Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
82
10 декември 1941 г.
 

Васил Коларов

СПЛОТЯВАНЕ НА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД ОКОЛО ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ПРОТИВОХИТЛЕРИСТКИ ФРОНТ

Световната война вече обхвана цялото земно кълбо. Немската пропаганда и немските подкупени писачи у нас се мъчат да изкарат като нейни подпалвачи Америка, Англия и Русия. Но техните смешни напъвания не ще убедят никого, който има за пет пари мозък в главата си. Всеки знае, че кървавият демон на човечеството е Хитлер. Хитлер провъзгласи, че германският народ бил “призван” да владее над другите народи, над целия свят. И Хитлер пръв изтегли меча за осъществяването на тая дива мисъл, която може да се роди само в главата на един маниак, на един луд човек.

Хитлер нападна, разгроми и оплячкоса Чехословашко, Полша, Норвегия, Холандия, Белгия, Франция, Югославия, Гърция. Не Америка, Англия и Русия, а хитлеристките банди се разправят днес най-зверски със свободолюбивите народи, превръщат в пепелища техните цветущи градове и селища.

Хитлер е душата на разбойническия тройн пакт, който биде сключен за завладяването и подялбата на цялото земно кълбо, за въздигане кървавото господство на най-хищните сили, на най-черната реакция в света. Хитлер създаде грозната военна машина, с помощта на която пристъпи към изпълнението на своя пъклен план. И ако днес всички демократически държави, които обхващат 4/5 от населението на света начело с Русия, Великобритания и Америка, превъзмогвайки своите разногласия, трескаво мобилизират колосалните си и

329

неизчерпаеми човешки и материални средства, строят чудовищни армии с единствената цел — да разгромят хитлеристка Германия и нейните васали, да обезпечат свободата на всички народи, то виновника за това е Хитлер. Хитлер нагло и престъпно хвърли ръкавицата към целия свят, предизвика към законна самозащита и обедини в едно непобедимо цяло всички материци, всички държави, всички скъпещи своята свобода народи.

Каквито променливи и да са успехите на тоя или оня участък на гигантския световен фронт, особено в началото на войната, започната с коварното нападение от страна на отдавна готвящата се за нея хитлеристка Германия, каквито жертви и да струва тя, не може да има и най-малкото съмнение, че тая небивала борба ще се завърши с пълното поражение на хитлеристката коалиция. Силите на двата лагера са много неравни, за да се допусне каквото и да е съмнение върху крайния изход на войната. Обратът, който се извършва сега в хода на войната на Източния фронт, главният фронт, където се решава съдбата на Хитлер, туря началото на хитлеровото поражение.

Хитлер и неговите васали се опитват да вдигнат духа на изтощените си и загрижени за своята съдба народи, престъпно тласнати в пожара от техните кървави тирани, като им рисуват, какво ги очаква в случай на поражение. Но тия народи все повече се убеждават, че има само един спасителен за тях път, а именно — да въстанат и сами да се разправят с гнусната разбойническа банда, която души и тях.

Разширението на войната в басейна на Великия океан, намесата в нея на най-могъщата държава — Съединените американски щати — е последно предупреждение и за България. Единственият път, който може още да предотврати идващата катастрофа, това е сплотяването на целия народ около отечествения противохитлеристки фронт, това е смелата и решителна борба на всички родолюбци и патриоти срещу властвуващата хитлеристка шайка за прекратяване всяка помощ и поддръжка за хитлеристка Германия, за избавление на нашата родина от позорната и убийствена роля на хитлеров васал. Намесата на България в световната

330

война на страната на Хитлер носи смъртна опасност за нашия народ.

По искането на Хитлер, чиито заповеди се изпълняват безпрекословно от цар Борис, Филов и съдружие, нашите войски са встъпили вече и в пределите на стара Сърбия. Части от първата и осма дивизия под командата на генерал Манов вече са заели югославските градове Ниш и Прокупле; 13 полк от 7 рилска дивизия е също мобилизиран, за да действува срещу партизанското движение във Враня. Това означава, че нашата армия фактически вече е вкарана във войната с назначение от Хитлер да изпълнява жандармска роля в неговия тил в Югославия, гдето една многобройна армия воюва за освобождението на Югославия от хитлеристкото иго. Западна Сърбия и Босна се намират в ръцете на сръбските чети, които водят редовна война с германските окупационни войски. Хитлер, поставен на тясно, понеже немските войски са нужни за другите фронтове, иска на помощ български войски и неговите софийски васали изпълняват заповедта му с надежда, че ще получат за награда още някой къс чужда земя. Зер Хитлер без стеснение раздава временно заетите от него земи. Той е обещал на цар Борис Ниш, а може би и Белград. Той може да му обещае и Крим, както беше обещал Одеса на Антонеску. Защо не? Нека да му мислят васалите, когато утре стопаните на тия земи се завърнат. Хитлер във всеки случай получава кръвта на българския войник, а товв за него е важно днес.

Но какво ще каже на това нашия народ? Войната срещу югославския народ е в същото време война срещу Русия, Англия и Америка, които са съюзници на Югославия. Ще се остави ли нашият народ да бъде воден на касапницата? Какво ще кажат нашите офицери, подофицери и войници, които са българска народна войска, а не войска на Хитлер? Ще търпят ли да играят жандармска роля за Хитлер, което е противно на тяхната клетва? Ще изпълняват ли като автомати заповедите на властвуващата клетвопрестъпническа и предателска шайка, която продава тяхната кръв и тласка нашия народ, нашата родина към нова още по-страшна катастрофа?

331

Офицери, подофицери и войници! Дайте на правителството да разбере, че вие няма да проливате кръвта си за Хитлер! Не вдигайте оръжие срещу нашите братя сърби, които водят справедлива война за своята свобода! Братимете се със сръбските четници!

Българи! Правителствената шайка тласка нашата страна към явно безумие. Тя позори българското име, като го прави омразно за балканските свободолюбиви народи. Отрупайте Народното събрание, което вчера поднови заседанията си, след като правителствените депутати безуспешно се опитваха през ваканцията да ви убеждават да поддържате тяхната предателска политика — отрупайте Народното събрание с протестни писма против вмъкването на България във войната на страната на кървавия Хитлер! Заявявайте смело своята солидарност със сръбския народ! Искайте изтеглянето на нашите войски от окупираните земи на Югославия и Гърция.

Долу престъпните ръце от Югославия и Гърция! Долу филовската шайка! Да живее славянското единство! Да живее братството между нашия и югославския народ!


[Previous] [Next]
[Back to Index]