Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
75.
4 декември 1941 г.


В. Червенков

КЛЕТВАТА НА “БРАННИК”

Един новозаклет бранник снощи с голям апломб и шум описваше от студиото на правителственото радио браннишката клетва. Оказва се, на 27 ноември тази година станало такова исполинско събитие, че не само се раздали звуковете на неизброими медни тръби, не само сам бог слязъл и присъствувал при свещените обещания на нашите бранници, ами даже историята се смаяла, притаила си дъха пред това толкова гигантско събитие и решила по тоя случай да отвори нова страница...

Всичко е имало на 27 ноември при тържествения преглед и клетва на дружините на господин Клечков: отсъствували са само хилядните маси на нашата младеж от селата и градовете.

Тя не желае да вдига ръка по хитлеристки.

Тя не желае да мре за интересите на немците.

Тя не желае да се кълне в името на ножа и кръвта.

Тя не желае да става пушечно месо за хитлеристките канибали и техните подли жреци у нас.

Тя не желае да става джелат на свободолюбивите братски народи.

Тя свето пази заветите на Левски и Ботев.


В. Червенков

ХИТЛЕРИСТКИЯТ ВОЙ ПРОТИВ СТАЛИНОВИТЕ ДУМИ ЗА ИЗТРЕБЯВАНЕТО НА НЕМСКИТЕ ГРАБИТЕЛИ

Всеки стопанин на своята къща има право да защищава имота си и своя живот с всички средства, когато

304

го нападнат крадци или разбойници, за да го ограбят. Това е съвършено очевидно. Хилядилетия, откакто свят светува, това се счита за нещо безспорно и непоколебимо. Кой би осъдил бащата или майката, които, бранейки живота на децата си, убиват нахвърлилия се върху тях хищен звяр, за да ги разкъса?

Но това самоочевидно, осветено и внедрено в човешката история от памтивек правило съвременните човеконенавистници от глутницата на Хитлер и неговите безгръбначни влечуги у нас отричат за съветските народи.

Хищният звяр, който се е нахвърлил да души и разкъсва великия руски народ, отрича правото на тоя народ да се разправя с него като с хищник, като с бясно куче, което трябва да бъде умъртвено веднаж завинаги!

Ето “нормите” на международното право на хитлеристките хиени!

Ето какво се иска на филовската шайка у нас, която е отпуснала юздите на всевъзможни шарлатани на перото да клеветят и да съскат против знаменитите думи на Сталин, че е необходимо да се изтребят до последния човек всички немски окупатори, които са навлезли в съветската страна, за да я поробват.

Плувналите в кърви берлински хищници и техните потънали в безчестие и предателство софийски сателити искат да имат пред себе си беззащитни жертви, които не смеят или не могат да се защитят и покорно се предоставят на волята на грабителя.

Това разбойническо удоволствие те обаче никога няма да получат. Вместо това, те имат безпределната по своето мъжество и по силата си съпротива на съветските народи. Вместо това, те получават удар след удар от тия народи, които бранят родното си огнище, родния си дом, имота и честта си, собствените си деца, свободата и независимостта на своята страна. Не е далече денят, когато тия народи ще хванат за гушата хищника и нищо няма да оставят от него. За да изчезне у когото и да било, когато и да било даже помисъл да напада, да граби, да избива жените, децата и старците и да безчинствува в съветския дом.

305

Стопанинът на своя дом има право да се разправи най-безпощадно с пладнешките разбойници, които са го нападнали за убийство и грабежи.

Хитлеристките вълци вият от злоба против справедливите и мъжествени думи на Сталин за изтребяването до последния човек на всички немски грабители. Но с това тия вълци нито ще прикрият кървавите оргии на своите орди над поробените от тях народи, нито ще се спасят от изтреблението, което неминуемо ги чака на руска земя.


[Previous] [Next]
[Back to Index]