Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
68.
27 ноември 1941 г.


Васил Коларов

УРОКЪТ ОТ НЬОЙ

Хитлеристките тъпанари вдигат голям шум около годишнината на мирния договор в Ньой, който наложиха на България победителите в миналата световна война. Нашият народ дълги години понася на плещите си убийствените последствия от тоя договор. Нашият народ протестира срещу униженията, на които го подхвърлиха. Нещо повече. Нашият народ мъжествено се бори срещу виновниците за погрома и националната катастрофа и тая борба съставлява една от най-славните страници на неговата нова история. Чрез нея той фактически обезсили мирния договор.

Хитлеристките тъпанари нападат яростно договора в Ньой не за друго, а за да възвеличаят берлинските главорези като “освободители” на нашия народ от Версайските окови, за да заглушат съзнанието на нашия народ, че хитлеристкото иго, на което е подложен той днес, е по тежко, по-убийствено и по позорно от Версайския режим на договора в Ньой. Шумът около “присъединяването” на Македония и Тракия не ще накара народа да забрави, че това са временни териториални комбинации, които ще рухнат като картонена кула заедно с неизбежния разгром на Хитлер.

Престъпната съвест на хитлеровите оръдия проличава най-ясно от това, че те петнят и клеветят, като “врагове на народа”, подхвърлят на най-свирепи преследвания и се заканват да изтребят като “комунисти” тъкмо ония, които днес следват примера на големите

281

народни водачи Благоев и Стамболийски, които мъжествено се бориха срещу войнствената предателска политика на Фердинанд и неговата клика, която ни заведе в Ньой. И това не е никак чудно, тъй като хитлеристите продължават традициите на мръсната фердинандовщина, която няколко десетилетия насажда корупцията в България и два пъти жертвува нашата родина за интересите на империалистическа Германия. Сега, когато хитлеристите за трети път жертвуват свободата и бъдещето на нашия народ пред алчните апетити на германския империализъм, те са готови да задушат и унищожат всичко, което би могло да попречи на техните планове.

Но напразно. Народите се учат от собствените си страдания. Първият път Фердинанд извърши престъпното безумие на 16 юни 1913 г. То остана ненаказано, за предателската си политика, която заведе България в Ньой, той заплати евтино — с короната си. Нз българският народ извлече урок и от Букурещ, и от Ньой. Той се научи, че жертвите, които изисква борбата за предотвратяване на катастрофата, готвена от хитлеристите, са неизмеримо по-малки от жертвите и страданията, които му носи самата катастрофа.

Поради това и неговата борба срещу хитлеристката банда Борис, Филов и съдружие все повече ще се възпламенява. Той все по-решително ще се съпротивлява на изземването и износа на нашите храни в Германия, на работата за нуждите на германската армия, на използуването на нашата страна като военна база на Хитлер, на вмъкването на България във война срещу Русия и нейните съюзници.

От Ньой трябва да иззлечем урок как да предотвратим заплашващата ни трета национална катастрофа.


В. Червенков

ДОКТОР ФУНК И ЗАГОРОВ

Министърът на германското народно стопанство е много доволен от нашия министър на търговията — Загоров. Сега в Берлин не престава да го хвали и да го тупа по рамото.

282

Доктор Функ отбелязал заслугите на Загоров пред германската държава.

Както е известно, Загоров не малко прави, за да се изнасят в Германия на вересия българските стоки.

Загоров послушно подчертал в отговора си, че занапред той ще приложи още по-големи усилия за пълното превръшане на България в аграрен и доходен придатък на Германия.

Но Загоров получава в Берлин не само похвали. Хитлер не оставя празни и джобовете на своите помагачи. По това би могъл да поразкаже не само един Загоров.

Големците от Храноизноса, например, не само медали получават от Хитлер, а и бакшиши от по-друго естество.

Изобилните похвали по адрес на нашите управници в Берлин показват кому тия управници служат.


В. Червенков

БОЙНИТЕ РЕЗЕРВИ НА ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ

Както съобщиха вчера по радиото от Москва, германските империалисти за 5 месеца война против Съветския съюз са изгубили около 6 милиона убити, ранени и пленници, повече от 16,000 бойни коли, около 13 000 самолета, до 19,000 артилерийски оръдия. Това са нечувани по своите размери загуби. Въпреки това Хитлер не се спира. Той не жали кръвта на германския народ. Той изпраща и послелните си резерви на заколение. Той издава заповед след заповед да се продължава настъплението. Два месеца вече хитлеристките полкове и дивизии застилат с труповете си подстъпите към Москва. Хитлер е вбесен от това. И той гони обезкръвените си и изтощени пълчища в ново настъпление срещу Москва. Хитлер прави последни, отчаяни усилия, като поставя на карта всичко.

Временните несполуки на Червената армия обаче не са сломили нейния дух. Боевете за Ленинград и Москва показаха устойчивостта и бойната подготовка на червеноармейските бойци. По целия фронт Червената армия

283

противостои срещу бесните атаки на хитлеристките орди, като им нанася тежки удари. В боевете от 20—23. XI. т. г. на запад от Ростов на Дон Червената армия е разгромила германския 49 стрелков планински корпус, дивизията “Викинг” и 16 блиндирана дивизия, като е заловила 111 оръдия, 55 бойни коли, 83 картечници, 36 минохвъргачи, 365 коли, 115 мотоциклета и много още друго военно имущество. В същите тия боеве хитлеристките орди са били отблъснати на 60 клм. Силите на Червената армия бързо се уголемяват. Численото надмощие на хитлеристите в бойни коли и самолети, бързо се ликвидира благодарение на усиленото производство на индустрията, която се намира дълбоко в тила и на помощта на Англия и Америка. В Съветския съюз се надига такава мощна сила, която ще бъде в състояние да се разправи веднаж зевинаги с хитлеристките грабители. Съветският съюз има неизчерпаеми резерви за Червената армия. Милиони съветски граждани и бойци получават военно обучение. Те се готвят да влязат в редовете на Червената армия. Основното ядро на това военно обучение, съставляват военните части от запаса. Тия части имат за задача за късо време да подготвят бойци от всички родове войска. Военното обучение се ръководи от опитни и закалени в сегашните боеве командири.

В Съветския съюз успешно се формират нови грамадни армии. Сталин в речта си от 6 ноември т. г. каза, че резервите на Съветския съюз едва сега се разгръщат в пълния си обем. Неговите думи се потвърждават напълно от събитията. А резервите, като и временните военни преимущества на хитлеристка Германия отиват към своя край. Униние и умора цари в средата на германския народ, който встъпи вече в третата военна зима.

Шашармите с извлечения от архивата така наречен “антикоминтерновски” пакт, които Хитлер върши в Берлин, не ще го спасят от неминуемата гибел.


[Previous] [Next]
[Back to Index]