Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
90.
17 декември 1941 г.


В. Червенков

НАРОДНОТО ДВИЖЕНИЕ

По градове и села възмущението срещу катастрофалната политика на правителството се усилва и обхваща всички слоеве на населението. Тревогата пред главоломните авантюри, които готви царборисовата управническа шайка и които застрашават да погубят България изцяло, е повсеместна. Изпаряват се изкуствено създадените от немската пропаганда у нас повърхностни настроения и илюзии у някои части на нашата интелигенция и на по-заможните слоеве у нас.

Настъпилите събития в света и особено крахът на германските планове на Източния фронт, победите на Червената армия, която все повече взима вече инициативата в своите ръце на най-важните участъци от фронта, вдъхват сили и увереност у нашия народ, у всички честни патриоти и действуват отрезвително даже за ония, които временно се бяха поддали на кресливата правителствена врява за германската “непобедимост”. Тая измислена и съчинена от хитлеристките пропагандатори “непобедимост” на Хитлер е превърната в пух и прах от Червената армия. Прехвалените пехливани на Хитлер с техните танкове и машини, окъсани, немити, въшкави и гладни, бягат сега под напора на червеноармейските славни полкове и дивизии, които тепърва още има да бият и да унищожават хитлеристката сган.

Царборисовата управническа шайка заложи не само кръвта на народа за целите на Хитлер. Тя му отнима хляба. Тя го обрича на глад. Хлябната дажба се намалява. Цените на предметите от най-първа необходимост,

352

които все повече изчезват от пазара, стават баснословни. Няма кюмюр, няма дърва. Спекулацията цъфти.

В селата немотията е взела грамадни размери. Правителството се опитва да залъгва селяните с някакъв си петгодишен план, но това е план за ново ограбване на селяните в интереса на предприетите кървави и престъпни военни авантюри.

Народното недоволство поради всичко това расте и неминуемо ще се засилва. Предателската и катастрофална политика на царборисовата правителствена шайка обединява целия наш народ на борба срещу нея.

Българи! Граждани, селяни, работници и занаятчии! Хора на умствения труд! Млади и стари! Мъже и жени! Сплотявайте се!

Нашето отечество е в опасност! Борете се решително и смело срещу германската политика на днешните управници! Само провеждането на истинска национална, българска политика, насочена към освобождението на страната от германските насилници и техните български опашки, може да спаси България. А това означава единна борба на българския народ и на България заедно със свободолюбивите народи, заедно с Русия, Америка, Англия, Югославия, Гърция и другите демократически държави против кървавия хитлеризъм.


В. Червенков

ЩУРМОВАЦИТЕ НА “БРАННИК”

Всеки път, когато българските слуги на хитлеристите и на италианските фашисти предприемат нещо, те, както се полага на всеки слуга, особено на такива патентовани като нашите, ходят за подробни инструкции при господарите си в Берлин или в Рим.

Доктор Клечков донесе италианските и германски теркове и калъпи за образуването на щурмовашки команди на “Бранник”. Тия теркове и келъпи са в много тясна връзка с трескавата подготовка на полицейските курсове на Дирекцията на полицията. Готвят се по тоя начин душители на народното движение у нас. Ето какви цели преследва “Бранник”. Ето защо на доктор Клечков са

353

нужни автомати, които не разсъждават, а само изпълняват.

Млади българи, далеч от фашистко полицейската организация “Бранник”. Искат да ви направят послушни оръдия за чужди интереси! Вашият дълг е да служите на народа, а не на Хитлер.

Презрете купените кариеристи и безгръбначници от рода на Клечков, които търгуват с вашите души и с кръвта ви!


В. Червенков

БОЙКОТ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ ПЕЧАТ

Не взимайте в ръце правителствените вестници! Не се цапайте с тия понемчени парцали!

Шест месеца вече тия продажни хитлеристки кречетала “унищожаваха” и обявяваха за разгромена Червената армия.

Славната Червена армия днес гони германските пълчища на Запад, като им нанася тежки и големи загуби.

Шест месеца вече тия хлевоусти проститутки клеветят и лискат помии срещу великата и братска Русия.

Русия днес повече от всякога е нашият маяк, нашата надежда, нашата опора. Защитата на Русия е защита на България.

На позорния стълб изменниците на България и на славянството!

Нито едно петаче, нито една стотинка за правителствен вестник!

Бойкот на понемчения печат у нас!


[Previous] [Next]
[Back to Index]