ДОКУМЕНТИ ЗА ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА Д-Р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ

№36

Писмо от д-р Хр. Татарчев до Борис Сарафов за получена информация от Румъния за споразумението между австрийските и румънските власти да бъде предаден на румънските власти след стъпването му иа австрийска територия да бъде съден по Михайляновата афера.

София, 26 декември 1903 г.

Драги Б. Сарафов,

Вчера Ви предадох съобщението от Румъния, днеска пак повтарям, за да не би да стане някое недоразумение. Въпросът е, че румънското правителство направило постъпки пред австрийското на основание на една конвенция между Австрия и него, щом попаднеш на австрийска територия да бъдеш предаден. В източника не може да има никакво съмнение, та затуй остава на теб, да вземеш нужните мерки, догдето се узнае още по-добре, и даже ако не получиш нужното удостоверение за твоята безопасност, щетрябва да я изобиколиш; понеже в нея не може да се има вяра. Вчерашното писмо е изпратено до сестра Ви, както и настоящето.

С поздрав

д-р Хр. Татарчев

ЦДИА, ф. 1948, оп. 1, а.е. 80, л. 4. Оригинал. Ръкопис.

[Previous] [Next]
[Back to Index]