Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
74.
3 декември 1941 г.


Васил Коларов

“УЧЕНАТА” РЕЧ НА МИНИСТЪР ЗАГОРОВ

Министър Загоров в речта си пред Народното събрание отбеляза, че вътрешната консумация у нас се силно увеличила следствие порасналите нужди на войската. Но той замълчава, че, наопаки, “нуждите” на населението, т. е. неговата консумация се силно намали. Увеличението “нуждите на войската” и намалението консумацията на населението се взаимно компенсират. Отгде иде тогава “силното увеличение” на общата консумация в страната? То иде от издръжката на една огромна германска армия в България, па и на Балканите за сметка на нашите ресурси. Към тая армия са прибавени сега и голям брой германски ранени войници от Източния фронт, които са настанени в България. Това правдиво обяснение Загоров няма сметка да го даде, а стоварва отговорността върху стомаха и “нуждите” на нашия войник.

По-нататък той отбелязва, че реколтата на пшеницата тая година била с около 40 % по-малка от реколтата в 1939 г. Ако е така, то оттука следва, че за да се предпази народът от глад, необходимо е да се запрети износът на каквито и да са храни, да се запазят нашите храни изключително за изхранването на нашето население. Но какво върши правителството? Голямата част от нашите храни то предава на германците, като ги изнася в Германия или като издържа германските войски у нас. Ето какво многоречивият наш министър премълчава, но за него говорят изземателните команди, които са плъзнали по селата да тарашуват по дворовете и задигат последните запаси на населението.

300

Министърът на търговията ни предупреждава, че щял да бъде намален вносът на стоки от чужбина, но не казва, че съответно ще бъде намален и износът на нашите произведения. Ами нали нашата външна търговия става по системата на компенсацията, наложена ни от Германия? Колкото изнесем, толкова и ще внесем! Обяснението на Загоров, че щели сме да намалим вноса, за да сме се предпазили от “скъпотията в чужбина” е за тонковците. Защото и на школниците е известно, че колкото по-малко стоки постъпват на пазара, толкова повече цените растат, усиля се спекулацията и обирът на консуматорите. Тая глупава фашистка “теория” е внушена на нашия министър от неговите берлински даскали, за да се скрие от народа възмутителната действителност, която е следната: след като Германия ни обира вече няколко години и ни задлъжня милиарди лева, тя се отказва да ни се издължи чрез внос на стоки, от каквито ние се нуждаем. Ето защо тия стоки станаха “скъпи”. Но ние питаме: защо и нашите произведения, които продължават да отиват пряко или косвено в Германия, не поскъпнаха пропорционално? Това е то “новият ред”, който Хитлер налага на окупираните от него страни, в това число и на уж “съюзна” България! Идването на германския министър фон Кросинг нямаше друга цел освен да се оформи пладнешкото оплячкосване на България. “Учената” реч на министър Загоров не е друго освен опит на един купен хитлеров ибрикчия да накара нашия народ да се помири с позорното немско робство.


В. Червенков

ПРОТИВ РЕКВИЗИЦИЯТА НА ХРАНИТЕ

Братя селяни! Производители!

Не давайте произведенията си на правителствените реквизиционни команди! Крийте храните си! Не се обричайте на глад и бедствия! Сам министър Загоров призна, че тазгодишна реколта е по-слаба от миналогодишната и че е на повече от една трета по-слаба от реколтата в 1939 година. Защо обират тогава залъка от устата на селяните? Лъжа е, че германо-филовото

301

правителство събира така наречените излишъци, за да изхранва градовете. Градовете най-добре ще се изхранват, когато житото и другите селскостопански произведения си бъдат у вас, на село, у самите производители.

Правителството насилствено реквизира храните, за да ги изнася в Германия, за да хрантути с тях немците!

По страната са плъзнали правителствени чомагаши, за да ви убеждават да не се противите на реквизицията на храните. Не ги слушайте! Изгонвайте ги!

Те се грижат зз германците, а не за вас. За вас им е все едно.

Крийте храните си!

Не се подчинявайте на реквизиционните команди!

Борете се сега! Утре може да бъде късно.


В. Червенков

*  *  *

Офицери! Подофицери! Войници! Правителството готви по заповед от Берлин да ни хвърли в позорна война срещу доблестите югославянски борци и защитници на своята свобода и независимост. Хитлер иска да използува по тоя начин нашата армия за своите престъпни цели. Това ще означава пълното затъване на България в кървавото хитлеристко блато. То ще означава освен позора на братоубийствената война още и неминуема катастрофа.

Предателската ръка, която тика нашата армия и целия наш народ в пропастта, трябва да бъде отсечена.

Помислете за онова, което чака България, когато тя ще бъде вече пълна жертва и плячка на германците!

Делото на Хитлер е вече проиграно. Той не може да устои, каквото и да прави, срещу могъщата коалиция на демократическите държави.

Но в гроба той иска да завлече и България. Попречете на неговите кървави замисли! Не ставайте негови жандарми на Балканите! Отстоявайте независимостта и чистотата на нашата армия! Не петнете

302

българското име с позорната роля на усмирители на свободолюбивите братски народи в Югославия!

Действувайте решително! От вас зависи много.


В. Червенков

*  *  *

Правителството до ден днешен не е обнародвало нотата на Молотов за зверствата на хитлеристите над пленниците-червеноармейии. Бухалите се боят от дневната светлина. Но нашият тарод иска да бъде обнародвана правдивата и съкрушителна за хитлеристките палачи и садисти съветска нота. Нашият народ иска да знае пълната истина за техните безподобни и безпримерни жестокости и мискинлъци.

Обнародвайте нотата на Молотов! Не крийте истината от нашия народ!


[Previous] [Next]
[Back to Index]