Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
61
19 ноември 1941 г.
 

В. Червенков

РЕЧТА НА ФИЛОВ ПО ОТГОВОРА НА ТРОННОТО СЛОВО

Тая вечер министър-председателят на нашето понемчено правителство излезе в Народното събрание с реч по отговора на тронното слово. Други ден ние ще се върнем върху неговата реч, която освен лакейското раболепие към хитлеристка Германия съдържа един куп лъжи и гаври по адрес на нашия народ. Телешкият възторг, с който послушното стадо от правителствено мнозинство посрещна и изпрати речта на Филов, говори само, че това стадо няма нищо общо с истинските народни интереси и чувства.

Отговорът на тронното слово е такъв, каквото беше и самото тронно слово.

Филов, като верен хитлеристки агент, повтори дебелата лъжа, че България не могла да води друга външна политика освен политиката на пълно подчинение на хитлеристките гргбители и сатрапи; освен политиката на превръщането на нашата страна във военна база на хитлеристите за тяхното нападение и грабеж на братските славянски народи и въвличането на самия наш народ в кървавите авантюри на Хитлер.

Филов повтори лъжата за постигнатото уж с помощта на германските хитлеристки щикове национално обединение на българите. Филов има нахалството да приписва на нашия народ симпатии към хитлеристите. Филов лъже пред очите на цял свят, като заявява, че нашият народ посрещнал хитлеристките грабители радушно и че това негово посрещане било

257

равносилно на един плебисцит за отношението му към хитлеристите и към неговите слуги у нас.

Кой у нас не знае, че нашият народ посрещна германските войски с явна студенина и враждебност. Тяхното присъствие у нас и разпореждането им в нашата страна както у дома си припомня само за съюзничеството с Германия от миналата война и за страшната катастрофа, която това съюзничество донесе тогава и носи сега.

Филов заяви, че България щяла да остане вярна на задълженията си към фашистка Германия. За коя България говорите, господин — пази боже! — председател на понемченото правителство? за какви задължения? България, нашата страна, нашият народ е против вас и има само едно задължение — да пази и да се бори за своята независимост от кръвнишките посегателства на хитлеристка Германия, изпечен лакей на която сте вие и вашите колеги от правителството.

Филов избягва обаче да назове конкретно “задълженията”, които произтичат от предателството на филовци към нашия народ. Избягва, защото тия “задължения” означават кръвта и “бъдещето” на нашия народ, защото те обвързват България да върви сляпо след хитлеристка Германия в пропастта. Това той няма смелостта да каже открито.

Филов не забрави да хвърли прах в очите на нашите селяни, работници, служещи; да ззглавиква трудещите се от окупираните области. Филов се опитва да залъже с някакъв си петгодишен план. Трай коньо за зелена трева! Но Филов отмина с пълно мълчание въстанията в Тракия, масовите кланета на тракийското население в Серско, Драмско, около Кавала.

Работниците, вместо увеличение на заплатите, Филов се мъчи да успокоява с обещания за нов законопроект! Пак трай коньо за зелена трева. А през това време скъпотията расте, продуктите намаляват, защото усърдните хитлеристки агенти у нас масово ги изнасят в Германия.

Филов съжалява, че не всички у нес разбирали величието на времето, в което живеем. Филов с това укорява нашия народ за неговото враждебно отношение към правителствената политика.

258

Но Филов е прав в едно: нашият народ в своята история е доказвал, че умее и може да се справи във всички тежки времена с всички препятствия, които се изпречват на пътя му. Той ще се справи и днес с тежкото положение, в което го поставиха филовци. Той ще намери сили и средства да се справи с хитлеристката глутница, която е седнала на шията му, и с всички филовци, които се мъчат по всякакъв начин да го погубят и обезличат като самостоятелен и свободен народ.


[Previous] [Next]
[Back to Index]