Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
48
4 октомври 1941 г.
 

В. Червенков

В ЧИИ РЪЦЕ СА НАШИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

Главната дирекция на българските железници отмени движението на повече от 30 пътнически влака. Тая мярка правителството обяснява с желанието да “обезпечи” населението с продукти, въглища, дърва и с необходимостта от някои други важни превози. Тия именно “някои други важни превози” главно интересуват нашия народ, защото приказките за превоза на продукти и предмети от първа необходимост за населението са предназначени за лековерните. Сериозните хора искат да знаят, какви са тия някои други превози? Нито дирекцията на железниците, нито пък правителството, разбира се, няма да отговорят. Понеже, без съмнение, касае се до превоза на германски бойни материали и войски за Източния фронт. Нашите железопътни линии са задръстени от германците — затова са отменени и пътническите намаления на билетите до 15 декември. Затова са и настойчивите покани към населението за “съзнание” и “жертви” в “сегашните изключителни времена” за ползуване от железниците само в най-необходимите случаи.

Нашите граждани трябва да се откажат да използуват железопътните съобщения, за да могат германците още по-безпрепятствено да товарят и разтоварят войски и военно снаряжение у нас.

Такъв е смисълът на посоченото разпореждане на главната дирекция на железниците.


[Previous] [Next]
[Back to Index]