Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
62.
21 ноември 1941 г.


В. Червенков

ЕДНА ЛЪЖА

Ние вече казахме миналия път, че Филов в речта си по отговора на тронното слово излъга, като заяви, че за България нямало било възможност да води друга външна политика освен следваната от нашите управници политика на сляпо подчинение на хитлеристка Германия.

Филов скри истината.

Съществуваше пълна възможност за друга външна политика, която щеше да осигури за нашия народ всичките гаранции за свсбодно и независимо национално развитие върху началата на справедливостта и мирното споразумение с нашите съседи.

Тая пълна възможност даваше предложението на руското правителство за сключване на пакт за дружба и взаимна помощ между България и Русия. Такъв един пакт щеше да избави Балканите от пожара на войната; той щеше да избави нашата страна от позора на фактическата германска окупация, от превръщането на нашата земя в германска военна база, от използуването на нашата администрация и даже армия като жандарм на германците на Балканите, от свързването на съдбата на нашата държава със съдбата на хитлеристка Германия и от усилващата се всеки ден опасност да бъде хвърлен непосредствено и нашият народ в кървавата и безнадеждна военна авантюра на Хитлер.

Руското предложение беше пределно ясно и убедително. Широките народни маси у нас — по села и градове — посрещнаха това предложение с истински ентусиазъм. Подигна се цяло народно движение в полза на руското предложение.

260

Цар Борис, Филов и съдружие премълчаха пред нашия народ това предложение. Те го отхвърлиха. Под диктовката на Хитлер, те подхвърлиха на жестоко преследване на родното движение в полза на предложението. Те присъединиха България към държавите на оста. Те вкараха германските войски в България.

Цар Борис, Филов и съдружие действуваха и действуват като верни агенти на Хитлер. Те пожертвуваха истинските интереси на нашия народ, за да защитят интересите на империалистическа Германия.

И Филов има нахалството да лъже от трибуната на Народното събрание, че за България нямало било възможност за друга външна политика освен филовската и царборисовската хитлеристка външна политика.

В това няма нищо чудно, обаче Филов е авторът на думите, които се превърнаха в правило за всички по-немчени българи у нас: “почнахме с лъжа, ще лъжем докрай”.


В. Червенков

НОВАТА АНТИСЕМИТСКА КАНОНАДА НА ХИТЛЕРИСТИТЕ В ГЕРМАНИЯ

Пораженческите настроения в хитлеристка Германия бавно, но сигурно нарастват. Обещаната бърза победа на Източния фронт си остана само едно обещение. Червената армия, която хитлеристките бързописци толкова пъти “унищожаваха”, продължава с нарастваща сила да оказва геройска съпротива и да нанася удар след удар върху хитлеристките орди. Обещаното от Хитлер завършване на войната още до настъпването на зимата, увисна във въздуха. Вместо това, зимата настъпи. Прибавиха се нови стотици хиляди убити, ранени и пленени германски войници и офицери. Общият брой на хитлеристките загуби надминават вече четири и половина милиона. Германският народ се обезкръвява. Ненаситният палач Хитлер хвърля все нови и нови стотици хиляди германци в кървавата касапница за своите луди планове за господство над света. Продоволствените затруднения в Германия растат. Както в миналата война, в Германия е налице “организиран” глад. А края на войната се не

261

вижда. Тая е третата военна зима. И признаците на умората, на отчаянието, на възникващите пораженчески настроения в средата на германския народ са налице.

Това обстоятелство всява смъртен ужес у хитлеристките сатрапи. По всевъзможни начини те се мъчат да задръстват бента на народното негодувание, да отбият неговия устрем в друга, безопасна за тях посока Именно за тая цел Гьобелс се е разпоредил да се засили позорната антисемитска врява.

За провала на хитлеристките “светкавични” планове били виновни евреите. Те били виновни, че хвалбите и обещанията на Хитлер да се разправи с Русия и Англия до края на тая година се пукнгха като сапунени мехури. В Германия няма достатъчно хляб, месо, мляко, масло, яйца — евреите били виновни. Глупавата политика на Хитлер доведе до изолацията на Германия от целия останал свят — винсвни били евреите. На Източния фронт всеки ден мрат като мухи германските войници и офицери — за всеки убит германец виновни били евреите.

Берлинските вестници истерически крещят против евреите.

Несигурно е положението на хитлеристите, ако те са принудени да издигнат отново изтърканото плашило на антисемитизма, за да удържат в подчинение и заблуждават германския народ. Войната с нейните гигантски бедствия отваря очите и на германските народни маси. Хитлеристката отрова постепенно, но сигурно губи своето пагубно въздействие върху съзнанието на германците.

И ако хитлеристите, след като на цял свят протръбиха, че са унищожили в Германия еврейството, след като наистина прокудиха от Германия маса евреи, а маса други избиха, натикаха по затворите или превърнаха в безправни роби, днес отново викат за еврейската опасност и в нея искат да заставят германския народ да види причината и източника на хитлеристките безумия и неуспехи, това безспорно означава, че хитлеристките сатрапи започват да забъркват вече конците, че почвата под краката си те чувствуват вече несигурна.

Този е смисълът на новата антисемитска канонада на хитлеристите в Германия.


[Previous] [Next]
[Back to Index]