Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
50.
7 ноември 1941 г.


Васил Коларов

РЕЧТА НА СТАЛИН

Снощи със затаен дъх всички свободолюбиви народи в света слушаха предаваната по Московското радио реч на Сталин, произнесена от него на тържественото събрание в Москва по случай 24-та годишнина от Октомврийската революция.

Тая реч на великия водач на руския народ и Председател на Държавния комитет на отбраната, проникната от най трезвен реализъм, от дълбока любов към родината и свободолюбивите народи, с неукротима омраза към варварския хитлеризъм, вдъхва нова вяра в несъкрушимата мощ на героичната Червена армия и в бързото и неизбежно поражение на хитлеристка Германия от могъщата коалиция на Русия, Англия, Америка и всички свободолюбиви народи в света.

Тя обнадежди пъшкащите под ярема на Хитлер народи, че е близък часът на разплатата с фашистките палачи и че те отново ще станат свободни творци на своето бъдеще.

В сърцата на нас, българите, тя внесе бодрост, упование в нашите сили и увереност в щастливия изход на борбата, която ние водим срещу хитлеристките колонизатори и техните продажни оръдия у нас.


Васил Коларов

ПАРАДЪТ НА ЧЕРВЕНИЯ ПЛОЩАД

Клепоухите стратези от редакциите на хитлеристките вестници отдавна “разгромиха” Червената армия, “взеха” Ленинград и Москва и на мястото на съветската звезда над московския Кремъл “издигнаха” хитлеристкия кръст.

219

На 7 ноември те очакваха Хитлер да стъпи с мръсните си нозе на Лениновия мевзолей и да приеме парада на фашистките пълчища на Червения площад.

Но и тая година от Червения площад ние слушахме парада на славната Червена армия, на героичните защитници на съветската столица, а не парада на фашистката паплач. Слушахме отмерените стъпки на стройните червеноармейски редове, оглушителния трясък на съветските танкове, гула на съветските аероплени и ободряващите звуци на съветския химн.

Съветската столица се чувствува тъй уверена зад своите храбри защитници, че тя устрои преглед на многочислени бойни полкове и на техните резерви, които се подготвят, за да се влеят скоро в техните редове и подгонят пред себе си фашистката сган.

Сталин прие парада като народен комисар на отбраната. Неговата реч, изпратена с мощно и продължително “ура” на красноармейците, усили още повече вярата на близката победа.

Неговите думи ободряват борците за свободата и ще облеят със студен пот хитлеристките бандити и техните наемни копиеносци.


Васил Коларов

КЪМ РАБОТНИЦИТЕ И РАБОТНИЧКИТЕ.

Работници и работнички!

Светът преживява най-страшната война, в която людоедът Хитлер го тласна. Трета година вече този съвременен Чингис хан със своите варварски орди опустошава Европа и хвърля в непоносимо, позорно робство един след друг свободолюбивите народи. Той нападна най-коварно на Русия и ето пети месец как неговите разбойнически пълчища напрягат силите си, за да унищожат единствената в света държава на работниците и селяните. Той е готов да удави в кръв цялото човечество за интересите на германските: империалисти, за да под-

220

чини целия свят под своята кървава фашистка диктатура.

Ние, българските работници, сами на своя гръб чувствуваме какви злини носи хитлеристката чума за нашата родина, която днешните управници направиха васал на Хитлер.

Българското работничество чрез многогодишни усилия, жертви и борби само се издигна от най-ниското стъпало до положението на една съзнателна класа, която си завоюва почит и уважение всред народа. Благодарение на своите свободни и независими професионални и политически организации то постепенно подобряваше своето икономическо и социално положение.

Фашистката диктатура — тоя непримирим, смъртен враг на работничеството — почна с това, че разтури нашите свобони организации, закри нашия свободен печат, изтреби и натика в затворите избираните от самите нас и предани на нашето дело водачи.

Агентите на Хитлер в нашата страна тръгнаха по стъпките на своя учител и господар, като лишиха нас, работниците, както и целия народ, от нашите най-скъпи права и като ни натрапиха за лъжеводачи свои верни фашистки копои.

Главната цел на днешните казионни работнически дружества, в които ние нямаме никакъв глас, никакъв контрол, е да ни накарат да плюем на своето славно борческо минало и безропотно да носим ярема на фашисткото и капиталистическо робство.

Особено се стараят днес нашите лъжеводачи да ни убедят в мнимите облаги, от които се ползували работниците при “новия хитлеров ред”. А “новият ред” е това, че нашите господари са облечени също и с властта на полицейски коменданти, е ние, работниците, сме сведени до положението на работен добитък.

Целта е да ни замажат очите да не виждаме, че нашите управници предадоха България на Хиглер, да ни направят изменници на нашия народ и на славянството и да ни заставят да помагаме на хитлеристка Германия във войната срещу Съветска Русия.

Под фашистката диктатура чудовищно се влоши и нашето положение” Никога българското работничество не е живяло в такава нищета както днес. Животът

221

поскъпва всекидневно, данъците и разните берии се увеличават, безработицата расте, реалната надница непрекъснато пада. Продуктите от първа необходимост изчезват в ненаситния търбух на Германия, спекулата взема чудовищни размери. Използувайки това крайно лошо икономическо положение, хитлеровите слуги изпращат нашите работници като добитък на робия във фашистка Германия.

Целта е германците да станат пълни господари на нашата промишленост и труд, България да загуби окончателно своята икономическа и политическа независимост и народът да бъде заставен, по заповед на Хитлер, да пролива кръвта си за разбойническия хитлеризъм.

Работници и работнички!

Победата на хитлеризма би донесла пълно национално робство за нас и за нашите поколения. На работничеството тя носи нови, още по-страшни вериги.

Нашето спасение е единствено в борбата на Отечествения фронт за изгонване на Хитлер от нашата страна и за събаряне властта на неговите продажни агенти у нас.

Работничеството, като най-съзнателна част на народа, има свещения дълг да бъде в първите редове на борбата.

Днес срещу Хитлер и неговите вандалски пълчища се изправя могъщата коалиция на Съветския съюз, Англия и всички свободолюбиви народи. Въпреки всичко тази коалиция ще победи, а побеснелият звяр — Хитлер — ще бъде изтрит от лицето на земята.

Мястото на нашия народ е всред свободолюбивите народи.

Борбата е тежка, но славна! Тя ще донесе освобождение на цялото човечество от фашисткото иго. Нека останем верни на борческото минало на нашата класа и заемем и ние, български работници и работнички, нашите места в редовете на борците!

Да се борим за освобождението на българския народ от немско-фашисткото иго, за изгонването ма германските хитлеристи от нашата земя!

222

Да се борим срещу управляващата днес фашистка предателска шайка и нейните оръдия всред работни-еството!

Никой работник не бива да отива да робува и търпи унижения в хитлеристка Германия!

Свещен дълг на всеки български родолюбец е да саботира производството, предназначено за хитлеристка Германия


Васил Коларов

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТАТА ГОДИШНИНА НА ОКТОМВРИЙСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ

Тая година народите на Съветска Русия посрещат своя велик празник — деня на Октомврийската революция — в смъртна схватка с разбойнически нахлулите в съветските земи хитлеристки пълчища.

Съветска Русия бе най сериозното препятствие на пътя на Хитлер към всемирно господство. И той реши да я разгроми, да я унищожи и пороби нейните народи.

Но неговите гнусни планове се разбиха в упоритата съпротива, желязна дисциплина и сплотеност на съветския народ, на неговата героична Червена армия.

Съветска Русия води справедлива отечествена война срещу своя най-страшен враг, но едновременно с това тя се бори и за освобождението на всички пъшкащи под хитлеристко иго народи.

Затуй всички свободолюбиви народи са на страната на Съветска Русия. Те с възторг следят героичната и упорита съпротива на Червената грмия, беззаветната храброст, себеотрицание и героизъм, с които тя отбива бесните атаки на фашистките хуни и им нанася страшни загуби. И те правят всичко, за да й помогнат и облекчат нейната борба.

Съпротивителната мощ на Червената армия днес циментира една могъща коалиция на свободолюбивите народи начело със Съветска Русия, Англия и Америка, която — кой може да се съмнява в това? — ще смаже окончателно главата на хитлеристкото чудовище.

В деня на великия съветски празник цялото свободолюбиво човечество горещо поздравява героичния руски

224

народ, който с гърдите си въздига непроходима преграда срещу фашистките орди, пред която те ще намерят своя гроб. Съветската власт, която като никоя друга в света, сплотява в едно единно, неразрушимо цяло руския народ и го прави непобедим, намира своето пълно историческо оправдание.

Народите, които се учат един от друг, ценят високо огромния принос на двестамилионния съветски народ в общото движение на човечеството напред по пътя на прогреса.

Ние, българите, се гордеем, че в лицето на братския руски народ славянството днес играе такава решаваща прогресивна роля в съдбините на човечеството. И не са хитлеристките проститутки, които днес пълнят страниците на фашисткия печат със своите извержения срещу руския народ и славянството, които ще помрачат нашата радост и ще ни попречат да бъдем духом с нашите руски братя, които чествуват великия съветски празник чрез геройски дела на фронта и в тила.

Ние, българите, се гордеем, че въпреки предателството нз управляващата хитлеристка шайка и терористическия режим, при който живеем, и ние според силите си помагаме за победата на Червената армия, която ще донесе и нам освобождение от хитлеровите лапи.

Ние вземаме пример от нашите руски братя и се заричаме да удвоим и утроим усилията си, без да гледаме на жертвите, да разпалим третия вътрешен антихитлеристки фронт, да облекчим борбата на Червената армия и помогнем за по-бързото разгромяване и унищожение на хитлеристкия звяр.


[Previous] [Next]
[Back to Index]