Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
66.
25 ноември 1941 г.


В. Червенков

ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО В ОКУПИРАНИТЕ МАКЕДОНСКИ И ТРАКИЙСКИ ОБЛАСТИ

В речта си по отговора на тронното слово Филов с кисела гримаса беше принуден да признае, че населението в окупираните сбласти в Тракия и Македония далеч не е приобщено към правителствената политика. Филов с лошо прикрита тревога се опита па обясни студенината и враждебността на тракийското и македонско население към българските жандарми на Хитлер със специфичните условия, които съществували в Тракия и Македония.

Но какви са тия специфични условия? Филов не пожела да ги назове, макар че отлично знае за тях.

Подпредседателят на камарата Пешев, обаче, в речта си от 11 ноември т. г. попривдигна завесата.

Оказва се, мзкедонската младеж се намирала “в неопределено състояние”. Представете си, наистина: филовци и пешевци разтворели обятия да я прегърнат, а тя — ни повече, ни по-малко — застанала “в неопределено състояние” и ни насам, ни нататък Македонската интелигенция също: не се приобщавала към българските власти, страняла от тях. Или, както вежливо и предпазливо се изразява Пешев, нямало “съгласуваност” между нея и българските власти.

Пешев побърза да заяви, че по тия неща не в Народното събрание му било мястото да се говори. В сегашното Народно събрание, разбира се, за истината, комай, място вече няма!

274

Но онова, което в камарата се мъчат по всякакъв начин да скрият, макар и не винаги успешно, знае целият наш народ.

Македонското и тракийско население в лицето на царборисовци и филовци не вижда освободители. Царборисовци и филовци докараха хитлеристките разбойници на Балканите. Царборисовци и филовци забиха нож в гърба на югославските и гръцки народи. Не могат да освобождават други народи тия, които предадоха в робство свся народ.

В Македония и Тракия царува насилнически окупационен режим. Българската администрация изпълнява само ролята на хитлеристки жандарм.

Приказките за някакво си национално обединение на българите са горчива и дълбока измама.

Филов не съобщи в речта си за хилядите избити и премазани от бой тракийци, за опожарените села в Драмско и Серско, за безогледния грабеж на населението от корумпирани и алчни правителствени чиновници, за дивата и безсремна хайка срещу гръцкото, сръбско и македонско население.

Освобождението и на македонското и тракийско население ще дойде само с победата на свободолюбивите народи над хитлеристките кръвопийци.


В. Червенков

БЕРЛИНСКАТА “АНТИКОМИНТЕРНОВСКА” КОНФЕРЕНЦИЯ

Хитлер, поради решителната позиция на Англия и Америка, удари на камък с така нареченото свое “мирно” настъпление и беше принуден да се откаже от проектираната виенска конференция на “новия ред”, която трябваше да прокламира “мирните” предложения.

За да прикрие явните си несполуки, Хитлер е събрал сега своите европейски васали в Берлин на “антикоминтерновски” маскарад.

Хитлеристите крещят, че сегашната тяхна конференция привлякла още седем държави към “антикоминтерновския” пакт. Те ги наричат даже “велики” сили. Кои са тия “велики” сили? Това са старите познати слуги

275

на Хитлер — правителствата на Финландия, Дания, Румъния, Словакия, Хърватско, на България и на японските марионетки в Китай. Наистина: преженил се Илия, обърнал се: пак в тия. И с тия “велики” сили, които и вчера бяха под ръка на Хитлер, както и днес, той иска да покаже на изморения и отчайващ се вече германски народ колко е той “силен”. Именно затова сега е свикал васалите си в Берлин.

На берлинската конференция се мъдри и Иван Попов. Той произнесе там даже реч, за да заяви, че филовци решили да се присъединят също към антикоминтерновския пакт. На добър ви час, господа хитлеристки ибрикчии!

Нашият народ няма нищо общо с фашистките фанфаронади в Берлин, които показват само безсилието на хитлеристките разбойници да предотвратят неизбежното си поражение, което им готви коалицията на великите демократически държави — Русия, Англия и Америка. Берлинският маскарад е само лошо прикритие на грабителските цели на империалистическа Германия. Това даже Япония разбира, каго не върви сляпо по гайдата на Хитлер макар да е една от начинателките на фамозния и кух, така наречен антикоминтерновски пакт.

Филовци и поповци “присъединяват” България към хитлеристкия “нов ред”.

Българи и българки! Пазете и бдете над кръвта и бъдещето на нашата страна!


В. Червенков

ЗА РЕКВИЗИЦИЯТА НА ИЗЛИШЪЦИТЕ

Всички помнят, когато преди десетина дена в камарата народният представител г. Рашко Атанасов засегна въпроса за принудителното изземване или, с ясни думи казано, за реквизицията на излишъците у селяните. Той спомена и за прилагането на военна сила при реквизициите, тъй като, както се знае, нашите селяни не желаят да дават произведенията си даром, за да ги изнасят в Германия, и ги крият. Правителственото мнозинство скокна като ужилено. Нададоха се викове, протести.

276

Хитлеристкото стадо в камарата смята, че с крясъците си и с лакейското си блеене ще затули и ще надвика истината, фактите.

Но нашите селяни изпитват на гърба си тия факти. От това, че правителственият печат мълчи за тях, те далеч не престават да си остават факти.

По страната са плъзнали нарочни команди, които насилствено обират нашите селяни, а обраното се задига и изнася в Германия. Такива са задълженията на цар Борис и филовци към Хитлер. Такава е цената на съюзничеството с Германия.

Селяни и селянки! Български производители! Крийте произведенията си! Пазете ги за вашите жени и деца, които правителството обрича на недояждане, за да храни хитлеристките разбойници! Нито една крина, нито един шиник жито за Хитлер!


[Previous] [Next]
[Back to Index]