Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
( Радиостанция “Христо Ботев” )

Радиостанцията “Христо Ботев” беше създадена и ръководена от др. Георги Димитров. Чрез тази радиостанция в годините на втората световна война — от 23 юли 1941 година до 22 септември 1944 година — др. Георги Димитров даваше своите ръководни наставления, указания и напътствия на Централния комитет на Българската комунистическа партия, на партийния актив, на цялата партия, на трудещия се народ.

Радиостанцията “Христо Ботев” беше боевият глас на антихитлеристкия фронт в България.

Историята на Отечествения фронт, на героичната борба на нашия народ за национална независимост и освобождение от клещите на пагубната германо-хитлеристка агресия е тясно свързана с името на радиостанцията “Христо Ботев”.

В историята на Комунистическата партия от 1941—1944 година тя заема светло и значително място.

Нейната вдъхновявана и ръководена от великия наш учител и вожд денонощна и неуморна работа в продължение на четири години в служба на освободителното отечественофронтовско дело поради това е поучителна.

23 май 1950 г.

Вълко Червенков


[Previous] [Next]
[Back to Index]