ДОКУМЕНТИ ЗА ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА Д-Р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ

№40

Писмо от д-р Хр. Татарчев и Христо Матов до ръководителите на ВМОРО за подаването на оставката си като задгранични представители на организация в София н мотивите за това.

София, 4 декември 1904 г.

Задгранично представителство СЪОБЩЕНИЕ
на
Вътрешната Мак.-Одр. Рев. Организация

№316

До по-видните рьководителни сили на Вътрешната организация, които се намират понастоящем зад гратща.

Считаме за дълг да Ви съобщим следното:

С писмо от 30 ноември заявихме вътре, че от 1-и януари - от Новата година - ние преставаме да функционираме като представители на Вътрешната организация и че следователно трябва да се определят лица, които да ни заместят.

Добра или не, тая мерка ни се видя единствената, към която ни оставаше да прибегнем. Въпросът за заместването ни ние сме го подвигнали формално още от пролетеска (25 март). Обаче през май стана събора в Битолския край и се изработи проектоправилник, който трябваше да се разгледа по районите и после да се приеме общ правилник. С него щеше да се урегулира общото положение вътре и като последица щеше да се излезе състав на задграничното представителство. По една или друга причина, знаете, че това и досега не стана, па и не виждаме перспектива скоро да стане. Предвиждайки това и по-преди, през месеците септ[ем]ври, окт[ом]ври опитахме се с Вас да намерим някой модус за уреждане отсамшното положение, с което може би щеше да се изнамерят повече материални средства и повече оръжейни материали, щеше да респектират и оградят разни амбиции, щеше да се предотвратят възможни нежелателни усложнения, а може би щеше да се помогне и на усилията вътре за урегулиране общото положение на организацията: ала от тия опити, както знаете, не излезе нищо, защото мненията бяха несходни и защото някои изрично заявиха, че не приемат комбинация с тяхното мнение. Прочее, не намирайки другарско съчувствие и съдействие в това време на грижливо отбягване от отговорност, ние немахме що да сторим друго, освен да присилим вътрешността, как и да е, да ни приеме оставката, да повторим и потретим това наше искане, представено през мес[ец] октомври с фиксиран срок 1-и декември, и най-сетне дори да заявим категорично, че от Нова година нататък, явили се или не заместници, ние представяме да се грижим за нуждите на организацията като нейни задгранични представители.

Задгранични представители подписали: д-р Хр. Татарчев Хр. Матов

ЦДИА, ф. 1932, оп. З, а.е. 24, л. 1-2. Оригинал. Ръкопис.

[Previous] [Next]
[Back to Index]