Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
52
9 ноември 1941 г.
 

Васил Коларов

ДА ЗАЩИТИМ НАШАТА РОДИНА

Българи и българки!

Родолюбци!

Селяни, работници, занаятчии, труженици на народното стопанство и народния труд!

Офицери, подофицери, войници!

Интелектуалци, културни работници!

Българска младеж!

Шайката около цар Борис, Филов и съдружие, която предаде и предава нашата родина на немците, постепенно ни вкарва във война срещу нашата освободителка Русия.

Нека всички, в гърпите на които тупти българско сърце, дълбоко наранено от царуващата измяна, всички, в които кипи неудържим гняв срещу виновниците за тая измяна, да се обединим без разлика на политически убеждения, да се сплотим като честни твърдоглави българи и патриоти в мощен отечествен фронт, за да защитим заплашената ни от немско фашистко робство родина и спасим нашата национална чест и бъдеще.

Зад гърба ни, прожв нашата воля, нас ни “съюзиха” с кръвнишкия звяр Хитлер, предадоха му нашата земя, нашата армия и хляба на нашите деца, за да може фашистка Германия да смаже всички свободолюбиви народи и да се разправи с великия наш братски руски народ — зашитника на славянството и на всички поробени от Хитлер народи. Нашата земя, напоена с руска кръв, фашистите у нас превърнаха в немска база, оплюха

231

и обезчестиха нашето българско име и сега се готвят да изпратят и нашата войска срещу Русия. Нас ни заставят да ковем със собствените си ръце веригите на най-страшното и позорно немско фашистко робство. Защото да победи Хитлер — това значи българският народ да бъде превърнат в стадо добитък, което ще работи за немците, под остена на немците; това значи заедно със своята свобода да изгубим също своята българска националност и славянска култура; това значи нешият български род и славянско потекло да бъдат осъдени на затриване и унищожени.

И сега в София заповядва пратеникът на Хитлер — Бекерле, разпореждат се агентите на германската тгйна полиция, печатът пише каквото му диктува Берлин. Хитлер се стреми да тури ръка и върху нашата армия, за да я прати на изтребление. Там където господари са германците, не може да съществува независима народна армия.

И сега нашето народно стопанство — нашето земеделие, търговия и труд — плаща прескъпо “съюзничеството” на немците. А какво ще бъде ако би победил Хитлер?

Най-малко половината селяни ще изгубят земята си и ще бъдат пратени в Германия и другаде да работят на немските чокои; останалите пък ще работят под командата на немски агрономи и агенти, на немските хищници-капиталисти, тютюневи и други компании, които самоволно ще диктуват цените на техните произведения и труд.

Нашите народни богатства ще бъдат заграбвани от немците, народната ни промишленост ще бъде разрушена; част от работниците ще бъдат изпратени в Германия като ниско плащани и презирани работници от “низша раса”, а останалите ще бъдат превърнати в работен добитък или осъдени на вечна безработица.

Нашият народ ще тъне в робски мрак, училищата и културните ни учреждения ще се затворят, нашият народ ще се изражда от болести и нищета; семейството ни ще се руши, децата ни ще мрат като мухи.

Нашата родна наука, литература и изкуство ще получат жесток удар. Катастрофа ще настъпи за нашето народно славянско творчество.

232

Нашата интелигенция ще изгуби всяко поприще — ще се декласира. Нашата горда свободолюбива младеж ще изгуби всяка перспектива да живее, работи и твори.

“Новият хитлеристки ред”, който отсега си показва рогата, ако победи Хитлер, ще доведе до пълно пропадане на нашата държава, до пълно затриване на нашия народ.

Ето защо българският народ мрази дълбоко хитлеризма, хитлеристка Германия и нейните подкупени, понемчени оръдия у нас

Ето защо неподкупните симпатии и благопожелания на нашия нерод са за свободолюбивите народи, които днес се борят срещу кървавата хитлерова диктатура и мракобесие; той е с великата неша освободителка Русия, със славната Червена армия, която днес геройски отблъсква бесните атаки на фашистките пълчища.

Нашият народ разбира много добре, че той ще се избави от пълно пропадане псд хитлеристко иго, ще спаси своята свобода, националност, култура само чрез победата на Червената армия, чрез пълния разгром на хитлеристка Германия от Съветска Русия и нейните могъщи съюзници.

Съдбата на Хитлер е предрешена, въпреки неговите досегашни временни успехи. Нима може да устои той срещу съединените сили на трите най-могъши държави в света — Русия, Англия и Америка, — които утре ще го залеят с неизчислими армии, с океан от танкове, с ураган от аероплани?

Никой човек с нормален ум не може да се съмнява в това. Хитлеристката банда сама предчувствува близкия си край и затова прави отчаяни опити ца завлече и други народи в пропастта. Поради предателството на управляващата ни днес понемчена шайка нашият народ също е изложен на такава опасност.

В сегашното критическо време, когато се решават съдбините и на нашата родина, свещен дълг зове нашия народ и нашата армия да издигнат отечествения фронт срещу предателската фашистка шайка.

Нека тия юди искариотски почувствуват народното презрение и гняв!

Нека бъдем достойни за нашите народни будители, за нашите велики революционери!

233

Нека смело и решително подадем ръка на свободо любивите народи, които начело с руския народ водят борба на живот и смърт с хитлеристкото варварство!

Да пресечем ръцете на ония, които ни вдигат срещу нашата освободителка!

Да осуетим хазяйниченето на Хитлер в България и помощта, която му дават нашите управници — хитлерови оръдия и блюдолизии!

Българските родолюбци и патриоти не бива да се успокоят, докато кракът на последния герменски войник и хитлерист не бъде изгонен из нашата земя.

Българската армия не трябва да пролива кръвта си за чужди интереси. Тя не трябва да допусне да бъде изпратена срещу освободителката на България — Русия, или да изпълнява жандармска длъжност в поробените от Хитлер страни.

Не бива да се търпи нашата земя да служи за военна база на Хитлер, нашите пристанища и ееродруми да се използуват от германците, по нашите железници да се превозват германски пълчища.

Ни една крина жито, ни една бала тютюн за немските плячкаджии!

Ни един работник не бива да отива да робува в Германия! Саботажът на работата за германците е дълг на всеки българин-родолюбец!

Долу кръволокът Хитлер и неговите български оръдия!

Да живее международният фронт на свободолюбивите народи срещу варварския хитлеризъм!

Да живее свободна и независима България!


[Previous] [Next]
[Back to Index]