Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
58
16 ноември 1941 г.
 

В. Червенков

ЗАЩО СА ДОШЛИ?

По повод на дошлите у нас германски вестникари, които нашите управници и понемчени писачи от българското отделение на Гьобелс посрещат и развеждат по цяла България с такъв шум и с такова низко раболепие, ние питаме: защо са дошли тия хитлеристки чомагаши на перото? Та нали нашите, пардон — техните, вестникарски врескала съвсем неотдавна получиха в Берлин най-пресни инструкции на отиване и на връщане от Източния фронт? Нали те изпълняват тия инструкции със завидно усърдие, като лаят дене и ноще против Русия и против славянството изобщо? Хората проклеха и оплюха всичко българско, охулиха всичко свето за българина, майчиното си мляко отрекоха, какво още искат от тях берлинските им господари, та са се довлекли чак в София и в другите наши градове? Ако гьобелсовите бързописци искат да върнат визита и по подобие на нашите търчилъжовци, които в Германия с телешки възторг целуваха земята, на която, както им казали, се родили и живели прадедите на Хитлер — ако, казваме, гьобелсовите бързописци искат същото нещо да направят у нас спрямо цар Борис, те явно са побъркали адреса: кобурготите, както е известно, нямат нищо общо нито с българския народ, нито с българската земя.

При това търчилъжовците у нас за една паница немска леща с леката ръка на изгубилите и съвест, и чест чужди келемета провъзгласиха за “водач” на българите — кого мислите? — ни повече, ни по-малко...

252

самия Хитлер! Защо не? Ако той дава лещата, защо да не бъде и “водач”?

За наемниците на перото името и честта на България, на нашата родина, е по-евтино и от една паница леща.

Но защо тогава са дошли у нас хитлеристките вестникари?

Защото опитните насилници на общественото мнение в Германия искат да приложат непосредствено фалшификаторските си способности, за да изнасилят общественото мнение и у нас

Защото берлинските патрони на нашите търчилъжовци са сериозно обезпокоени от враждебното настроение на нашия народ спрямо фашистка Германия, спрямо настойчивите и непрекъснати нейни опити да завлече българската армия в престъпната война срещу братска Русия.

Защото последните събития в света, и на първо място мощната съпротива на Червената армия, подравят и разколебават изкуствено поддържаната в средата на германския народ вяра в победата на хитлеристките орди. Затова е необходимо да се хвърлят нови армии и нови народи в безумната авантюра на Хитлер. Нашият нерод е отдавна набелязаната жертва. Но известни са неговите горещи чуасгва на симпатии към русите. Затова трябва да се направи всичко, за да се отрови неговото съзнание, да се сандардисва той, да се разколебае и тикне в пропастта за целите на Хитлер.

Затова са дошли берлинските вестникари.

Дошли са за кръвта на българския народ.

Дошли са за нашия хляб.

Дошли са за нашата армия.

Дошли са за кървавите и джелатски планове на Хитлер.

Техните усилия обаче, въпреки шума, който се вдига сега, ще си останат напразни.

Съотечественици! Родолюбци! Пазете се от хитлеристката чума!

Селяни, пазете хляба си!

Офицери и войници, пазете независимостта и честта на нашата армия!


[Previous] [Next]
[Back to Index]