Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
57
15 ноември 1941 г.
 

Васил Коларов

АНТИРУСКИЯТ ПОТОП

Антируският, антиславянският словесен потоп на хитлеристките писачи продължава с неотслабващ бяс.

Хитлер казва — ние привеждаме точно неговите думи — “С всички средства трябва да се стремим, щото светът да бъде завоюван от немците. Ако искаме да създадем нашата велика германска империя, ние трябва преди всичко да изместим и изтребим славянските народи — русите, поляците, чехите, словаците, българите, украинците, белорусите. Няма никаква причина да не извършим това.”

С тая програма Хитлер започна днешната война. Той почна изтреблението на славянските народи с чехите, които първи му попаднеха под ръка. В Прага като свой наместник, както е известно, той изпрати палача Хайдрих, който коли и беси генерали и министри, професори и студенти, селяни и търговци, работници и служащи — всичко, което държи за свободата и честта на чешкия народ. След туй дойде редът на поляците Невъзможно е да се опише мъченичеството на полския народ, откак той попадна под хитлеристко иго. Преди няколко дни директорът на областта Варте хитлеристът Грайзех заяви, че в Полша немците са конфискували 337,000 селски стопанства, 1,800 фабрики и 120,000 къщи; освен това били осъдени 40,000 поляци. Той, разбира се, не каза, че немците са избили и избесили без съд 82,000 поляци, че са затворили полските университети, изгорили полските библиотеки, разрушили полските национални паметници,

249

но и тия цифри достатъчно показват как се изпълнява хитлеристката канибалска програма спрямо поляците.

Нашите проституиращи журналисти при пътешествието си в окупираните руски земи минаха през Чехия и Полша, но техните очи бяха ослепени от хитлеристко злато и не можаха да видяг действителността.

Последва разбойническото нападение нгд Русия и завземането на западните руски области от немските пълчиа. Там живеят руси, украинци, белоруси — при това болшевики. Какъв простор за подвизи на хитлеристките бандити! Московското радио всекидневно предава документи, показания на жертви, признания на фгшистки изверги за вършените от тях зверства, грабежи и насилия над мирното население, които извикват отвращение у всеки непокварен човек.

Естествено, хитлеристките изверги, които обявиха “кръстоносен поход” срещу Съветска Русия, представят положението в окупираните славянски земи тъкмо сбратно. Своите собствени злодеяния и още по-големи гнусотии те приписват на болшевиките. Те клеветят славянските народи, като ги представят за скотове, без национална чест и човешко достойнство — за низша раса, над която те, немците, са призвани да господствуват.

Когато постъпват тъй зверски и скотски, подло и безсъвестно, хитлеристките бандити изпълняват своята “национална програма”, те следват съветите на своя бог Хитлер, който, както е известно, “освобождава” висшата раса от съвест, която правела човека “изрод”, и от всякакъв морал, който само “спъвал” човека. За “величието” на Германия те плюят и на съвест, и на морал.

Но пита се, в името на какво плюят на всяка съвест и морал, на собствения си род, на националната си чест нашите хитлеристки писачи, които всеки ден леят поток от лъжи, клевети и мръсотии срещу нашите братски народи в Съветска Русия?

Крапчевци, таневци, кожухаровци, анастасовци, андреевци, консуловци, савовци и пр. сбирщина се надпреварят един друг в блюдолизничеството си пред Хитлер, като по всякакъв начин хулят съветските колхозници и работници, като приписват на пленените червеноармейци “най-жестоки” престъпления и отсъствия на “най-малки признаци на човешко чувство”.

250

Но дъното на моралното падение тия мерзавци достигат, когато турят в устата на великия руски народ клеветническите думи: “24 години ние чакахме немците”. Хитлер тури в движение страшната си военна машина и постави на карта съществуването на своята империя само да може да тури на колене руския народ, а изродите от “Зора”, “Утро”, “Слово”, “Дума”, “Днес” и пр. представят същия тоя народ, който със своя героизъм и самоотверженост отстоява срещу хитлеристката военна машина, за стадо, което от 24 години насам ничком чака немските завоеватели!

Знаем где ви стиска мазолът, хитлеристки лакеи! Смъртният “грях” на колхозите се заключава в това, че те вкараха в тила своите запаси, добитък и машини и унищожиха реколтата, която не успяха да съберат, за да не падне в неприятелски ръце. “Жестоките престъпления” на пленените червеноармейци се заключават в това, че те се сражаваха и сражават геройски, разрушаваха и разрушават мостовете, железниците и военните обекти при отстъплението си. Червената армия провали хитлеристките мълниеносни планове и кара хитлеристките орди да чакат неизбежното си поражение в снежните окопи по руските равнини. А “отсъствието” на “признаци на човешки чувства” се заключава в това, че руските жени и девойки с риск на живота си бранят своята чест, че руският народ в окупираните земи не иска да склони глава, а образува партизански чети за борба със смъртния си враг.

Ето източника на вашата звярска омраза към великия славянски народ, който върви в първите редове на общочовешкия непредък и към който днес са обърнати погледите на всички свободолюбиви народи.

Позорната ви “мисия” в Русия се провали — тя ще се провали и у нас, защото вие предизвиквате само погнуса у нашия честен, свободолюбив народ, вечно признателен и безкрайно преден на своя велик братски руски народ, комуто дължи свободата си.

Не е далеч денят, когато нашият народ ще ви даде заслуженото!


[Previous] [Next]
[Back to Index]