Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
76. 5 декември 1941 г.


ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Освен редовните наши вечерни предавания радио “Христо Ботев” започва от другиден, неделя, допълнителни предавания всеки неделен ден в 6 часа след обед.

Повтаряме: освен редовните всекидневни вечерни предавания радио “Христо Ботев” започва от другиден, неделя, допълнителни предавания всеки неделен ден в 6 часа след обед.

Слушайте ни другиден, в неделя, точно в 6 часа след обед на вълна 41 метра и 61 сантиметра.


Васил Коларов

НАШЕТО ОТЕЧЕСТВО Е ИЗПРАВЕНО ПРЕД СТРАШНА ОПАСНОСТ

Вчера правителството уверяваше, че България не ще се намеси въз войната. Днес обаче Филов се извръща като чамова дъска и разяснява, че България била “невоюваща държава”, но.... както казал цар Борис, българската армия трябвало да съзнава “историческата си роля!” и да бъдела готова “да изпълни дълга си”.

Немските органи го осукват, защото не желаят да признаят, че са получили вече заповед от своя повелител Хитлер да хвърлят и нашия народ в кашата. Нима Хитлер ги събра в Берлин, за да слуша само техните лигави речи и присламчвания? Той ги събра, за да стегне по-добре юздите им, за да им даде по един здрав удар

307

с махмузите. Хитлер няма вече време да чака, Ростов и Либия са предупредителните гръмове за приближаващия се ураган.

На Балканите също възниква вече фронт, който свързва не малко германските и италиански дивизии, тъй нужни сега на Хитлер. Тоя фронт е партизанското движение, което взема вече огромни размери и продължава да се разширява. Ето фронта, за който се предназначава днес нашата войска. Всички сведения дават да се заключи, че цар Борис, Филов и съдружие са се съгласили да турят нашата армия в разположение на Хитлер за задушаване на народното освободително движение в Югославия и Гърция.

Ако нашата армия се остави да бъде измамена и въвлечена в борба срещу сръбските и гръцки чети, то тя ще се намери във война срещу всички антихитлеровски държави начело с Русия, Англия и Америка Това трябва твърдо да запомни всеки наш офицер и войник. Нашите управници се страхуват от настроението във войската и не се решават да я изпратят подобно на румънските и унгарските войски в Русия. Те обаче искат да постигнат същото по околен и най-коварен начин, като ни вчепкат с борещите се за свободата си народи в Югославия и Гърция. Ако ние не съумеем своевременно да разкрием тоя подъл предателски план и решително да му се противопоставим, то не само ние ще влезем с двата крака в днешната война, но и сигурно ще си намерим гроба. Ще се повторят в много по-страшна форма събитията на Солунския фронт 1918 г. Германските войски, притиснати на другите фронтове, ще офейкат, кекто тогава от Балканите, и ние ще бъдем разгромени от съюзническите войски, които не ще закъснеят да се явят и тук. Па даже и да не офейкат немците, все едно — поражението на Хитлер и на неговите васали е вече предрешено.

Нашето отечество е изправено пред страшна опасност.

Моментът иска от нас най голяма бдителност, решителна борба за осуетяване пъкления план на властвува-щото правителствено котило. Жертвите са неизбежни, но нека добре се запомни, че тия жертви ще бъдат

308

несравнено много по малки от ония беди, които очакват нашия народ, ако цар Борис, Филов и съдружие постигнат целта си.


В. Червенков

НАРОДНОТО ДВИЖЕНИЕ У НАС

В много места на страната се подема движение на българските патриоти за бойкот на понемчените и кални правителствени вестници. Редакциите на тия хитлеристки кречетала, депутати, висши чиновници, министри и високопоставени дворцови сановници продължават да се отрупват с протести, с гневни писма на възмущение против предателската политика на правителството и против гнусната антируска кампания.

Това движение на българските патриоти трябва да се засилва и умножава. Гласът на нашия народ трябва да се издигне мощно и решително против правителствената понемчена шайка.

Български патриоти! Не оставяйте безнаказано и безпрепятствено да лъжат народа различните купени вестникари и депутати, които са плъзнали по страната да правят събрания!

Припрете ги до стената с въпросите: де отива нашият хляб? Защо се изнасят храните ни в Германия, ако сам Загоров призна, че реколтата тая година е слаба? Защо народът се обрича на глад? Защо няма продукти от първа необходимост? Защо расте скъпотията в такива страшни размери? Защо нашите железници превозват германски войски, ако България не воюва? Защо нашата войска се превръща в жандарм на хитлеристите? Защо се позори българското име, като наши войници и офицери се изпращат да се бият с гръцките и сръбски патриоти и защитници на своята свобода?

Защо клеветят срещу братска Русия, с която имаме дипломатически връзки?

Защо не обнародват съобщенията на съветската осведомителна служба? Ако ние сме неутрална страна, защо се печатат само германските съобщения?

Защо се преследват, затварят и избиват българските патриоти?

309

С тия и с много още наболели и парливи въпроси припрете до стената хитлеристките глашатаи и предатели.

Използувайте всички възможности, за да се разнася открай докрай народният зов за единна, за обща борба на всички честни българи и българки против филовската шайка!


В. Червенков

КАВГАТА МЕЖДУ “СЪЮЗНИЦИТЕ”

На унгарската граница румънците концентрират свои войски. В Букурещ е получена протестна нота на унгарското правителство, в която последното обвинява румънските власти в подстрекателство на населението в Трансилвания към неподчинение на унгарските власти.

Тия обстоятелства сами по себе си говорят каква “идилия” съществува между “съюзниците” на Хитлер. Румъния, както е известно, претендира за цяла Трансилвания. Тя иска да си възвърне трансилванските области, които Хитлер предаде на Унгария. Унгерия пък недвусмислено заявява, че към нея трябва да бъдат присъединени и ония трансилвански части, които още се намират под властта на Румъния. Кавгата между двете “съюзници” не спира. Хитлер шантажира и едната, и другата. Подред той обещава Трансилвания ту на Унгария, ту на Румъния, като в замяна на това всеки път иска от тях изпращането на войски за Източния фронт. Хитлеристките аргати изпращаха войски, като се надпреварваха кой по-добре да се отличи пред господаря си. Надпреварваха се, като се надяваха, че войната на изток ще бъде една лека разходка, а плячката — огромна.

Но на Източния фронт техните надежди рухнаха. Сметките им излязоха криви. И Хитлер, и неговите злополучни “съюзници” вместо бързи и леки успехи, получиха продължителна и изнурителна война, вместо богата плячка — нечувано големи жертви и загуби, изтребление на техните войски.

310

И Румъния, и Унгария прескъпо заплатиха за кървавата авантюра, която те преаприеха под диктовката на Хитлер. А войната продължава. Тя им носи сигурна и неминуема гибел.

Кавгите и разприте между съюзниците на Хитлер са явен признак за отслабването на хитлеристка Германия. Те са свързани с краха на хитлеристките планове и с перспективата на продължителна зимна война.


[Previous] [Next]
[Back to Index]