ДОКУМЕНТИ ЗА ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА Д-Р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ

№35

Писмо от д-р Хр. Татарчев до Борис Сарафов за опасността да бъде арестуван от австрийската полиция и предаден на румънските власти във връзка с аферата Михаиляно.

София, 25 декември 1903 г.

Драги Б. Сарафов,

Днеска се получи едно съобщение от един неоспорим източник в Румъния, че в силата на една политическа конвенция между Австрия и Румъния можеш да бъдеш хванат от австрийската полиция и предаден в Румъния, гдето си бил осъден на смърт [13].

Като ти съобщавам горното, за което днеска изпратих депеша да чакаш настоящето, гледай да се съобразиш, за да не стане някоя неприятност с твоето завръщане през Австрия тук. В горния източник не може да има съмнение и за туй не трябва леко да се гледа на съобщението.

По-преди слушахме подобно, обаче неможахме да даваме някаква стойност. Ние направихме потребното, за да се изследва тоя въпрос, за туй считаме пак за наш дълг да ти напомним и молим не така повърхностно да зимаш горното.

Не можем да се начудим защо не се обаждате с писма, за да знаем що е досега сторено. А това, що се писва във вестниците, дава ни малко, даже никакво, осветление по срещите, що сте имали с външния свят. Затова тая липса да се отстрани, когато Ви се пада случай, за да надраскате нещичко.

С поздрав

д-р Хр. Татарчев

ЦДИА, ф. 1948, оп. 1, а.е. 80, л. 3. Оригинал. Ръкопис.

[Previous] [Next]
[Back to Index]


13. На 22 юли 1900 г. в Букурещ е убит журналиста Стефан Михайляно, куцовлах от Македония, редактор на в. „Балкански полуостров", който издава във вестника си съществуването на ВМОРО. Акцията била осъществена от ръководения по това време от Борис Сарафов ВМОК и от терористи на ВМОРО. По време на процеса, който станал известен като „Михайляновата афера" активна роля играла Австро-Унгария, която заедно с Русия настоявали най-енергично пред българското правителство за разтурянето на ВМОК.