ДОКУМЕНТИ ЗА ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА Д-Р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ

№37

Писмо от д-р Хр. Татарчев до Басатов, председател на Киевското македоио-одринско студентско дружество за участието на привържениците на ВМОК в Илинденско-Преобра-женското въстание и по повод на някои публикации във н. „Реформи".

София, 29 декември 1903 г.

... Ние крайно съжаляваме, за дето се е прибегнало до вестниците, когато би могло всеко едно недоразумение да се изглажда чрез разбирателство. Но ние требва да си признаем, че шумността до нейде е свойствена на нас българите. Вие требва да знаете, че в. „Реформи" е орган на Цончева и Сие и, следователно, далеч от наша инспирация. През м. август, когато те се поставиха под разположението на Вътрешната организация, требваше да престане. Приятелите на Цончева се изказаха, че той е частен орган. Макар това и да беше залъгака, ние не счетохме за нужно да настояваме повече, защото бехме във въстание - време на работа. Като ви давам горните осветления, искам да ви изтъкна факта, че ние не можем да демонстрираме в същия вестник, въпреки нашето горещо желание. Друг би бил въпросът, ако вие намирате за добре да дадете осветления и отговор чрез друг вестник. Но тогава недейте забравя, че за хвърлянето на светлина ще трябва да се докоснем до некои работи на дружеството, които съставляват секрет. А що се касае до нас, как гледаме на туй, струва ми се, че е излишно да се обясняваме. Във всеки случай вие не требва да се отчайвате, а продължавайте да работите с още по-голема енергия, защото делото, както е поставено тъкмо сега, има най-голема нужда от морална и материална подкрепа. Вервам, всеки от вас да схваща, а рано или късно и ония, гдето сега си позволяват волности, ще съзнаят грешките си и за туй от наша страна се изисква по-голема снизходителност, за да не кажа търпеливост. А при удобен случай ние ще помислим, какво да сторим по вашия въпрос. Като ви честитим Новата година, желаем добър успех.

Р.S. Моля, съобщете г-ну Далкалъчеву, че писмото е получено

Д-р Хр. Татарчев.

ЦДИА, Ф. Хр. Шалдев, необработен. Спомени.

[Previous] [Next]
[Back to Index]