Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
46
2 ноември 1941 г
 

В. Червенков

СЪВЕТСКИЯТ НАРОД Е НЕПОБЕДИМ

Във връзка с предприетото в началото на месец октомври тая година ново настъпление на хитлеристките орди на Източния фронт и достигнатите някои техни временни успехи, в средата на правителството, на всички тайни и явни германски агенти у нас е настъпил празник. Купените от Берлин вестникари са разпасали поясите си докрай. Войната на Източния фронт, според понемчените българи, е вече свършена. Хитлер е вече провъзгласен за световен диктатор, Съветският съюз — за несъществуващ, Великобритания и Америка — за победени.

Не рано ли се веселите, господа! Не мислите ли, че можете да застъпите поясите си и да се спънете в самозабравата?

Но не за вас, разбира се, а за нашия народ, комуто вие не давате възможност свободно да слуша и чете съобщенията на Съветската осведомителна служба, ние ще изложим истинската картина на положението на Източния фронт и перспективите на Великата отечествена война на съветските народи, която се продължава вече пети месец.

Сега и децата се смеят над хвалбите на Хитлер в началото на войната да се разправи със Съветска Русия за две-три недели. А разбиването на хитлеристките планове за светкавична война е огромен успех на Съветския съюз, който предопределя крайната негова победа. Тоя успех, по общо признание, даде и дава възможност и време на Русия, Великобритания и другите антифашистки

208

сили да мобилизират своите резерви и ги подготвят за окончателното разгромяване на хитлеризма.

Войната на Източния фронт ще бъде продължителна и изнурителна война. Победител от тая война ще излезе оня, който има повече резерви, който разполага с повече извори на човешки и бойни материали. Няма никакво съмнение за всеки здравомислещ човек, че Съветският съюз, поддържан от Великобритания и Америка, разполага с неизчерпаеми резерви, за да продължи войната до победоносен край. Фашистка Германия такива резерви няма. Нейните резерви от ден на ден слабеят. Тъкмо това обстоятелство тласка Хитлер към главоломни настъпления с надеждата да постигне военни успехи за късо време, макар и с цената на невъобразимо големи жертви. Хитлер знае, че времето работи против него. За четири месеца война на Източния фронт хитлеристката армия е дала вече около 4 милиона убити и ранени; тя е изгубила огромен брой военно снаряжение. Постигнатите временни успехи са заплатени от хитлеристите скъпо и прескъпо. Всяка педя съветска земя им костува планини от трупове и реки от кърви. Но алчният за нови кърви палач изпраща на явна смърт все нови и нови пълчища. Фашистка Германия използува сега своите последни материални и човешки резерви. Хитлер е поставил на карта всичко. И онова, което всеки трябва да знае днес, е, че постигнатите от него военни успехи са временни и нетрайни. Тия успехи не могат да решат въпроса за крайния изход на войната.

Защо?

Защото:

Първо, въпреки заграбването от хитлеристките орди на значителна съветска територия и на някои индустриални бази, волята на съветския народ да продължава борбата срещу хитлеризма до победен край е непоколебима и несъкрушима. Всички народи в Съветския съюз са сплотени като един човек около Съветското правителство и мобилизират силите си, като бързо ги преустройват, извличайки уроци от военните действия досега. За това свидетелствува упоритата и героична отбрана на Ленинград и Москва, жестоките боеве в Украйна, в преддверието на Крим и Азовското крайбрежие. За това свидетелствуват всички чуждестранни безпристрастни военни наблюдатели.

209

В Русия няма пета колона; съветският тил и фронт са едно монолитно цяло. Всички надежди на хитлеристките хиени и техните лакеи за “бунтове” и “въстания” в съветския тил са надежди напразни и смешни. В Съветския съюз няма потиснати и онеправдани народи. В Съветския съюз цари братска дружба между народите и невиждано досега в историята на човечеството морално-политическо единство, което в периода на Отечествената война против хитлеристкото варварско нашествие достига своя апогей. А фашистка Германия представлява една огромна тюрма, в която пъшкат многобройни народи, подхвърлени на черна неволя, на национално и политическо унижение и безправие. Самият германски народ от ден на ден губи перспектива, изнурява се и все повече затъва в тинята на нищетата.

Второ, за по-нататъшното водене на войната Съветският съюз разполага с достатъчни материални и човешки сили. От чужбина съобщават, че Съветското правителство своевременно е взело мерки за възстановяването на военната индустрия от ония области, които временно са заети от хитлеристките пълчища. Съветският съюз се опира в тая възстановителна работа на съществуващите свои металургически. и каменовъглени бази на Урал, в Кузнецкия басейн и в другите области на своята необятна земя. В течение на трите сталински петилетки Съветският съюз създаде съвършено нови индустриални бази, усилени сега от пренесените своевременно предприятия от ония части на Съюза, които временно са заграбени от хитлеристите.

Трето, новото настъпление на Хитлер, което трае вече повече от месец, въпреки частичните успехи, които то има, крие в себе си явните елементи на подкопаване на неговата сила. То несъмнено уголемява трудностите по неговия път. То засилва несигурността на и без това несигурния негов тил.

Временно окупираните от хитлеристките орди съветски територии са пламнали от борбата на партизанските отреди. Хитлер, повтаряме, е хвърлил в боя всичките си сили, всичко, което е могъл да събере в Европа. И неговите временни успехи достигат вече своите крайни предели, А силите на Червената армия непрекъснато се

210

попълват и ще растат, въпреки значителните загуби, които тя, естествено, е понесла.

Четвърто, народните движения в окупираните от Хитлер страни, отдето той е принуден да изтегли своите гарнизони и да ги праща на Източния фронт, се, разрастват. Тия движения, както и подкрепата, която Съветският съюз получава от Великобритания и Америка, идват на помощ на Съветския съюз и колкото те са по-чувствителни и сериозни, толкова повече се ускорява денят на победата над заклетия враг на човечеството — хитлеризма.

Нашите понемчени българи бързат да се веселят и да тържествуват. О, рано е, господа, за веселби и за тържества. Временните военни успехи на Хитлер няма да ви спасят от възмездието на нашия народ. Няма да ви спасят, бъдете уверени!


[Previous] [Next]
[Back to Index]