Очерк за ислямизираните българи и националновъзродителния процес
Христо Христов (ред.), Георги Янков (съст.)
 
Приложение № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ
на българските мюфтии
до Българската телеграфна агенция

През последните дни някои от големите информационни агенции на западни страни излязоха със съобщения, че в България насилствено се сменят имената на мюсюлманите, правят се пречки на мюсюлманското изповедание да води нормален религиозен живот, разрушават се джамии и други светини на българските мюсюлмани. Съобщено беше също, че в турското Министерство на външните работи са били повикани посланиците на ислямските страни, акредитирани в Анкара, пред които са били направени подобни твърдения и е поискано тези ислямски страни да се застъпят пред българското правителство за българските мюсюлмани.

Ние, религиозните ръководители на ислямското изповедание в HP България, не можем веднага да не реагираме на тези неверни и клеветнически твърдения, отнасящи се до българските мюсюлмани и нашето отечество — Народна република България.

Ние ясно и недвусмислено заявяваме, че мюсюлманите в България се радват на пълна свобода, която Конституцията и законите гарантират. Те изповядват свободно исляма и извършват своите верски обреди, с каквато свобода между прочем се ползуват и всички други изповедания. Всички джамии в страната са отворени и духовниците редовно извършват своите религиозни служби. Няма случаи да е попречено или да са ограничени по някакъв начин мюсюлманите да извършват религиозни служби и обреди. Няма случаи на посегателство върху джамии или други ислямски паметници.

Задаваме си въпроса: Кой дава право на турското външно министерство да става говорител на исляма, кой дава право на това министерство да съди и решава въпроси от изключителна компетенция на българските мюсюлмани? Ислямът е световна религия и всеки мюсюлманин има право на националното си име.

Ние се обръщаме към нашите братя мюсюлмани по света да не позволяват ислямската религия да се свързва с користните политически цели на определена държава, да не се допуска злоупотреба и манипулация със светите чувства на милиони вярващи.

Ние се ползуваме от случая да изразим благодарност към българската социалистическа държава за осигурените ни по конституционен път свободи, за материалната помощ, която тя ежегодно оказва, за да може нашето изповедание да се издържа и религиозните ни организации да функционират нормално. Благодарни сме също така и за

126

грижите, които държавата полага за реставрирането и запазването на културно-историческите ислямски паметници.

Молим ви да бъде информирано общественото мнение в чуждите страни за това наше писмо, за категоричното отхвърляне от нае на клеветите срещу нашия народ и отечество, чиято цел е да бъде злепоставена HP България и да се попречи на развитието на нейните огмо шения с държавите, в които живеят мюсюлмани.

Главен мюфтия: М. ТОПЧИЕВ
Районен мюфтия в Пловдив и временно управляващ мюфтийството в Кърджали: К. КУРДОВ
Районен мюфтия в Шумен: Е. ДЕМИРОВ
Районен мюфтия в Толбухин: X. ХУБЕНОВ
Районен мюфтия в Разград: И. ГЕОРГИЕВ
Районен мюфтия в Айтос: С. ХАДЖИЕВ
Районен мюфтия в Смолян: Ч. ИЛИЕВ
 

„Отечествен фронт”, № 12110, 9.IV.1985,
„Знаме на комунизма”, № 37, 28.III. 1985,
„Сливенско дело”, № 35, 23.III.1985,
„Дунавска правда”, № 73, 27.III. 1985,
„Черноморски фронт”, № 13108, 23.III.1985 и др.


[Previous]
[Back to Index]