Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
36.
12 октомври 1941 г.


Васил Коларов

ФЕРДИНАНД САКС-КОБУРГ-ГОТСКИ

Фердинанд Сакс-Кобург-Готски биде изпратен за “княз на България” от кайзер Йосиф с одобрението на Бисмарк. И до последния ден на своето царствуване, което донесе толкова злини на нашия народ, увенчани със страшните катастрофи в 1913 и 1918 г., той остана верен агент на германизма в България. И след изгонването му от България, в знак на признателност за неговата предана служба на Изток, германското правителство му отпусна 1 милион марки годишно пожизнена пенсия, която той получава до ден днешен.

През цялото свое царуване Фердинанд само веднаж “изневери” на германизма, като в 1912 г. сключи тайно от Виена и Берлин Балканския пакт.

В 1912 г. съюзените балкански народи с редица забележителни победи разгромиха гнилата султанска империя и освободиха Тракия и Македония. Турция поиска мир. Но цар Фердинанд, който искаше византийската корона, високомерно отхвърли турското искане и заповяда на обезкръвените наши войски да атакуват Чаталджа и да превземат Цариград. Последва, по вина на Фердинанд, поражение за нашите войски.

Уязвени силно от обединението и победите на балканските народи, Германия и Австро-Унгария използуваха своя агент Фердинанд, за да разтурят балканския съюз. С престъпната си безумна и подла заповед от 16 юни 1913 г. за нападение на нашите тогавашни съюзни сръбски и гръцки войски, издадена в интереса на Австро-Унгария, както сам Фердинанд признава в писмото си до австрийския канцлер, той изолира България. Българ-

167

ският народ биде обкръжен с врагове от всички страни и полетя в пропастта ...

Фердинанд беше главен виновник и съзнателен организатор на катастрофата в 1913 г.

Тая катастрофа повлече и катастрофата в 1918 г., защото Фердинанд окончателно и безвъзвратно обвърза България за колесницата на Германия.

Военният съюз на 25 август 1915 г. превърна България във васал на Германия, направи я съучастница в разгрома и покоряването на сръбския народ. Нашите “съюзници”-немци, след като ни ограбиха до игла и след като използуваха кръвта на нашия народ за своите разбойнически цели, през септември 1918 г. си оттеглиха войските от македонския фронт и ни оставиха сами да отстояваме голи, боси и гладни срещу щурма на Антантата.

Фердинанд беше главният виновник и организатор и на втората национална катастрофа.

И въстанието на войските в Радомир, гърмежите над София при Владая заставиха Фердинанд да спасява кожата си чрез бягство в Германия.

Но напущайки страната ни след 30-годишно фатално царствуване в нея той се погрижи да ни остави свой наследник, който да продължи неговата злокобна дейност като агент на германизма.


Васил Коларов

ХИТЛЕРИСТКИТЕ ЗУРЛАДЖИИ

Хитлеристките зурладжии се надуват до пресъхване на гърлото да хвалят Хитлер какъв доброжелател бил той на селяните и как те щели да бъдат щастливи и доволни при “новия” ред на света под крилото на Хитлер.

Нашите селяни от собствен опит вече знаят колко струват тия фашистки реклами. Заграбването почти без пари, и то на кредит, на нашите тютюни, нашето жито, нашето грозде беше вече един нагледен урок за “вниманието” на хитлеристката ламя към нашия селянин.

Обаче това е само началото.

168

Високо поучителна е за нас съдбата на полския селянин под властта на Хитлер. Не е толкова думата за свободата и човешкото достойнство на полския селянин, който в очите на хитлеровите бандити стои по-долу от добитъка. Не е думата и за туй, че стотици хиляди полски селяни, жени, момичета насилствено се отправят в Германия да работят като роби на немските чокои. Думата е за земята на полските селяни, която, както във всички други страни, е основата за съществуването на селяните, на техните семейства. Именно върху земята на полските селяни, т. е. върху техния живот, върху тяхното бъдеще посяга вече Хитлер. Сега в Полша се извършва едно голямо преселение на немски селяни от Германия. Около 100 хиляди немски селяни се преселват на полски земи, като от тях се изгонват полските селяни, които са ги владели от памти века. Така експортираните полски селяни без всяко обезщетение са принудени да станат ратаи на новите немски господари или да отидат да дирят работа в Германия. Пръскат се полските семейства, изтребва се полското население, осъществява се планът на Хитлер за изтребване на славянските народи.

Същото нещо сега се повтаря и във временно заетите от Хитлер руски земи. Хитлеристките зверове ограбват колхозниците до голо, отнемат им дрехите, обущата за обличане на германските войници. Руските жени и момичета ги задигат насилствено за удовлетворение скотските страсти на фашистките офицери и войници. Под ударите на прикладите и под страх на застрелване колхозниците се заставят да работят за немците: пет части от изработеното се изпраща в Германия, а само една част се оставя на колхозниците.

Но това не стига. След германските орди в Русия нахлу цяла глутница от немски помешчици и разбойници, които като чакали се нахвърлиха върху колхозните имоти. С благословията на Хитлер те заграбиха най-добрите колхозни ниви, а колхозниците превърнаха в ратаи, като насилствено ги карат да работят на тях.

Но, разбира се, хитлеристките вълци си правят сметката без кръчмаря. Руските колхозници вкусиха достатъчно от благата, които им дава свободата и съветската държава, за да надянат отново главите си в хомота на

169

гнусната фашистка робия. И те грабват оръжието, бягат в горите, образуват партизански отреди и водят борба на живот и на смърт срещу своите угнетители. Така те в тила на Хитлер помагат на Червената армия за разгромяване на фашистките орди.

Като следим какво става в другите страни, ние не можем да се съмняваме, че същото бедствие, същата смъртна опасност ще сполети и нашия селянин, ако нашата страна се остави да бъде окончателно поробена от Хитлер.

Немските войници и гестаповците си показаха рогата и в “приятелска” и “съюзническа” България, като посегнаха на честта на жените на нашите мобилизирани войници. В Министерския съвет има хиляди жалби и протести от оскърбени войници.

Днешните фашистки управници, които залагат страната ни на Хитлер, са най-големите врагове на нашия селянин. Със своята предателска политика те подхвърлят на опасност свободата на нашия народ, земята, семейната чест и съществуванието на селянина. Затова и нашият селянин така упорито се съпротивява на властвуващата фашистка шайка у нас.


[Previous] [Next]
[Back to Index]