Очерк за ислямизираните българи и националновъзродителния процес
Христо Христов (ред.), Георги Янков (съст.)
 
Съдържание
 

Предговор . . . . . . . . . . . 7

Глава I. Образуване и развитие на българската народност през средновековието (VII—XIV в.) . . . . . . . . . . . 11
    Главни етнически компоненти, взели участие в образуването на българската народност . . . . . . . . . . . 11
    Образуване на българската народност . . . . . . . . . . . 12
    Политическа мощ и културен възход . . . . . . . . . . . 14
    Българската народност през XIII—XIV в. . . . . . . . . . . . 16

Глава II. Ислямизационни и асимилационни процеси сред част от българското население през XV—XVIII в. . . . . . . . . . . . 20
    Положението на българския народ под османска власт . . . . . . . . . . . 20
    Асимилаторската политика на османските завоеватели . . . . . . . . . . . 22
    Ислямизационният процес през XV—XVII в. . . . . . . . . . . . 28
    Съпротивата на българите против асимилационната политика на завоевателите . . . . . . . . . . . 33

Глава III. Българската възрожденска нация и ислямизираното българско население . . . . . . . . . . . 40
    Прерастване на българската народност в нация . . . . . . . . . . . 40
    Българското възраждане и ислямизираните българи . . . . . . . . . . . 43
    Дейците на Българското възраждане и ислямизираното българско население . . . . . . . . . . . 46

Глава IV. Ислямизираното българско население в условията на капиталистическа България . . . . . . . . . . . 49
    Възстановяване на българската държавност и етнодемографски промени в българските земи по време и след Освободителната руско-турска война (1877—1878 г.) . . . . . . . . . . . 49
    Тенденции към обособяване на българите мюсюлмани . . . . . . . . . . . 52
    Политиката на България спрямо ислямизираните българи и прояви на включването им в обществено-политическия живот на страната . . . . . . . . . . . 55
    Прояви на българско национално осъзнаване на помюсюлманчените българи . . . . . . . . . . . 62

Глава V. Развитието на националновъзродителния процес сред потомците на ислямизираните българи в условията на социализма . . . . . . . . . . . 70
    Победата на социалистическата революция и развитието на потомците на ислямизираните българи . . . . . . . . . . . 70
    Някои обособяващи фактори . . . . . . . . . . . 71
    Обективната общност на българската социалистическа нация . . . . . . . . . . . 74
    Националновъзродителният процес и развитието на българската социалистическа нация . . . . . . . . . . . 75

Глава VI. Културата на ислямизираните българи — неразделна част от общобългарската култура . . . . . . . . . . . 82
    Резултати от археологически проучвания . . . . . . . . . . . 82
    Традиционна народна култура . . . . . . . . . . . 85
    Фолклор . . . . . . . . . . . 91
    Език . . . . . . . . . . . 100
    Топонимия . . . . . . . . . . . 105

Заключение . . . . . . . . . . . 117

Приложения . . . . . . . . . . . 119


Страници от българската история
ОЧЕРК ЗА ИСЛЯМИЗИРАНИТЕ БЪЛГАРИ И НАЦИОНАЛНОВЪЗРОДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Рецензенти: Илко Ялъмов, Димитър Саздов.
Редактор Анелия Василева.
Художник Жеко Алексиев.
Художествен редактор Цвятко Остоич.
Технически редактор Теменужка Хаджииванова.
Коректор Стефка Николова.
Първо издание. Българска.
Дадена за набор на 23.III. 1989 г.
Подписана за печат на 24.II 1.1989 г.
Излязла от печат през март 1989
Печатни коли 8. Издателски коли 8.
Условно издателски коли 8.91.
Подателски № 30426.
Формат 10(4)90.
Тираж 100 114.
Цена на твърда подвързия 1.94 лв.
Цена на мека подвързия 1.19 лв.
КОД 02 9531426231 0818 11 89
Издателство „Наука и изкуство”. София
Печатница „Георги Димитров”. София
 

[Back]