Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
67.
26 ноември 1941 г.


В. Червенков

СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ИСТИНСКИТЕ ЗАГУБИ НА ХИТЛЕРИСТКИТЕ И СЪВЕТСКИТЕ ВОЙСКИ НА ИЗТОЧНИЯ ФРОНТ

Във връзка с навършилите се пет месеца от началото на източната война германското командуване рекло да учуди света с нови фалшификации. То обнародва съвършено смехотворни по своята фантастичност цифри за съветските загуби. Германците взели били уж в плен 3,725,000 руски войници, били уж разбили 389 болшевишки дизизии. Загубите на съветските войски възлизали уж на 8,000,000 души, повече от 22,000 бойни коли, 27,000 оръдия, 13,454 самолети и т. н.; заели били територия, върху която уж живеели 75,000,000 човека, военни предприятия, общата производителност на които правела уж трите четвърти от военната индустрия на Русия.

Тия астрономически цифри пълнят колоните на нашите понемчени вестници. Любопитно е да се знае, ако германските измислици са правилни: кой наистина днес на Източния фронт отразява германския натиск? Кой защищава съветската държава? Но истината биде съобщена от Москва. Ние слушахме съобщението на московското радио за истинските загуби на Германия и на Русия на Източния фронт. Ето това съобщение:
 

“Никаква територия със 75 милионно население германците не са заемали. Съветското население, знаейки вълчите нрави на хитлеристките грабители, насилници и убийци, в основната си маса своевременно се е евакуирало в източните области на Съветския съюз. Тая пък част от населението, която не е успяла да излезе от вре-
278
менно заетите от германците области, изпитва към грабителите неукротима омраза, нещо, коего намира най-яркия си израз в прекрасните действия на партизаните.


И военни предприятия германците също не са заграбили. Всички заводи и фабрики от заетите от германците области са евакуирани в източните области на Съветския съюз и много от тях на новите си места дават вече за Червената армия бойни коли, самолети, топове, бойни припаси. Един малък брой от предприятия, които не можаха да бъдат евакуирани, германците наистина заграбиха... Заграбиха ги обаче като развалини, разрушени и унищожени от съветските войски.

За характеристика на загубите на германците и на съветските войски за 5 месеца война ние ще приведем следните неопровержими данни:

германските загуби:

около 6 000 000 души убити, ранени и пленници;
повече от 16 000 бойни коли;
около 13,000 самолета;
до 19 000 оръдия.


съветските загуби:

2,122 000 души: от тях —
убити — 490,000 души,
ранени — до 1,112 00 души,
безследно изчезнали — 520.000 души;
7 900 бойни коли;
6000 самолета;
12 900 оръдия.


Такива са действителните и истински данни за загубите на хитлеристките и съветски войски за 5 месеца война.”


В. Червенков

АНТИСЕМИТСКИТЕ ПРИЗИВИ НА ВЕСТНИК “ДНЕС”

Редакторите на правителствения вестник “Днес”, за да не се губи много време и за по-сигурно смятат да въведат “новия ред” у нас, като направо го влеят в

279

българската кръв. Не иначе. Но за тая операция, видите ли, пречели евреите у нас И не толкова евреите, колкото еврейският способ на мислене. Чистокръвните арийци от вестник “Днес” подканят правителството да изкорени еврейството у нас, за да не изоставаме от “новия ред”. Еврейските граждани, които са приели български имена, трябва да ги върнат. Ако не сторят това, заплашват ги със свирепи не казания. Такова е правителственото решение. Такъв е “новият ред”, който цар Борис и филовци натрапват на нашия народ. Понемченета шайка у нас по хитлеристки образец се гаври с нашите съграждани-евреи, за които Левски още беше казел, че те еднакво с българите ще бъдат равни пред законите, за които и търновската конституция освешава пълно равноправие. Но у нас днес господствуват не заветите на Левски и не търновската конституция, както е известно, а германските закони.

Ето защо редакторите на вестник “Днес” скоро ще обявят и за въвеждането на кастрецията у нас, за публично изгаряне на книгите на великите човешки умове, които Хитлер не признава, за публичните домове по поддържане чистотата на расата, за избиването на душевно болните и секатите. Това са все ссновги елементи на “новия ред”. За хитлеристкия грабеж на народите — главната основа на “ новия ред” — вестник “Днес” няма защо да се грижи особено — той е вече почти въведен у нас. Затова се грижи Дирекцията на Храноизноса.

Но не мислят ли господа редакторите на вестник “Днес” и на другите хитлеристки издания у нас, че ваксинацията на българската кръв с “новия ред” ще им костува главите? Не е зле да помислят.


[Previous] [Next]
[Back to Index]