Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
60
18 ноември 1941 г.
 

К. Луканов

МЯСТОТО НА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

Министри, депутати и подкупени вестникари по всякакъв начин се мъчат да втълпят в главата на нашия нерод, че пътят на България биле хит лерова Германия, под водителството на нейния луд фюрер. Хитлеристките копиеносци упорито се стремят да ни вкарат във война срещу братска Русия.

Обаче симпатиите на нашия народ към русите, въпреки всичко си остават непокътнати.

Русия е нашата освободителка. Русия е нашата най-близка велика съседка. Тя върви начело на славянските народи. Тя е носител на прогреса и социалната справедливост. Тя всякога се е застъпвала за мир, за разоръжаване, за борба срещу агресията, за запазване на националната и държавна независимост на малките народи. Русия е осъществила националното равноправие и братско сътрудничество на народите, които я населяват. От добросъседските отношения с Русия нашият народ може само да спечели във всяко отношение.

Съветска Русия води днес справедлива, отбранителна, освободителна война, докато хитлеристка Германия води империалистическа, грабителска, разбойническа война. Няма нищо по-възмутително от злоупотребяването с “обединението на българския народ”, което според хитлеристките оръдия било вече осъществено с помощта на Хитлер! За каква свобода и обединение може да става дума, когато се лишава от свебода и превръща в Хитлерова мушия самата България, ко-

255

гато Тракия, Македония и самата България не са нищо друго освен тил на германските пълчища, военна база на Хитлер?

Програмата на Хитлер не е в неговите днешни празни приказки и врявата около тях, вдигана от българските копои. Тя е изложена веднъж завинаги в “програмната” му книга, за която фашистките хаджии от Източния фронт се боят зъб да обелят.

“Трябва с всички средства да постигнем, щото светът да бъде завоюван от германците — казва се в хитлеровата книга “Моята борба”. — Ачо искаме да създадем нашата велика германска империя, ние трябва, преди всичко, да изтикаме и изтребим славянските народи — русите, поляците, чехите, словаците, българите, украинците, белорусиге. Нямаме никакви причини да не направим това.”

Изтикването на славяните, изтреблението на славянските народи, в това число и на българския народ — ето престъпната програма на Хитлер, на която служат и българските хитлеристи-народоубийци.

Затуй нашият народ не може да бъде със своите убийци.

Нашият народ следва думите на Сталин, че “всички честни хора трябва да се вдигнат против германските грабители като против врагове”. Той се бори за поражението на Хитлер, за изгонването на неговите войски от България, за свободна и независима България.


[Previous] [Next]
[Back to Index]