Населението по долината на Велика Морава

Гаврил Занетовъ

 

Библиотека „Морава” № 1

Населението по долината на Велика Морава (съ една карта)

 

Гаврил Занетовъ

 

София, Държавна печатница

1918

 

Съдържание

 

Прѣдварителни бѣлѣжки . . . . . . . стр. 3

Лѣвия брѣгъ на Велика Морава . . . . . . . 5

Пожаревска околия . . . . . . . 15

Свиляйнечка околия . . . . . . . 22

Петровска околия . . . . . . . 26

Деспотовска околия . . . . . . . 29

Кюприйска околия . . . . . . . 36

Паракинска околия . . . . . . . 40

Рѫжанска околия . . . . . . . 48

Алексинечка околия . . . . . . . 52

Гълѫбечка околия . . . . . . . 54

Велико-Градишка околия . . . . . . . 56

Жагубичка околия . . . . . . . 57

Косово поле . . . . . . . 60

Заключение . . . . . . . 65

 

 

Цена: 2,50 лева

 

[Back to Index]