Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
91.
18 декември 1941 г.


Васил Коларов

БАСНЯТА ЗА “НЕПОБЕДИМОСТТА” НА ГЕРМАНСКОТО ОРЪЖИЕ РАЗБИТА НА ПУХ И ПРАХ

Баснята за “непобедимостта” на германското оръжие е разбита на пух и прах. След разгрома при Ростов, Тихвин и Москва германските пълчища са в пълно отстъпление; притискани от Червената армия, те захвърлят танкове, топове и обози и покриват бойното поле с десетки хиляди трупове. Германското главно командуване се опитва да скрие страшното поражение с глупави приказки, че предвид на зимата и “съгласно с плана” на “фюрера” немските войски “се оттегляли” от някои издадени напред позиции. Словоохотливият Хитлер, който толкова пъти “разгромява” на думи Червената армия и обявява, че тя вече не съществува, в последната си реч нищичко не каза за положението на Източния фронт. Хубав “план” — поражение за генерал Клайст при Ростов, отгдето Хитлер се готвеше да превзема Кавказ и Баку! Хубав “план” — унищожение на армията при Тихвин, при превземането на който Хитлер заяви, че Ленинград бил вече напълно окръжен и като зряла круша щял да падне в ръцете му! Хубав “план” — “разгром” на фон Бок около Москва, срещу която Хитлер беше хвърлил 51 дивизия и която той вече се хвалеше, че виждал с бинокъла си! Прекрасен, не, “гениален” “план”, който струва на немците разгрома на 19 танкови, 11 мото-пехотни и 41 пехотни дивизии, които са дали само в тия сражения повече от 120,000 убити и са изгубили повече от 1,700 танка, 1,200 оръдия, 1,920 картеч-

355

ници, 700 минохвъргачка, 8,360 камиона, много пушки муниции и друго военно имущество.

Разгром на най-отбраните войски на Хитлер и проваляне на неговия поход за унищожение на Червената армия и покоряване на Русия — това е жестоката истина, която с никакви извъртвания и замълчавания не може да бъде скрита от света. Днес Червената армия е по-силна от всеки друг път, тя взима инициативата в свои ръце, минава в контранастъпление по целия фронт и преследва по петите им разбитите немски дивизии, като, въпреки зимата, не им дава ни минута спокойствие, нанася им огромни удари и ги заплашва с пълно изтребление. Разбира се, подготвената от Хитлер военна машина представлява още една голяма сила, нужни са още много усилия и жертви за нейното пълно разбиване, но ни най-малко съмнение не може да има, че тя ще бъде разбита. Бляскавите победи на Червената армия убиват вярата на лековерните във всемогъществото на Хитлер и турят началото на неговото пълно поражение.

Понятно става сега защо Хитлер насъскваше Япония да ускори намесата си във войната. Понятно е също защо той изнудва васалите си да предоставят войските си в негово разпореждане. Хитлер чувствува, че го очаква съдбата на Наполеон, и се мята наляво и надясно за помощ.

Тъкмо тоя момент избра хитлеристката шайка у нас, за да хвърли България във войната. Тъпоумие или предателство е това? Едното и другото. “Немският агент цар Борис в това съдбоносно време избива, разгонва и тика в затворите всичко най-будно, което олицетворява ума и опита, характера и съвестта на нацията, извади из музеите, кабаретата и чиновническите канцеларии най-тъпите, най-корумпираните и най-безхарактерните субекти и състави от тях “правителство” на България, което предаде нашата родина на Хитлер.

Ние всички помним войната 1915—1918 г. и колко жертви ни струва тя. Пред прага на поражението си Кайзер Вилхелм оттегли немските войски от балканския фронт и остави нашата гола, гладна и боса армия да среща щурма на 6 държави. Днес искат да ни подложат на безгранично повече жертви и страдания. Когато Хитлер бъде притиснат от Изток и Запад, той също ще зареже

356

Балканите и заедно с него, както Фердинанд и Радославов в 1918 г., ще избягат цар Борис, Филов и съдружие. А българският народ ще остане да се разплаща с цял свят затуй, че навреме не е съумял да пресече ръцете на престъпната хитлеристка шайка.

Но това не бива да се случи. Нашият народ и нашата армия в тоя последен час трябва да намерят сили и средства да обуздаят обезумелите управници и предотвратят катастрофата.


В. Червенков

КОЙ КОМАНДУВА У НАС?

Хитлеристките военни власти и гестаповци провеждаха досега всички свои мероприятия у нас, както е извесно, при помощта на своите слуги от царборисовото котило. Това бе по-изгодно за германците. Защо да действуват пряко и рисковано при наличието на такава стена от враждебност, която ги заобикаля в лицето на нашия народ, когато можеха все още да минават с посредничеството на своите български агенти? Най-важните места от икономическия, обществения, военния и държавния апарат обаче се намират под техния непосредствен контрол. И тоя контрол се засилва всеки ден. И сега той става все по-открит.

Представители на германските власти и на гестапо се намират на всички по-важни железопътни станции. Милитаризацията на железничарите и на пристанищните работници беше въведена по-рано именно по искането на Германия. Нашите железници и пристанища се намират фактически в ръцете на германците.

Сега по околен път германците поставят под свой непосредствен контрол и армият — нашата армия. Във войсковите части, в щабовете правителството създава по нареждане от Берлин специални полицейски чиновници, задачата на които е да шпионират нашите офицери и подофицери. Тия чиновници или български гестаповци чрез Дирекцията на полицията у нас, дето стоят и хора на германското гестапо, изпълняват фактически ролята на германски контрольори в българската армия.

357

Тоя позорен факт показва пъклените намерения на правителството. Но той и отваря ечите на офицерите, на подофицерите и на войниците. В армията расте недоволството от правителствената шайка, която всеки ден дава нови доказателства за своята черна измяна.

Офицери, подофицери, войници! Не стреляйте срещу югосаавянските патриоти! Братимете се с тях! Попречете на предателите да хвърлят армията за престъпните цели на Хитлер! Спасете независимостта и бъдещето на страната!

Железничари, пристанищни работници! От вас сега много зависи! Противодействувайте на превоза на германски военни материали и войски за Източния фронт и за Югославия! Пречете на тия превози с всички средства, които можете да използувате! Дошъл е часът, когато всеки родолюбец трябва честно и безстрашно да изпълни своя дълг пред народа.

Съотечественици! Граждани и селяни! Правителството мълчи и досега за преговорите на генерал Лукаш с Хитлер. Искайте от него, от Народното събрание, което заседава сега, да кажат, защо ходи генерал Лукаш в Берлин? Какви планове са обсъждани там?

Искайте оттеглянето на нашите войскови части от Югославия!


[Previous] [Next]
[Back to Index]