Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
72.
1 декември 1941 г.


В. Червенков

ЗА НАШАТА АРМИЯ

Ние винаги сме подчертавали, че днешното правителство предава националните интереси на нашето отечество. То само по име е българско. Всъщност то е едно бюро на хитлеристка Германия за провеждане на нейната външна и вътрешна политика у нас, за използуване на нашия народ за престъпните цели на Хитлер.

След като Филов открито заяви, че България била присъединена от него към “новия ред”, той се е почувствувал в състояние да наложи предателска и унизителна дъмга и върху армията, върху нашата армия. Изпълняващият длъжността на хитлеристки гаулайтер в България Филов заяви неотдавна, че присъствието на германските войски в България завинаги отстранило опасността, която преди това постоянно заплашвала Балканите. Благодарение на германските войски България “не участвувала” във войната и можела да се занимава с “мирен строеж”. Обаче въпреки това царят отбелязал, че българската армия трябвало да съзнава своята историческа мисия и да бъде готова да си изпълни дълга. Следователно, цар Борис и Филов не доверяват на нашата армия и не желаят тя да брани свободата и независимостта на България. Затова те пуснаха у нас германските войски. Не нашата армия, а германските войски “пазели” българския народ. В що е тогава “историческата” роля на нашата армия? Да пази тила на германските войски, които водят грабителска война срещу свободолюбивите народи. Да се справят с въставащите и борещи се срещу хитлеризма балкански народи.

295

Тоест да бъде жандарин на Хитлер на Балканите. Събитията в Драмско са жива и прясна илюстрация на тая “историческа” роля. А днес съобщават, че правителството се канело да удовлетвори направеното от Хитлер официално искане да се изпратят български войски да воюват против югославянските патриоти.

Ние зовем всички честни офицери, подофицери и войници, всички наши сънародници и родолюбци да вдигнат високо глас на протест против подлия заговор на правителството спрямо честта и името на България.

Филов нагло лъже, че България не взима никакво участие във войната. Ами това предложение да се воюва срещу югославските борци за своята свобода — то що е? Ами пущането и търпенето на германските войски, които воюват с Русия и Англия — то що е? Ами превозът на военни германски материали за Източния фронт по нашите железници и от нашите пристанища, то какво е? Това ли е “мирен” строеж, това ли е съблюдение на пълен неутралитет, това ли е коректното отношение към великата братска страна, синовете на която мряха за нашата свобода?

Филовци подготвят нови предателства. Разпасалите се хитлеристки оръдия у нас посягат да подчинят окончателно и нашата армия на германските генерали. Престъпните ръце трябва да увиснат във въздуха!

Долу ръцете от армията! Вън германските орди от България!


Васил Коларов

НОТАТА НА РУСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА ЗВЕРСТВАТА НА ХИТЛЕР

За да прикрие нечуваните зверства на хитлеристките подлеци над ранените и пленените червеноармейци, изложени в нотата на руското правителство, които извикаха възмущението на целия свят, фашисткият печат търси в дамите на Сталин, казани на 6 ноември, “доказателство” уж за “зверската” природа на русите.

След като привежда редица заповеди на германското командуване, в които се заповядва на нахълталите в Русия германски пълчища да убиват безмилостно

296

всеки руски и съветски гражданин, да не се спират даже когато имат пред себе си старец или жена, момиченце или момченце, Сталин каза: “Немските завоеватели искат да имат изтребителна война с народите на Съветския съюз. Добре, щом немците искат да имат изтребителна война, то те ще я получат. Отсега нататък нашата задача... ще бъде ... да изтребим всички немци до един, които нахлуха като окупатори в пределите на нашата родина.”

Тия думи на Сталин са единствено достойният отговор на кървавите злодеяния на фашистките палачи, който може да даде народът, който е родил Пушкин и Толстой, Белински и Чернишевски, Горки и Чехов, Суворов и Кутузов, Плеханов и Ленин.

Защо изродите на нашия народ, които целуват кървавите ръце на хитлеристките людоеди, крият съдържанието на руската нота, защо те не съобщават за такива деяния на Хитлер като избиването на 52,000 жители на гр. Киев, разстрелването с картечници и изгоряването живи на 25,000 души евреи — старци, жени и деца — в Одеса, изтребването на повече от 200,000 души жители в Сърбия? Защо не съобщат и за последния хитлеров проект за унищожението на Белград?


[Previous] [Next]
[Back to Index]