ДОКУМЕНТИ ЗА ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА Д-Р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ

№ 16

Протокол от заседание на македоно-одринските братства за възможностите да се съберат 100 000 лева

№8а

София, 18 август 1903 г. Понеделник, 6 ч[аса] вечер[та]

Освен бюрото, се събраха и следните поканени лица: Дишков, Тодор Иванов, Хр. Бабинов, Кл. Спространов, А. Драндар, Ив. Георгов, д-р Татарчев.

Не присъствуваха от поканените Т. Малков, А. Казанджиев, Ив. Блажев и Крушаров.

Пред вид на големите нужди за пари, за да се продължи почнатото освободително дело, предложи им се за решение, по какъв начин да се съберат 100 000 лева за специална цел. Тия пари няма да се дават на представителите на вътрешната организация, а ще се депозират в банката. Щом се поискат, двама граждани да ги изтеглят и да ги предадат където трябва.

Го[во]ри се много и спряха върху следните два начина: 1. Да се дадат като жертва или като заем от богатите емигранти и 2. Да се вземат на заем от кредитно учреждение. Понеже вторият начин е непрактичен - когато трябва да се плаща, пострадват само отделни лица, остана да се прегърне първият.

За да се постигне горното, реши се да се направи събрание от повече хора- 100-120-150.

НА-БАН, ф. 3бк, оп. 1, а.е. 1025, л. 14. Оригинал. Ръкопис.

[Previous] [Next]
[Back to Index]