Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
64
23 ноември 1941 г.
 

В. Червенков

КОИ СЕ МЕСИ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НA НАШИЯ НАРОД?

В днешните критически за българския народ времена страната ни се управлява от една предателска илика, която прави всичко, за да я лиши напълно от всяка независимост и свобода както във външната, така и във вътрешната й политика. Излишно доказателство за това е последната реч на Филов и речите на другите правителствени хора. Тронното слово на царя и отговорът на Народното събрание по това тронно слово не са нищо друго освен официално прокламиране на васалните отношения на България към хитлеристка Германия. Те не са нищо друго освен един сервилен отчет на хитлеристките агенти у нас за извършеното от тях и за онова, което още трябва да извършат в интереса на империалистическа Германия.

Не Филов ли заяви в речта си, че България е вече ангажирана изцяло в изграждането на “новия реда в Европа? Не той ли заяви, че България е поела задължения пред Хитлер, които тя трябвало да изпълни?

Филов страхливо избягна да назове конкретно задълженията. Той предпочита да поставя нашия народ пред свършени факти.

Филов няма смелостта да назове конкретно задълженията, които неговото правителство, зад гърба на нашия народ, е поело пред Хитлер.

267

Няма никакво съмнение обаче, че се касае за кръвта на българите. Хитлер иска да направи с България същото, което той прави с Унгария, с Румъния. Той иска да използува и нашия народ като пушечно месо за своите грабителски цели. Шумните викове на министрите и правителственото мнозинство в Народното събрание в чест на хитлеристка Германия означават, че България е вече напълно продадена в ръцете на Хитлер.

След като хитлеристите се разположиха у нас, като у дома си; след като с помощта на филовци фактически туриха ръка на железниците, на пристанищата у нас; след като с помощта на Храноизноса премъкват в Германия нашето жито, те сега искат да посегнат и върху въоръжената сила на нашия народ — армията, за да я използуват за своите завоевателни цели.

Не е ли ясно кой се намесва и натрапва във вътрешния живот на Бълггрия и кой прави от нея своя мушия?

А нашите министри за да отклонят вниманието и бдителността на народа, заемат лицемерната и смешна поза на “спасители” на българския наред от някакво си въображаемо “болшевишко” зло. С пяна на устата те се мъчат да втълпят на народа ни очевидната лъжа, че злото не идело от Хитлер, а от антихитлеровия фронт на свободолюбивите народи.

Заедно с това те, по хитлеровски образец, с безогледен терор преследват честните български патриоти.

За разлика от разбойническите цели на хитлерова Германия, Съветска Русия — както подчерта Сталин в речта си от 6 ноември т. г. — няма и не може да има за цел на войната завладяването на чужди територии, покорение на чужди нарoди и натрапването на своята воля и на своя режим върху славянските и други поробени в Европа народи, жадуващи за помощ в своята освободителна борба.

“Нашата цел — каза Сталин — е да помогнем на тези народи в тяхната освободителна борба против хитлеровата тирания и след това да им се предостави да се устроят напълно свободно върху своята земя така, както те искат. Никаква намеса във вътрешните работи на другите народи!

Какво по-ясно от тия думи на водача на 200-милионния съветски народ? Тия думи на Сталин нашите хитлерови

268

агенти старателно крият от българския народ. Но въпреки всичко, последният ги узнава. И тия думи са подкрепени от делата на Съветска Русия. Миналата година Съветска Русия, след разбиването на Финландия, сключи с нея мир, не се намеси в нейните вътрешни работи, не я завладя, макар да имаше всичката възможност за това. Сега Съветска Русия в отношенията си с Иран, като се въздържа от каквато и да е намеса във вътрешните негови работи, показва в цял сеят как тя уважава и цени независимостта и суверенитета на малките народи.


[Previous] [Next]
[Back to Index]