Войната се връща

Анри Пози
(Второ издание, Планета-7, София, 1992)[Back to Main Page]