Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
63.
20 ноември 1941 г.


В. Червенков

ПРЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦАР БОРИС, ФИЛОВ И СЪДРУЖИЕ

Кое е най-голямото престъпление на цар Борис Филов и съдружие спрямо нашия народ?

То е, че те, като направиха България оръдие и съучастник в престъпленията и грабежа на хитлеристка Германия, като отхвърлеха пътя на мирното разбирателство и на дружбата с близките и далечни демократически държави и народи, лишават България от правото да отстоява и разрешава своите големи национални въпроси върху почвата на справедливостта.

Нашата страна беше ограбена след първата европейска война, разпокъсана и унижена Нейните искания и стремежът й да се избави от тежкото положение — до което я докараха, да не се забравя, фердинандовци — бяха признати от демократическата общественост като справедливи искания и стремежи. Достатъчно е да припомним официалните изявления на руското съветско правителство по тия въпроси. Но действителното и истинско удовлетворение на нашите национални интереси е възможно само в разбирателство и сътрудничество със свободолюбивите народи и най напред с народите и демократическите правителства на съседните държави. Вместо това цар Борис, Филов и съдружие вероломно нападнаха, както и в миналата война, Югославия и Гърция, срещу които се беше нахвърлила Германия, помогнаха на хитлеристкия хищник да сложи кървавите си лапи върху Балканите. С това цар Борис, Филов и съдружие извършиха най-голямото престъпление спрямо нашата страна, като я тикнаха в лагера на грабителите,

263

като я направиха помагач на хитлеристките робовладелци.

С какви очи нашата страна може да претендира след това за справедливост, когато сама участвува в извършването на най-голямата несправедливост, която познава света — в хитлеристкия поход за завладяването и поробването на света?

Кой демократичен и свободолюбив народ сега може да признае и признава нашите искания и стремежи за справедливи?

Ето де е гнусното и черно престъпление на цар Борис, Филов и съдружие спрямо българския народ. Те превърнеха България в жандарм на хитлеристките разбойници на Балканите.

Утре победилите демократически държави и народи с право ще запитат: де беше България, когато се водеше борба на живот и смърт с хитлеристките потисници и мракобеси?

Утре и сръбският, и гръцкият братски народи ще потърсят сметка за жандармската роля на България през време на хитлеристкото нашествие на Балканите.

Филовци лепнаха върху името на България позорно петно.

Това петно трябва да се премахне.

И то може да бъде премахнато само от нашия народ, който ненавижда хитлеризма и който обича своята родина, нейната свобода и независимост.


В. Червенков

ЗА ПРОПАГАНДАТА НА “СХОДСТВОТО” И ИСТОРИЧЕСКАТА БЛИЗОСТ МЕЖДУ ГЕРМАНИЯ И БЪЛГАРИЯ

За мнозината официални и неофициални “гости” от Германия и за техните услужливи посрещачи у нас, които много обичат да се разпростират на темата за историческото “сходство” и “близост” между България и Германия, ние преподнасяме следната конкретна историческа илюстрация:

264

I. Кой подхвърли на преследване братята Кирил и Методи, творците на славянската, българската азбука?
Немците.

Кой гонеше и затваряше техните ученици, които намериха братски приют в пределите на България и оттука разпространяваха славянската писменост в другите славянски страни? — Немците.

Кой пречеше на нашето националноосвободително движение, ръководено от Раковски, Каравелов, Левски и Ботев? — Немците.

Кой предизвика сръбско българската война в 1885 година, за да се осуети Съединението? — Немците.

Кой унищожи балканския съюз, кой доведе България до катастрофа в 1913 година? — Немските агенти в Българин начело с Фердинанд Кобурготски.

Кой доведе България до катастрофа в 1918 г.? — Немските агенти начело с Фердинанд Кобурготски.

Кой попречи на сближението на България и Русия, кой излъга народа и осуети сключването на пакт за дружба с Русия?

Кой завлече България във водите на фашистка Германия и я превърна в неин васал, кой превърна нашата страна във военна база на Хитлер и насъсква към война срещу Русия? Кой я обрича на неминуема катастрофа? — Немските агенти начело с Фердинандовия син Борис.

Кой открито се заканва да унищожи славяните, в това число и българите? Кой унищожа за днес нашите братя — славяни, а нашата страна е превърнал във военна база. за тоя свой унищожителен поход? — Хитлер, хитлеристките орди, които Борис, Филов и съдружие повикаха в България.

Ето го това “сходство” и тая историческа “близост”, от които България нищо добро не е видяла и няма да види. За него всеки българин може да намери и да прочете в обикновените учебници по историята на България.

Защо тогава се съчиняват приказките за “сходството” и за “близостта” между Германия и България в такова изобилие тъкмо сега?

Защото на хитлеристка Германия е нужно пушечно месо — защото за целите на Хитлер искат да пожертвуват

265

и нашия народ. Затова се изнасилва историята и историческите факти. И бялото се прави черно, а черното — бяло.

Но лъжите далеч не водят.
На лъжата краката са къси.
Хитлеристка Германия, колкото и да се напътват нейните агенти, душата на нашия народ няма да завладее. Нашият народ е с братска Русия и с нея ще остане завинаги.


[Previous] [Next]
[Back to Index]