ДОКУМЕНТИ ЗА ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА Д-Р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ

№4

Съобщения от в. Право за арестуването на д-р Хр. Татарчев от гръцката полиция в Атина по мнимо обвинение за съучастие в убийство.

София, 6 септември 1902 г.

- Пристигане на заточениците в Солун. Пишат ни от Солун, че на 1 того, неделя, след седемдневно пътуване, пристигнали са в Солун 15 души от помилваните политически престъпници -наши съотечественици, които излежаваха наказанието си в Подрум Кале. На пристанището те сърдечно били посрещнати от роднини, приятели и множество граждани. От цялата група възвърнали се заточеници, липсвал е само д-р Татарчев, задържан в Атина от гръцките власти по някакво мнимо обвинение.

- Д-р Хр. Татарчев арестуван. Известно е на читателите, че, по случай празника 19-и август, султанът помилва 20 души наши съотечественици - политически престъпници, повечето от които бяха осъдени на доживотен затвор и излежаваха наказанието си в азиатските тъмници на Подрум и Акка. Параходът, на който се качили тия клетници, за да се върнат в отечеството си между другите пристанища, хванал и това на Пирея (Гърция), гдето трябвало е да престои 48 часа. Нашите съотечественици, за да съкратят празното си време, качили се на трена и отпътували за Атина, която отстои 1/2 час от Пирея. Те се разпръснали низ града и се любували на хубостта на града и разглеждали старините му. Двама от тях, д-р Татарчев и Ив. Х[аджи]николов, след дълга обиколка, седнали в едно кафене да почиват. В момента, когато те сърбали кафето си, доближили до тях двама полицейски чиновници и поканили Татарчева в участъка. Татарчев се възпротивил, но бил силом закаран. Тук той без всяко предварително разследване, без да му се каже даже причината, бил арестуван. Другарите му дълго време търсили Татарчева и едва на мръкване го намерили в участъка, протестирали против арестуването му, но скоро били принудени да се отстранят, защото били заплашени със задържане. Те се върнали на парахода и заминали за Солун, а Татарчев останал в атинския затвор. Причината на това арестуване, според съобщението на една телеграма от Атина, била, че Татарчев бил устроителя на покушението против живота на гръцкия гевгелийски лекар д-р Сакеларидис, покушение, извършено пред 2 години. Няма съмнение, че тая причина е привидна защото делото по това покушение е отдавна свършено и в него ни най-малко не е замесен Татарчев, иначе, турските власти, които под камък диреха причина да го арестуват, ни най-малко нямаше да се церемонят с него и без друго щяха да го подведат под углавна отговорност. Но по това дело на времето върху Татарчев не се хвърли никакво съмнение. Прочее, коя е причината за тоя арест? - Според нас, тая причина се крие в безпределната злоба, която гръцките шовинисти питаят към всичко по-интелигентно и по-събудено в Македония, към всичко, което бърка за осъществяването на тяхната „Мегали идея" - рожба на гръцкия болнав мозък. Научаваме се, че турския консул в Атина е направил постъпки за освобождението на Татарчева. Доколко сведенията ни се простират, в тая смисъл завчера и българския президент, г. Данев, е говорил на тукашния гръцки дипломатически агент. Като се има в предвид отсъствието на каквато и да е юридическа основа за по-дълго задържане на г. Татарчева в затвора, ние вярваме, че скоро ще бъде освободен. Във всеки случай, с тая подлост гръцките властелини правят една мечешка услуга на своята „мегали идея", защото с нея (подлостта) те разравят в сърцето на роба стари рани, които бяха малко позараснали...

В. Право, Орган на Македоно-Одринските интереси, г. П, бр. 29 (38). С., 6 септември 1902, с. 4.

[Previous] [Next]
[Back to Index]