Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
77.
6 декември 1941 г.


В. Червенков

* * *

Вчера и днес радиостанциите от чужбина съобщиха текста на декларацията на Съветското правителство и правителството на Полската република за дружба и взаимна помош, приета на 4 декември след преговорите, които са били водени на 3 и 4 декември тази година в Москва.

Приетата декларация е един много важен международен документ, който олицетворява по-нататъшното укрепване и засилване на антихитлеристкия фронт на свободолюбивите и демократически сили.

Декларацията подчертава, че с германо-хитлеровския империализъм не е възможен никакъв компромис. Съветският съюз и Полша, заедно с Великобритания и другите съюзници, при поддръжка на Североамериканските щати, ще водят войната до пълна победа и пълното унищожаване на германските грабители.

Декларацията подчертава, че след победоносната война и след като хитлеристките престъпници бъдат по съответен начин наказани, задачата на съюзните дър жави ще е трайният и справедлив мир, поддържан от колективната военна сила на всички съюзни държави. Само при това условие може да бъде възстановена разрушената от германските варвари Европа и може да бъде създадена гаранция, че предизвиканата от Хитлер катастрофа никога няма да се повтори ...

312

 

В. Червенков

ЖАЛКИ ПАПАГАЛИ

Нашият печат под диктовката на Берлин се мъчи по всякакъв начин да омаловажи победата на Червената армия на Южния фррнт в Русия с освобождението на Ростов на Дон, като глупаво преповтаря забърканите и жалки извъртания на германската пропаганда.

Нашите понемчени вестникари по даден знак запяха друга песен. До вчера те крещяха за грамадното значение на Ростов. Това беше, когато германците се хвалеха, че са влезли в Ростов. Сега, когато Червената армия ги изблъсква оттам и подгони разбитите германски орди на запад, гьобелсовите глашатаи у нас обявяват завземането на Ростов от съветските войски за събитие от ... “местно” значение.

Но тия жалки кълчения на продажниците на перото предизвикват само погнусата и дълбоката омраза на нашия народ към тях.

Червената армия, която юдите от “Днес”, от “Вечер”, от “Слово” и другите хитлеристки парцали у нас толкова пъти вече “погребваха” и “унищожаваха”, усилва своите удари върху хитлеристките грабители. Тя неуклонно и храбро кове своята неминуема и величава победа.


[Previous] [Next]
[Back to Index]