Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
79.
7 декември 1941 г.


Васил Коларов

ДЪЛГЪТ КЪМ РОДИНАТА И ЧУВСТВОТО НА САМОЗАЩИТА ДИКТУВАТ НА НАШИЯ НАРОД ДА СЕ ЗАГРИЖИ ЗА СВОЕТО СПАСЯВАНЕ

С обявяването война на Румъния, Унгария и Финландия от страна на Англия се изпари последната капка от надеждата на Хитлер да разстрои антихитлеристкета коалиция. Английският министър Идън неотдавна говори за опитите на Хитлер да се споразумее с Англия върху изолирането на Русия и поделянето на Европа между Германия и Англия. За тая цел е бил изпратен Хес, правени били предложения чрез неутрални държави и пр.

Сега вече е теглена ясна разграничителна линия между двата воюващи лагера, и антихитлеристката коалиция, поддържана решително от Америка, обгражда с чиличен обръч хитлеристка Германия и нейните васали. Няма вече никаква надежда за никого от тях да се измъкне из стоманените клещи на Русия, Великобритания и Америка.

За да обнадежди падащия духом германски народ, Хитлер устрои Берлинския парад. Но получи се глупав фарс. Кървавият диктатор, който вчера още гордо заявяваше, че съдбата на Англия е вече решена и че Червената армия е вече унищожена, се оказа в ролята на смешен палячо, който се заканва да воюва с целия свят още 30 години.

Парадът в Берлин показа колко жалка е тая хитлеристка “Европа”, с помощта на която Хитлер се заканва да завоюва света. Мусолини изгуби вече “римската си

316

империя” и скоро италианският народ ще му поиска сметка за неговите злодеяния. Антонеску и Бардоши се перчат да си предават войнствен вид, но в туй време румънските и унгарски дивизии на Източния фронт, както и италианските, бягат панически пред Червената армия или се предават в плен. Минаващите на страната на Червената армия словаци, чехи, насилствено изпратени на фронта, горят от желание да воюват срещу германците и нагледно показват над какъв вулкан стои хитлеристка Европа. В Русия се обучава голяма полска армия, а създава се и чешка армия. В Югославия партизаните водят същинска война. Във Финландия, тъй подло предадена от манерхаймовци, се чувствува възмущението на излъгания народ. За “знаменитите” легиони на хитлеровите агенти в Норвегия, Белгия, Франция, Испания не заслужава и да се споменава. Петен не се решава да свърже окончателно Франция с Хитлер, Турция се съпротивява на хитлеровите домогвания, а Швеция и Швейцария строго бдят над свояга независимост.

Това е Европа, която Хитлер се перчи, че представлявал. Освен една банда от изверги, които се крепят с помощта на немските щикове, той няма нищо друго на своя страна. Но немските щикове стават все по малко надеждни. Затова свидетелствуват писмата на германските войници от Източния фронт. Кръвната омраза на народите срещу Хитлер превръща Европа в огромен барутен погреб, който очаква искрата, за да избухне с нечувана сила.

Последните събития са крайно предупреждение за България. Речите на цар Борис, Филов, Хитлер, Иван Попов и пр. показаха, че властвувашата хитлеристка шайка у нас се е продала напълно на Хитлер и е престанала да бъде правителство на една независима държава. Тя безпрекословно изпълнява всички искания на Хитлер и по негова заповед е готова да прати нашия народ на заколение. Тя е станала опасна за съществуването на нашата държава. Затуй дългът към родината и чувството на самозащита диктуват на нашия народ да се загрижи сам за своето спасение от зиналата пред него пропаст, като откаже да се подчинява на хитлеристката шайка и вземе мерки за нейното обезвреждане.

317

 

В. Червенков

КЪМ УЧИТЕЛИТЕ И СВЕЩЕНИЦИТЕ У НАС

Правителството не се спира пред нищо, за да застави нашите селяни да предават храните си на изземателните команди. Правителството не се спира пред нищо, за да прибере храните на нашите селяни в хамбарите на Храноизноса и ги изнесе в Германия.

Правителството обрича на глад нашия народ. За тая цел то е пуснало в ход не само военно-полицейска сила. То се опитва да впрегне за тая цел нашето учителство и свещениците.

По села и околии правителствените хора се опитват да свикват събрания и конференции на учители, на свещеници, на местната интелигенция, за да ги мобилизират да убеждават нашите селяни да предават на “Храноизноса” последните остатъци на своите храни!

Учители! Свещеници! Отвърнете се от правителствените покани! Не приемайте да ставате съучастници на правителствения поход против селяните у нас!

Помислете, защо правителството иска да ви приобщи към противонародното свое дело!

Нашият хляб, храните на нашите отрудени селяни, тяхната пот правителството, като верен лакей на немците, изнася в Германия. А вас карат да убеждавате нашите селяни, с които вие сте близко свързани, да си дават бадява житото, за да хрантутят с него войските на Хитлер.

Карат ви да убеждавате нашите селяни да останат без хляб, за да ядели немците.

Народни учители! Помислете добре какво искат от вас правителствените агенти на Хитлер. Те искат да ви вплетат в своите престъпления. Утре, когато настъпи глад у нас, селяните ще потърсят отговор от вас за днешното насилствено изземване на техните храни. Те ще потърсят отговор от вас за изнасяното наше жито в Германия.

Вие ставате по такъв начин съучастници в провеждането на престъпната политика на правителството за въвличането на нашия народ във войната против братска Русия, нашата освободителка.

318

Вас, по такъв начин, правителството иска да използува като проводници на своята хитлеристка противонародна политика и да ви направи отговорни за нея. Утре, когато хитлеристките грабители бъдат разгромени и нашите хитлеристки агенти офейкат или се опитат да офейкат от България, вие ще останете да давате сметка пред селяните за техните престъпни дела.

Народни учители, вие учите нашите деца на българско четмо и писмо — бъдете верни на нашия народ! Не забравяйте славните исторически традиции на нашето учителство още от дните на робството! Народните учители винаги са били с народа, с неговите болки и страдания. Като зеницата на окото си те са бранели българската народна свобода и независимост. За нея са се борили и не малко свещеници. Следвайте техния пример! Не ставайте оръдия на немските агенти! Днешното правителство само по име е бъпгарско. То продаде нашето отечество на немците. Не провеждайте правителствените заповеди за изземването на храните! По всякакъв начин защищавайте нашите селяни от правителствения грабеж!


В. Червенков

КЪМ ВОЙНИЦИТЕ

Войници! Подофицери! Вие получавате писма от къщи и знаете на какво дередже се намират вашите домашни. В същия момент, когато ви говорят, че трябва да сте готови да изпълните заповедта на правителството и да ходите да се биете срещу гръцките и сръбски четници за интересите на Германия, правителствените нарочни команди ходят по селата от къща на къща, за да изземват и последния залък от устата на вашите семейства. Правителството обрича на глад вашите семейства, за да изхранва германските войски и за да изнася храни в Германия. Защото правителството служи на Германия.

Защото то е продало България на Хитлер.


КЪМ ОФИЦЕРИТЕ, ПОДОФИЦЕРИТЕ И ВОЙНИЦИТЕ

Сръбската народна армия и сръбските четници водят ожесточена война срещу германските и италиански гра-

319

бители. Правителството на Филов е обещало на Хитлер да бъде използувана българската армия против сръбските патриоти и народни борци. Такава е позорната цена на германо-българското така наречено “съюзничество”.

Офицери! Подофицери! Войници! Не вдигайте оръжие против нашите братя — сърбите, ако ви изпратят срещу тях! Не петнете българското име с позора на братоубийството! Не взимайте върху себе си ролята на хитлерови жандари на Балканите. Следвайте примера на славните патриоти — наши войници-граничари, които преди няколко дена се отказаха да изпълнят заповедта да открият огън против сръбски четници!

Пазете като зеницата на окото си честта и бъдещето на нашата армия, нейната вярност към нашия народ.

Филовската шайка няма нищо общо с българския народ. Тя е немско оръдие.


[Previous] [Next]
[Back to Index]