Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
87.
14 декември 1941 г. (втора емисия)


Васил Коларов

ПРЕСТЪПНОТО БЕЗУМИЕ

Престъпното безумие е вече свършен факт. Цар Борис и неговата предателска шайка по заповед на Хитлер тласнаха нашата родина във война срещу Англия и Америка.

Безумието е толкова по-престъпно, че то се извършва в един момент, когато за всеки човек с нормален ум е ясно като ден, че Хитлер стремглаво върви към пропастта. На Източния фронт немските разбити пълчища вече отстъпват с огромни загуби пред Червената армия. На Запад Англия и Америка се готвят да извадят своите армии срещу изтощена и омаломощена Германия. Нима Япония ще спаси Хитлер. Япония, която ето четири години как воюва с Китай и не може да го надвие, а сега има срещу себе си още Америка и Великобритания? Тоя момент избра властвуващата предателска шайка, за да ни хвърли на сигурна гибел.

Цар Борис, Филов и съпружие вчера още ни уверяваха, че те се грижели единствено за запазването на мира. Техните депутати ни приспиваха, за да не усетим как ще бъдем катурнати в пропастта. И сега те радостно си потриват ръцете, че са успели да изпълнят пъкления си план.

За да не се вълнуваме, мъчат се да ни убедят, че Англия и Америка са далеко и че всъщност България не ще воюва с никого. Това е страшна измама. Престъпното и безумно решение на правителството ще доведе в най-скоро време войната в България и ние ще изгорим в нея с чергите си.

343

Правителствената шайка, престанала отдавна да бъде независимо българско правителство, принася България в жертва на Хитлер. Притиснат до стената, кръвникът Хитлер търси изход в нови авантюри. Затова му е необходима България, кръвта и месото на българските войници. По негово искане цар Борис, Филов и съдружие вече ни вкараха във война с Югославия и Гърция.

За това ходи да се договаря с Хитлер началникът на генералния щаб Лукаш.

Пред лицето на това хитлеристко съзаклятие нашият народ има един свещен дълг и едно неотемлимо право — да се защищава с всички средства срещу властвуващата предателска шайка. Преди да загине заедно със своя “фюрер” и повелител, тя е решила да изгори България. За да се спаси българският народ от унищожение и смърт, той трябва със собствените си сили да се разправи с тая шайка.

Български патриоти, верни народни синове, офицери, подофицери и войници! Съдбата на нашата родина е във ваши ръце. Ние трябва с делата си да докажем, че заслужаваме да бъдем свободен и независим народ. Жертвите, които ще дадем в борбата, ще бъдат по-малки от ония, които ни очакват при разгрома на България.

344

 

Васил Коларов

ГАВРАТА СЪС СЛАВЯНСКИТЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ

Един стар деец по народната просвета ни изказа дълбокото си възмущение от гаврата с паметта на великите славянски просветители — Кирил, Методи и Климент, по случай празника на Софийския университет. Винаги в тоя ден, заяви той, представителите на славянските университети се събираха в София да чествуват дружно националното и културно възраждане на западното и южно славянство в борба с германизма и да манифестират солидарността на освободеното от чуждо иго славянство. Ние бяхме щастливи в тоя ден да се поздравим взаимно с нашите колеги чехи, поляци, сърби, хървати, словенци и да си пожелаем нови успехи върху национално-културното и научно поле. А тая година аз изпитвам срам за позора, който нанесоха на нашия народ и на цялото славянство негови недостойни синове, изменници на своя род и угодници на смъртния враг на славянството — хитлеровия германизъм. Злополучният министър на просветата Филов организира тоя ден от името на нашето професорство и нашето студентство дълбоко унизителна и раболепна манифестация, като признателност и благодарност към Хитлер за затворените от него славянски университети във Варшава и Краков, в Прага и Бърно, в Белград и Лайбах, за разстреляните, избесени и натикани в затворите и концентрационните лагери от немските бандити славянски професори и студенти, за изгорените от тях славянски библиотеки, за понемчените славянски театри, за разрушените паметници на националното възраждане на славянството и пр. Като представители на Загребския университет вместо тероризираните професори се явиха две слепи оръдия на Хитлер — изроди на хърватския народ.

Какъв позор, какво падение! От ден на дълбок траур за поробечото славянство и потъпканата славянска наука и култура Филов превърна празника на Софийския унизерситет в дълбоко оскърбително за нашия народ целуване скутовете на палачите и убийците на славянските народи. Единствената светла точка в цялото опозо-

345

рено тържество беше представянето на “Продадена невеста”, гениалното произведение на чешкия композитор Сметана, което засега е прогонено от родните му театри. Предавайки тия горчиви слова на стария просветител, ние призоваваме нашето родолюбиво учителство и студентство към смела и решителна борба срещу палачите на славянството и срещу продажната властвуваща шайка, която позори името на нашия народ.


[Previous] [Next]
[Back to Index]