Hristo Siljanov - Pisma i izpovedi na edin chetnik - Spomeni ot Strandzha - Ot Vitosha do Gramos

ХРИСТО СИЛЯНОВ

Съставителство и редакция - Михаил Неделчев (Български писател, София, 1984)
Консултант и контролен редактор проф. Любомир Панайотов
 

Съдържание Уводни думи - Йордан Шопов

         I. ПИСМА И ИЗПОВЕДИ НА ЕДИН ЧЕТНИК, 1902 г.
(I изд. - Македонски Научен Иститут, София, 1927)

На светлата памет на
Георги Иванов Геройски  Марко
и загиналите другари в 1902 год.
  1. Битоля, 29 декември 1901
  2. Пополжани, 31 декември
  3. Екши су, 1 януари 1902
  4. Загоричани, 4 януари
  5. Ракита, 7 януари
  6. Екши су, 11 януари
  7. Гугово, 23 януари
  8. Жерве, 25 януари
  9. Росен, 30 януари
10. Росен, 31 януари
11. Сетинска планина, 2 февруари
12. Сетинска планина, 3 февруари
13. Попадийска планина, 5 февруари
14а. Попадийска планина, 6 февруари
14б. Сетинска планина, 14 февруари
15. Добровени, 11 февруари
16. Добровенските висоти, 18 февруари
17. Манастир "Св. Харалампи", 13 март
18. Чеганска планина, 7 март
19. Острово, 19 март
20. Острово, 21 март
21. Нисийско, 25 март
22. Островско, 2 април
23. Чеганска планина, 8 април
24. Чеганска планина, 11 април
25. Маркови кули, 17 април
26. Железопътен кантон №..., 18 април
27. Екшисуйската кория, 21 април
28. Прекопанската бука, 25 април
29. Крушоради, 30 април
30. Върбени, 9 май
31. Върбени, 10 май
32. Бач, 12 май
33. Добровенските висоти, 14 май
34. Над Църна, 16 май
35. Сетинска планина, 19 юни
36. Попадийска планина, 20 юни
37. Крушоради, 25 юни
38. Крушоради, 26 юни
39. Забърдени, 28 юни
40. Негованските лески, 30 юни

II. СПОМЕНИ ОТ СТРАНДЖА,
Бележки по Преображенското въстание в Одринско - 1903 г.
(I. изд. Книгоиздателство „Хемус”, София, 1934)
 

  Предговор
  До въстанието:
  1. За Одринско
  2. На лагер при Гергебунар
  3. Последни приготовления
  4. На път
  5. Как минахме границата
  6. Пред Конгреса
  7. Конгресът на VII Въстанически окръг
  8. Първата кръв
  9. Уредба на древната Спарта
10. В Македония започнаха!
11. Дата и план на въстанието
12. В навечерието

  Двадесет дни свобода:
  1. Нападението на Василико
  2. Ние, "победителите"

  3. Нападнатите
  4. Нова държавица
  5. В участъка на Георги Кондолов
  6. Въстанието на крайморските участъци
  7. Други акции през първата нощ
  8. Трагедията на Малко Търново
  9. В другите райони
10. Турската концентрация
11. Какво да се прави?
12. Гърците под въстаническа власт
13. Отбранителни мерки

  Бежанци:
  1. Начало на края
  2. Отбраната на чуките
  3. Кръстен поход към земята на спасението
  4. От двете страни на желязната стена
  Епилог: Фтичето

III. ОТ ВИТОША ДО ГРАМОС,
Походът на една чета през Освободителната война - 1912 г.
(I. изд. Костурско благотворително братство — София, 1920)
 

  Предговор
  1. 17 септември 1912
  2. Малки чети
  3. Нашата чета
  4. На път
  5. Към границата
  6. Първата нощ
  7. По Плачковица
  8. С двама динамитари
  9. Втората голяма граница
10. Отвъд
11. Напразни усилия
12. Късно разкаяние
13. Към белите зъбери
14. По пукота на едно сражение
15. По Индже планина
16. С Петата гръцка дивизия
17. При куцовласите
18. У дома
19. Загоричани
20. С андартите
21. По обезоръжаване
22. Две срещи
23. Страница от неписана история
24. Над Костур
25. Костолата
26. Косинец - Смърдеш - Въмбел
27. До Щаба на българските войски
28. Габреш - Кономлади
29. При гроба на Мелас
30. В Търсье
31. Погромът
32. Само сърбите...
33. Победители и победени
34. В свободния Лерин
35. Капетан Вардас и генерал Хесапчиев
36. Патилата на победените
37. Свободата и българите
38. Първи свободни дни на костурчани
39. Нашите пленници и трофеи
40. Как се превземат градове...
41. В свободния Костур
42. Между агите
43. Поход в Божиград
44. На обяснение при Билишкия командант
45. Раздяла
46. Дъмбени и дъмбенци
47. Подвигът на България
48. Бягство от Билища
49. Походи и схватки
50. Настъпление против Корча
51. Наши гробове при Къпешица
52. До Билища и назад
53. Няколко дни в Костур
54. Прощаване

   Христо Силянов - четник, поет, мемоарист, историограф  (М. Неделчев)

   Речник на географските наименования  (Р. Стойков)
 

[Back to Main Page]