ДОКУМЕНТИ ЗА ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА Д-Р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ

№ 15

Писмо от Дерекьовлиев до д-р Хр. Татарчев за отпускане на парични средства за изхранване на четници на ВМОРО в Пловдив.

Пловдив, 23 юли 1903 г.

До Господина Доктор Татарчев в Ст. София.

Господин Татарчев,

Моля Ви най-покорно да разпоредите на господина Климент Точкова щото да отпусне 15 лева за дето са се храниха седем момчета, които пристигнаха от разни места, но сега ходят гладни из пловдивските улици. Отнесох се до господ. Апостолов, той ми отговори да се отнеса до Вас Вие да разпоредите то, или остава да ги плащам аз.

С почитание

Дерекьовлиев ЦДИА, ф. 1932, оп. З, а.е. 17, л. 2. Оригинал. Ръкопис.

[Previous] [Next]
[Back to Index]