Българската народност през XV век, Демографско и етнографско изследване
Хр. Гандев

II. Из живота на оцелелите поколения

3. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО ЗНАЧЕНИЕ НА СЛАВЯНОБЪЛГАРСКАТА ТРАДИЦИЯ В ЛИЧНИТЕ ИМЕНА.

РОДОВА ТРАДИЦИЯ В ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ИМЕННИТЕ ОСНОВИ РАД-, ДРАГ-, СТАН-, ДОБР- И БРАТ-
 

Засвидетелствувани имена, по поселения

Ареал Търново
Село Димча, В.-търновско Драган Радомир
[Дражан Брайко
Добромир Дражан - баща и син]
Радослав Рад
Село Присой (дн. Присово), В.-търновско Добре Радослав
Добре Радомир
Добре Драган
Братула Райо

[Райко Радослав
Стайо Радослав - братя]

Станьо Драголин

Село Горна Калугерова, В.-търновско Добре Рад
баща и син
Станчо Добре
[Драган Рад
Рад Драган - баща и син]
Доброслав Брато
Драган Драги
Село Мусина, В.-търновско [Брато Радул
Слав Радул - братя]

Стайко Драган

Село Речина, В.-търновско [Драган Добре
Добре Драган - баща и син]
Село Драганово, В.-търновско Добре Станислав
Село Осанофча-и баля (Горски Сеновец), В.-търновско Рад Братой
Село Делян, В.-търновско Добро Доброслав
Град В.Търново Райко Рад
Село Рошово (Душево), Габровско Доброслав Радослав
[Рад Райчо
Радул Райчо - братя]
Село Летниче (Летница), Ловешко [Братил Доброслав
Рад Доброслав - братя]
Село Чекандиново, Шуменско [Брайко
Добри
Радко - двама братя и син на един от братята]

Ареал София
Село Бистрица, Софийско Радомир Райко
Драгой Нягослав
Станчо Радомир
Радой Радослав
Добри Владислав
Стайко Драчо
Драган Бранайн
Село Требич, Софийско Добри Радой
Драган Драгослав
[Радул Радослав
Станчо Радослав - братя]

Рад Братул
Стайко Драгой
[Радослав
Радул - братя]

Село Дивотино, Софийско Радослав Драгия
Стайчо Раюл
Райко Драгушин
Братослав Обрад
Драгослав Велемир
Стайко Доброслав
Станул Радослав
Село Нигювановча, Софийско [Братия
Добрил - чичо и племенник]
[Брайко
Радослав - братя]

Радул Драган
Радота Радослав

Село Слатина, до София Драгошин Стайко
Братослав Стайчо
Стайко Радой
Село Куманица, Софийско Драган Драе
Райо Драган
Райчо Драган
Радослав Стайко
Рад Драган
Рад Стайко
Стайко Стали
Село Чеканче, Софийско [Драгослав
Стайко - братя]
[Райо
Радин - братя]
Стайко Радослав
Райчо Доброй
Драгой Драгошин
Братолин Радослав
Село Басарил (Пасарел), Софийско Драгой Радул
Драгослав Добри
Витомир Радослав
Село Локощтица (Локорско), Софийско Брайко Драгослав
Драгомир Радослав
Добри Радул
Рад Радул
Рад Драгошин
Село Долна Малина, Софийско [Драгой
Радица - братя]
Село Банка, Софийско Станислав Братия
Село Батковци, Софийско Драли Драгоман
Радослав Драгоман
Радко Драголин
Село Кумарица, Софийско Стали Радослав
Село Подгумир, Софийско Драгия Добромир
Село Шияковци, Софийско Драгослав Радой
Радой Добромир
Село Гниляни (дн. Гниляне), Софийско [Добромир
Рад - братя]

Добри Рад
Драган Станчо
Доброй Рад

Село Костинброд, Софийско Добри Добромир
Райко Стайко
Станислав Драгошин
Село Белица, Софийско [Драголин Добри
Райко Драголин - баща и син]
Станислав Ради
Стали Брати
Село Клиновци, Софийско Добромир Радико
Драгослав Райо
Радослав Добромир
Село Славовци, Софийско Станко Братолин
Българин тимариот с лен в село Бребитинци, днес в Югославия Райко Радин
Град София [Радотин
Радоман - братя с означени професии вместо презимена]
Село Перник (дн. гр.) [Драли
Добри - братя]

Драгой Райчо
Драйко Райко
Драли Драгослав

[Радослав
Богослав - братя]

Райко Стайко
Радослав Стайко
Райко Радул
Радослав Драгослав
Радин Радован
Радослав Добре
Райчин Добре

Село Калкас, Пернишко Драгой Райо
Радослав Райчин
Село Батановци, Попнишко [Стайо
Райко - братя]

[Радой
Радослав - братя]
[Драгия Десислав
Станислав Десислав - братя]

Добромир Доброслав
Радко Доброслав
Райко Стайо
Райчо Рад
Радослав Станимир

Село Арджуровци (дн. Ярджиловци), Пернишко Богослав Стайо
Рад Станиша
[Стано
Радослав - братя]

Райчин Радин

Село Дойчиновци, Пернишко [Райко Доброй
Станислав До6рой - братя]

Станислав Радой

Село Студена, Пернишко Добри Радослав
Добри Брайо
Драгия Драгослав
Драли Добре
Драли Драйчо
Драган Стайчин
Драголин Брайко
Драйчо Радослав
Дралия Райко
Драгой Рали
Райко Драчо
Рали Рад
Радой Радота
Радо Радослав
Радой Брайко
Станко Драли

Стайко Радослав
Стайко Драли

[Добро
Добри - братя]

[Добри
Райо - братя]

[Райко
Добри - братя]

[Доброслав
Добри - братя]

[Радослав
Радо - братя]

[Брайко
Радой
Драголин - баща, син, син]

[Драгия
Рали - братя]

Село Богдандол, Пернишко [Радослав
Радул - братя]

[Радул Богослав
Радица Богослав - братя]

[Стайко
Радое - братя]

[Драгошин Сталица
Райко Драгошин - баща и син]

Братой Радой

Село Райловци, Пернишко Добри Братия
Добри Радой
Драган Радой
Село Клиселу (Църква), Пернишко Драйчо Станислав
Драган Сталица
Драгошин Радошан
Милодраг Драго
Радой Владислав
Станчо Радой
Станислав Драгия
Станислав Райко
[Радослав
Стан - братя]
[Рад
Добромир - братя]
[Брайко
Райо - братя]

[Радослав
Радослав - чичо и племенник]

Село Хрелово, Пернишко Радослав Райо
Добри Радослав
Село Поповяни, Самоковско Братул Радица
Радослав Станимир
Радул Радица

[Райчул
Радо - братя]

[Рад
Райчо - братя]

[Радослав
Рали - братя]

[Станимир
Брад - зет и тъст]

Село Радичков Самоков (изчезнало), Пернишко Драгошин Радослав
Радутин Радико
Щали Раич
Стайко Райчин
Село Сръбски Самоков (изчезнало), Пернишко [Драйо
Драйчо - братя]

Райе Радица
Радой Радослав

Село Вълков Самоков (изчезнало), Пернишко [Братец
Радица
Радой - братя]

[Раяк
Радица - братя]

[Радко Раяк
Радослав Раяк - братя]

Село Лале (дн. Климаш), Карнобатско Драганчо Драгне

Ареал Благоевград
Село Брезница Добройко Добрине
[Райко Радослав
Радослав Райко - баща и син]

Райко Станислав

[Ранчо Радослав
Радослав Райчо - баща и син]

[Райчин Раю
Драгослав Раю - братя]

Станислав Брадислав
Радослав Доброслав
Станислав Брадислав

Село Скробатно Братан Братанче
Радин Райко
Стайчо Радослав
Село Обидим Радослав Стано
Село Ковачевица Станко Доброслав
Село Белотинци Драгия Станислав
[Драгослав Стайчин
Райко Стайчин - братя]
Стайко Драгоя
Стайко Стайко
[Брадко Стале
Стайко Стале - братя]
[Райко Станимир
Добрил Станимир - братя]
Село Кремин [Раде Добре
Добре Раде - баща и син]
Радослав Рад
Рад Стайко
[Доброва (?) Стайко
Радко Стайко - братя]
Село Малошица Добро Стайко

Райчин Стано
Стано Доброслав

Соло Истарани Радко Добро
Село Елешница Рад Радул
Радул Райко
Радул Стано
Рад Станислав (2 пъти)
[Стайко Стано
Радул Стано - братя]
Радул Добривой
Станко Радослав
Село Борово Райко Радо
Радослав Стаю (3 пъти)
Раю Радослав
Село Горна Търлица Станко Райко
Село Витово Станко Рад
Село Лозно Стан Драгно
Село Плачани Добрейка Радуш
Станислав Стайко
Станислав Стано
Село Кашица Радослав Раю
Село Поп Вълкан (Тепляни) Драгошин Стано
Добро Радослав
Село Папа Райко Братан Райко
Райко Райко
Село Храсно Драган Драгослав
Драчо Драгослав
Райко Радослав

Ареал Сяр — Солун
Село Зърнево Стан Стано
Стан Драгой
Добри Радой

[Радослав Станко
Драгослав Станко - братя]

Село Русиле, Драмско Добро Стан
Добро Драголо
Драган Добре
Радослав Райко
Райчо Добрика
Стан Драган
Село Брезичко (не е тъждествено с Брезница в ареала Благоевград) Радослав Станко
Село Кърлъково, Драмско Бранко Стано
Драгне Радо
Стан Братан
Село Куманич Добри Стан
Село Петрик, Гюмюрджинско Стан Драго

Ареал Кукуш — Демир Хисар
Село Канарис, Кукушко Стайко Стало
Стайко Рал
Стайко Стал
Село Попродна, Кукушко Драган Станко
Драгослав Драган (3 пъти)
Райко Брата
Стан Добри
Село Градитна, Кукушко Стан Братил
Станко Стан
Стан Станислав
Дражо Стайко
Соло Ганица, Кукушко Раю Стано
Стан Раю
Стан Дражо
Село Раяново, Кукушко Радослав Стан
Стан Добри
Станко Добро
[Станко Райко
Райко Райко - братя]
Село Шугово, Демирхисарско Рад Стано
Райко Радомир
Стане Доброслав
Стан Драгой
Станислав Доброслав
[Стайко Стан
Стан Стан - братя]
Село Петрово, Демирхисарско Радко Драгослав
Радослав Станимир
Рад Стайко (3 пъти)
Село Яново, Демирхисарско Добре Доброслав
Доброслав Братано
Село Толоракюво (Тодорашица), Демирхисарско Доброслав Станко
[Добрейко Райко
Радослав Райко - братя]
Рад Стайко
Стан Добрейко
Стана, жена на Рад
Село Герман, Демирхисарско [Братул Райко
Добри Братул - баща и син]
Село Мошелово, Демирхисарско Стан Стан
Село Братанище, към град Бер (Караферия) Драгуш Драгой
Райо Радослав
Село Щавеница, Демирхисарско Добрю Братул
Драл Стан
Драл Рал
Радица Стайко
Стайко Рал
Стана, жена на Стан
Село Вишослав, Демирхисарско Доброслав Радиви
[Драгне Добромир
Радослав Добромир - братя]
Станислав Райчин
Село Рупел, Демирхисарско Радослав Драл
Рал Радослав
[Радиви Стайко
Стал Стайко - братя]
Село Кетен, Казанлък, Демирхисарско Стано Рад
Станимир Драгне
Село Ветрена, Демирхисарско Радихне Райко
Село Муждурак, Демирхисарско Станул Добри
Станислав Стано
Село Кючюк Порой, Демирхисарско Райко Драгослав
Село Спанчево, Демирхисарско Райко Стал
Стал Радослав
Село Света Петка, Демирхисарско Статон Доброслав
Село Пешаница, Демирхисарско [Сталко Добри
Драгослав Добри - братя]
Станислав Добри
Село Лелова, Демирхисарско Добри Стан
 
 
Ареал Битоля — Костур
Село Щърбова, Битолско Радко Стайко
Село Каракани, Преспанско (?) Райко Добрьо
Село Винани, Преспанско Стайко Райко
Село Курбинова, Преспанско Брато Драйо
Стайко Стайко
Село Върлани, Преспанско Райко Драган
Драго Райко
Село Адорни, Корчанско Райко Стайко
Райко Стайко (втори път)
Райко Станиша
Село Винчани, Корчанско Радко Статко
Село Поляна, Корчанско Стайо Райо
Град Костур Рад Радино
Село Чурилова, Костурско Станиша Стайко
Село Тиквени, Костурско Райко Стайко
Село Кономлат, Костурско Райко Станиша
Радко Драго
Село Несрам, Костурско Стайко Райко
Село Брещани Стайко Стайко
Село Зелчища, Костурско Райко Стайко
Село Кролища, Костурско Райко Дральо
Село Желекожд, Костурско Рад Стайко
Село Брезница, Костурско Радко Стайко
Село Чернохавище, Костурско Драган Драган
Село Лънка, Леринско Стайко Райко

[Back]
[Back to Index]