Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
84.
12 декември 1941 г.


Васил Коларов

ГЕНЕРАЛ ЛУКАШ НА ИЗТОЧНИЯ ФРОНТ

Началникът на генералния щаб генерал Лукаш посети германската главна квартира на Източния фронт. Той биде приет и от Хитлер. Това означава, че се намираме в навечерието на съдбоносни решения за България. Какво иска Хитлер от България, това не подлежи на съмнение. Хитлер, който изпада във все по-затруднено положение, иска и настоява за активна военна помощ от страна на България, за открита намеса на България във войната, като съюзница на Германия.

След разгромяването на Югославия и Гърция, България по покана на Хитлер зае части от Македония и Тракия. Това беше полезно за Хитлер, доколкото в тия земи българската войска освобождаваше Хитлер от нуждата да държи там германски окупационни войски. По-късно, засилването на партизанската война в Югославия, наложи ма Хитлер изпращането на нови дивизии на тоя фронт. И за да спести изчерпващите се германски резерви, Хитлер поиска от цар Борис вместо немски войски да бъдат изпратени български войски в Източна Сърбия. По тоя начин България, макар и неофициално, биде фактически въвлечена във войната. Заемането на Ниш, Прокупле и др. е едно явно враждебно действие срещу югославските народи, а участието на български войски в борбата срещу сръбските партизани означава пряка намеса на България във войната срещу Югославия. Също и в Тракия България воюва срещу Гърция.

Така цар Борис, Филов и съдружие, по искане на Хитлер, фактически тласнаха нашия народ във война срещу Югославия и Гърция. Днес, очевидно, Хитлер иска от своите

335

васали да направят и последната крачка — да тласнат България окончателно и безвъзвратно във войната срещу Русия, Англия и Америка.

С досегашните си дела филовата клика доказа, че е изгубила и сянка от самостоятелност, че тя е престанала да бъде независимо българско правителство. И ние не се съмняваме, че тя е готова да капитулира напълно пред Хитлер. Но нима тая клика е тъй всесилна, че тя може без никаква съпротива да хвърли страната ни на явна гибел? По нашите най-положителни сведения, редица наши видни обществени дейци и хора от деловите кръгове, които имат възможност да съдят за международното положение и за истинското положение на Германия обективно, предупреждават правителството да не се обвързва с Германия, чието поражение е неминуемо. Не е вече тайна, че неутралните държави, които по-рано изпитваха бруталния натиск на Хитлер, схващайки бързото изчерпване силите на Германия, днес вече се отказват да изпълняват нейните искания. Тия факти не могат да бъдат неизвестни на нашия генерален щаб и на отговорните войскови началници. Генерал Лукаш, като най-отговорно лице в армията, сигурно е поискал да провери лично положението на Източния фронт. Това увеличава неговата лична отговорност за съдбоносните решения, които предстоят да се вземат. България не е още изцяло загубена, тя още може да бъде задържана пред пропастта, в която я тикат. Ония отговорни лица, военни и граждански, които в тоя съдбоносен час се решат да изпълнят своя патриотически дълг и да осуетят пожертвуването на България за угодата на Хитлер, ще получат активна и решителна поддръжка от целия български народ.


Васил Коларов

ХИТЛЕРИСТИТЕ ОБИРАТ НАШИТЕ СЕЛЯНИ, НО ЧУВАТ ЧЕ ПОД КРАКАТА ИМ БУХТИ ВУЛКАН

По думите на сведущи хора дългът на Германия към България възлязал вече на около 10 милиарда лева и продължавал още да расте. Към Германия непрекъснато вървят тренове и шлепове с българско жито, кукуруз,

336

овчи кожи, дървен материал и пр. Ненаситният търбух на Хитлер гълта на вересия всичко каквото произвежда нашата страна, а народът трябва да си стяга каиша, както препоръча министър Загоров. Колкото се отнася до плащането, то “поръчители” са цар Борис, Филов и Загоров. Хитлер щял да “плаща”, когато някога си уж “победял”.

Трай коньо за зелена трева... А засега стигат тлъстите комисионни и бакшиши, които немците дават на властвуващата глутница. Зер, “трудят” се хората, залъгват народа, пращат изземателни команди по селата да обират нашите селяни. — Това е то “новият ред”. Комуто не се харесва, за него има концентрационни лагери.

Но нека не бързат да тържествуват хитлеристките обирници. Те сами чуват, че под краката им бухти вулкан.


[Previous] [Next]
[Back to Index]