Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
80.
8 декември 1941 г.


Васил Коларов

ОФИЦЕРИ, ВОЙНИЦИ, ОТКАЖЕТЕ СЕ ДА БЪДЕТЕ ЖАНДАРИ НА КРЪВОЛОКА ХИТЛЕР

В Югославия стават кръвопролитни сражения между югославянската народна армия и германските войски. Сраженията се пренасят на изток и на юг към местностите, гдето са изпратени също и наши войски.

Югославският народ се бори на живот и на смърт с хитлеристките бандити, които нападнаха, поробиха и разпокъсаха отечеството му и днес заплашват с изтребление целия югославски народ. Югославският народ се бори за своята свобода, за своето съществувание и неговата борба е справедлива. Всички свободолюбиви народи съчувствуват на неговата борба и ненавиждат неговите палачи. Югославия има велики съюзници в лицето на Русия, Англия и Америка, които не ще я оставят в неволя. Същото се отнася и до Гърция. Утре кървавият Хитлер ще бъде разгромен и съборен, Югославия и Гърция ще възкръснат като свободни, независими държави.

Български офицери, подофицери и войници, от вас зависи днес съдбата на нашия народ. Ако вие се оставите да бъдете въвлечени в борба срещу югославските партизани, то нашата страна ще се намери във война не само с Югославия, но и с нейните могъщи съюзници — Русия, Англия и Америка. И като съюзници на разбойническа Германия, ние ще споделим участта, която хитлеристките разбойници заслужават и която те не ще избягнат. Не вярвайте на царските и министерски “миролюбиви” приказки. С тях управниците само ни приспиват,

321

за да постигнат по-леко пъклената си цел. Те вече продадоха България на немците, а сега чакат само заповед от Хитлер, за да ни хвърлят във войната, в която ние ще изгорим с чергите си.

Офицери, подофицери и войници! Вие сте се клели да пазите България и, като синове на нашия свободолюбив и многострадален народ, вашата клетва ви задължава да бдите върху неговото бъдеще. Тия, които ни управляват, не са българско правителство, а слуги на Хитлер. Техните престъпни заповеди не са задължителни за никой свестен българин, за никой офицер, войник и родолюбец. Откажете се да воювате срещу югославските партизани, срещу югославската народна войска! Откажете се бъдете жандари на кръволока Хитлер! Пазете честното име на нашия народ! Спасете нашата скъпа родина от гибел!


В. Червенков

ЗА “БРАННИК”

Господин доктор Клечков, след като се поразходи в Италия и Германия и получи известна доза фашистка интифа, се е запретнал да вкарва нашата младеж в купешката организация “Бранник”. Тя е купешка, защото освен нейното име, всичко в нея е копирано от италианците и немците. Уставът на “Бранник” е написан, разбира се, по български, но всичките му параграфи са взети от чужбина, не са нашенски нито по дух, нито по съдържание. “Бранник” си поставя за задача да впрегне нашата младеж да служи не на България, а на немските и италиански оръдия у нас, т. е. на враговете на България.

За тая цел “Бранник” се стреми да възпитава членовете си в сляпо подчинение на ръководителите, които всичките до един са чужди агенти. “Бранникът” няма право да разсъждава. Той трябва да изпълнява всичко, което му кажат отгоре безпрекословно. “Бранникът” се възпитава в духа на хитлеристката кръвожадност. Клечковци се мъчат да внедрят в душата му култа на ножа и кръвта, т. е. клечковци се мъчат да превърнат “бранниците” в такива също озверели и надъхани с

322

омраза срещу всяко истинско народолюбие и братство между народите същества, каквито са черноризците на Мусолини и хитлеристката младеж.

“Бранник” по замислите не на един Клечков само, който отдавна завижда на лаврите на някогашните потурнаци, трябва да внесе фашистката идеологическа зараза в средата на нашата младеж, да я подчини идейно и политически на понемчената камарила около цар Борис и Филов, та да бъде хвърлена тая младеж да мре за престъпните и злодейски планове на хитлеризма. Тъкмо за това правителството е поставило на служба на “Бранник” и на неговите набързо изкалъпени “фюрери” всички средства и възможности на държавния апарат.

Усилията на “Бранник” и опасността, които те представляват, не бива да бъдат подценявани от никой български патриот. Срещу тия усилия трябва да се противопостави най-енергичната и смела борба на цялата патриотична младеж у нас, на целия народ. Налице са всички условия, за да бъдат осуетени престъпните замисли на правителството спрямо нашата младеж. Касае се за душата на нашата младеж. А младежта е не само нашето бъдеще, а и нашето настояще.

Зурлите, тъпаните, шумните крясъци и гиздавите премени на клечкозци не ще притулят техния чужденски, фашистки, противобългарски и противонароден облик.

“Бранник” е школа за фашистко разложение и заблуда на нашата младеж.

“Бранник” готви автомати, слепи оръдия на германските агенти у нас.

Далеч от редовете на “Бранник”!

Презрете чуждите лакеи!

Борете се против тях! Борете се за проваляне на правителствения опит да тика нашата младеж в редовете на “Бранник”!

Напущайте “Бранник”, докато е време!


В. Червенков

КЪМ ПРЕСЕЛНИЦИТЕ

Към тях се обръщаме ние: не отивайте в окупираните земи! Там се разпалва народната война и вие ще загубите всичко в тая война. Гръцкият и сръбският народ

323

не са сложили оръжие. Те се борят. И те ще засилват своята законна и справедлива война.

Не си продавайте имотите — утре ще останете на улицата и с борчове до гушата!

Правителството ви праща в окупираните земи, за да ви вкара по-лесно във войната. Там действува вече законът за милитаризацията на сеитбата. Тоя закон е прокаран по заповед от Берлин. Ще ви впрегнат да работите за немците.

Мислете за утрешния ден! Не отивайте в окупираните земи!


В. Червенков

ЗА БОЙКОТ НА ВЕСТНИЦИТЕ

Патриоти! Български граждани! Братя и сестри! Бойкотирайте продажната правителствена преса! Не купувайте правителствените вестници! Не ги четете! Нека продажните вестникари почувствуват, че нашият народ ги презира и ненавижда.

Разобличавайте ги като агенти на Хитлер, като подли и гадни клеветници на братска Русия! Отрупвайте ги с гневни писма! Затрупайте правителственото радио — това софийско отделение на Берлинското радио — с планина от протестни писма!

Народният глас против понемчените българи трябва да се подеме от единия до другия край на страната — смело, решително, без колебание!

Помнете, жертвите на борбата срещу хитлеризма са и ще бъдат неизмеримо по-малки от ония неизчислими жертви, от оня непрогледен мрак и позор, който ни чака, ако филовската шайка доведе своето предателство докрай.


[Previous] [Next]
[Back to Index]