Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
49
5 ноември 1941 г.
 

Васил Коларов

МИСЛЕТЕ ОТСЕГА ЗА НАРОДНАТА МЪСТ!

На цял свят е известно, че българският народ, простият наш селянин и работник, честният интелектуалец храни най-топли чувства към братския руски народ, който не само ни освободи с кръвта си от вековно робство, но и стана наш учител по пътя на духовната култура и борбата за социални подобрения.

Тия именно естествени, благородни чувства на признателност и обич, които издигат нашия народ в очите на всиччи други народи, са трън в очите на хитлеристките бандити, които въпреки угодничеството на фашистките министри досега не бяха в състояние да изпълнят своя пъклен план — да хвърлят нашия народ като пушечно месо срещу Русия.

Но хитлеристките бандити не са се отказели от своите намерения. Сега, когато Хитлер понася най-тежки жертви на Източния фронт и се нуждае от всяча добавъчна дивизия, за да я хвърли срещу Червената армия, Гьобелс, с помощта на софийските си оръдия, отново възобнови опитите си да щурмува душата на българина.

Планът, грижливо изработен и финансиран от немците, е следният: да се започне най кална клеветническа кампания срещу Съветска Русия; съветската власт, около която днес руският народ е сплотен като никой друг народ и с изключителна самоотверженост защищава своята велика родина срещу фашистките разбойници, да бъде изобразена като враг на руския народ, а хитлеристките злодеи — като негови освободители.

Фашистките управници смятат с това гнъсно мошеничество да се натоварят всички “капацитети” способни

216

за злато да продадат съвестта си и рода си, като за тая цел да се използуват всички средства за “духовно” въздействие: печат, радио, лекции, кино, училище, черква, казарма и пр.

И за да се предаде “убедителност” на тоя мръсен фашистки шантаж, организира се, с подобаващ церемониал, “посещение” на временно окупирани от Хитлер руски земи от отбор богато платени и добре курдисани журналисти от срамната фашистка клоака в София. На тия изпечени гьобелсови копои е възложена задачата да бъдат живи “свидетели” на “съветския ад”, да го опишат с най-черни краски в печата и да го съпоставят с “блясъка на хитлеровия рай”.

В числото на “ощастливените” с такава отвратителна мисия и “високо доверие” са познатите фашистки тъпанари — николаевци, копейкиновци, павловци, николовци и пр. Те вече се върнаха във “фашисткия рай” и с голям шум и реклама откриха вонящата си канонада ...

На добър ви час, фашистки проститутки! Но целта на вашите хитлеристки господари не ще бъде постигната. През гъстия слой на вашето проститутско червило ясно се вижда звероподобната муцуна на Хитлер, който, след като изпи кръвта на 250,000 румънски войници, сега е насочил хищния си поглед и към българския народ. А вашите платени сълзи за “съдбата на руския народ” само ще усилят презрението на нашия народ към вас и ненавистта му към хитлеристките човекоядци, но не ще разколебаят вярата му в Съветска Русия.

Съветската революция в 1917 г. не отслаби, а засили симпатиите на нашия народ към Русия. Това беше естествено. Руската революция биде извършена в името на мира, а за мир жадуваше и нашият народ. Тя предаде безплатно помешчическата земя на селяните заедно с постройките, добитъка, стадата и машините. А земята с инвентара да бъде на тоя, който я работи с личния си труд, винаги е било съкровена мечта и на нашия селянин.

Руската революция унищожи както частните задължения, така и дълговете на царска Русия към чужбина — а към това се стремеше и нашият народ, който беше затънал до шията в дългове към банки и лихвари и се превиваше под тежестта на непоносими задължения и репарации към чужди държави.

217

Тя премахна произвола и безправието над руския народ, предаде властта отдолу догоре в негови ръце и го направи пълен, неограничен господар на своите съдбини. За истинска неродна власт винаги се е борил, нашият свободолюбив народ. Тя тури началото на един небивал разцвет на новата, съветска хуманитарна култура, която оказва такова неотразимо влияние върху нашата интелигенция, върху целия наш народ.

И вие, презрени агенти на хитлеристката човекоядска диктатура и мракобесие, се опитвате да плашите нашия селянин с колхозите! Но нашият селянин знае истината, че колхозите премахнаха безземлието и нищетата в руското село и чрез кооперативното обработване на земята откриха пътя на благоденствието за руския селянин. По примера на своите руски братя на много места и нашите селяни пристъпиха към кооперативно обработване на земята.

Но Русия такава, каквато я създаде руският народ, Съветска, болшевишка Русия, е и ще си остане надеждата и опората на нашия народ. И ако при все това вашите господари се опитват да го вдигнат срещу нея, то мислете още отсега за неговия гняв и неговата мъст.


[Previous] [Next]
[Back to Index]