Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
86.
14 декември 1941 г. (първа емисия)


В. Червенков

ЗА КАКВО СТАВА ДУМА?

Практическото значение на авантюрата, която предприе царборисовата шайка, като обяви война на Америка и Англия, не е, разбира се, във военните действия на България срещу тия две държави. За военните действия на Тихия океан обстоятелството, че България е обявила война на Америка и Англия няма никакво практическо значение. Това разбират и първолачетата у нас.

Но авантюристическият акт на царборисовата шайка има извънредно дълбоко и именно пагубно практическо значение от гледището на интересите и бъдещето на самата наша страна. С тоя акт тя окончателно сзързва съцбата си със съдбата на хитлеристка Германия и заедно с нея ще полети стремглаво в пропастта. С решението на правителственото мнозинство в Народното събрание България открито е превърната в оръдие на Хитлер.

Войната, която царборисовата шейка обяви на Америка и Англия, външно носи характера на една “символическа” война. Но горчива и страшна измама е да се мисли, че тая война се ограничава само с кресливите декларации на немските агенти за тяхната солидарност с берлинските им господари. Тия шумни заявления днес практически означават заповеди до части от нашата армия да атакуват сръбските патриотически отреди; утре те ще се превърнат в други заповеди.

За чужди цели, за чужди интереси нашият народ е тикнат в дълбоката пропаст на неизбежната и страшна национална катастрофа.

340

Ето кое трябва да разберат всички у нас — и тия, които са се оставили да бъдат заслепени за момент от лъжливия и измамнически шум на днешните властници.


Васил Коларов

БЛИЗЪК Е ДЕНЯТ НА РАЗПЛАТАТА С ПРЕДАТЕЛИТЕ НА НАШЕТО ОТЕЧЕСТВО

В нашата малка страна, освен многобройните затвори, съществуват 13 концентрационни лагера, които са претъпкани с хора.

Всеки се пита, кои са тия наши съграждани и за какви грехове са изпратени там? При “новия ред” тия работи се държат в тайна. Но стига само да се огледаме наоколо си и да видим кои наши близки или познати ни липсват, за да узнаем кои са те. Липсват ни например познати писатели и журналисти, чиито имена срещахме в печата. Липсват ни редица народни представители, които слушахме в Народното събрание или виждахме всред народа. Липсват ни познати общественици, учители, дейци от професионалните и кооперативни сдружавания, запасни офицери. Липсват ни прости работници и селяни,. които сме чували да се обаждат на събранията, да задават въпроси на официалните оратори.

Тия наши съграждани са обявени за “опасни елементи”.

Но пита се, за кого са те опасни? Те са опасни само за тия, които са ги арестували и пратили в лагерите. Те са “опасни” за днешната полиция, за днешните министри и техните господари, за днешното правителство. Това са писатели, които пишат, че хитлеристката политика на правителството е предателска, противонародна политика, която тласка страната към гибел. Това са депутатите, които разобличават тъпченето на конституцията и законите, прахосничеството на народната пара, своеволията и безобразията на полицията. Това са обществените дейци, които разкриват и клеймят ограбването на България от германците при съдействието на техните ортаци от правителството, Храноизноса и Експортния институт, които предупреждават, че

341

народа го заплашва глад, просия, робство и обезличаване като нация.

Това са офицерите, които, верни на своята клетва, не желаят, щото българската армия да попадне под чужда команда и да пролива кръвта си за грандоманските завоевателни цели на Хитлер. Това са честни, родолюбиви граждани, които в днешното съдбоносно време канят народа да бъде нащрек, да не допусне да бъде тикнат във война срещу нашата освободителка, за да не би утре да се намери пред една нечувана катастрофа. Тия именно смели и доблестни граждани и патриоти правителството праща да гинат в концентрационните лагери.

Такива “опасни елементи” полицията досега е заловила до 5,000 души. Но те са много повече, те са много хиляди и милиони. Защото те са истинските народни синове. Защото те са истинските негови будители. Защото те се борят против войната за целите и интересите на Хитлер. Защото целият народ е против Хитлер и неговите български слуги.

Привет на патриотите-българи, които чезнат в затворите и концентрационните лагери!

Братя, кураж! Близък е денят на разплатата с предателите на нашето отечество.


[Previous] [Next]
[Back to Index]