Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
34.
10 октомври 1941 г.


В. Червенков

НАРОДЕН ГЛАС

Министерството на вътрешните работи издаде нареждане, по силата на което правителственото радио привършва предаванията си в 20 часа и 15 минути. Това се правело, за да се даде възможност на полицията, да попаднела в следите на нашето нелегално радио “Хр. Ботев”.

Изразявайки народните чувства и интереси, издигайки високо и смело гласът си в защита на независимостта и свободата на фактически окупираната от германците наша родина, радио “Хр. Ботев” намира широк отзвук в средата на народа ни, но то силно тревожи и смущава аргатите на Хитлер у нас — продажните управници. Полицията е предприела формена хайка срещу всички граждани и селяни, които притежават радиоапарати, за да им попречи да слушат правдивия глас на радио “Хр. Ботев”. Въпреки всичко обаче нас ни слушат и ще продължават да ни слушат. Понеже нашият глас е глас народен. А народният глас, както казва народната мъдрост, е глас божи, т. е. вездесъщ. Не се гаси туй, що не гасне!

Вие, господин Габровски и вашите полицейски хрътки няма да заглушите нашия глас — тъкмо защото е глас народен. Нашият глас ще продължава да буди народа към борба срещу омразната хитлеристка напаст и срещу вашето позорно предателство, ще продължава да разнася

157

по нашата страна правдата и надеждата за близкото освобождение на нашия народ от фашистките изедници.


В. Червенков

ЗА СЪБИТИЯТА В ДРАМСКО

Събитията в Драмско дойдоха да покажат нагледно същината на така нареченото “освобождение” на Тракия и Македония. Големи отреди партизани и местно население вдигнаха въстание срещу зверския режим на окупация, установен от германците и поддържан от български войски, полиция и администрация. Напразно правителственият печат се мъчи да намали размерите и характера на това въстание. Няколко стотин български офицери, чиновници и полицаи са избити от въстаналото население. И не само в Драма, но и в Серес, в Кавала, в Гюмюрджина. Правителството не съобщава колко хиляди души въстаници, а така също мирно население, са избити от изпратените да потушават въстанието български войски. То нищо не съобщава за размерите на ония золумлъци, грабежи и изтезания, на които са били подложени окупираните земи и които са довели населението до необходимостта да се хване за оръжието. Кой ще ви повярва, господин Крапчев, че събитията в Драмско са плод на болшевишко и английско влияние? Няма да успеете да отвлечете вниманието от истинските причини и виновници на тракийското въстание. Те се намират в грабителската окупация на тракийските земи и в лицето на германските хищници и техните български жандари на Балканите. Нашият народ вижда и знае това. И той не само не осъжда въстаниците от Драмско, както и тия в Югославия, но се солидаризира с тях, заедно с тях клейми с печата на позора предателската роля на българското правителство.

И не бързайте да обявявате своето тържество над въстаналото население — неговата борба не е привършена. Тя едва сега се започва. И тя ще се слее с борбата на нашия народ против омразната филовска клика, която черни българското име.

158

 

В. Червенков

НЕ СКВЕРНЕТЕ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Усърдните хитлерови лакеи у нас са поканилиг а хитлеристките робовладелци бързат да изпратят неколцина от своите фашистки мракобеси-професори в нашия университет, за да държат в него лекции и реферати.

От катедрите на Софийския университет нацистките професори ще излагат като курдисани автомати хитлеристките “идеи” за “призванието” на фашистка Германия да тъпче и поробва свободолюбивите народи.

За да бъде картината обаче пълна, ние — каним неканените от българския народ гости да осветлят пред слушателите си и следните въпроси:

1. Как се прилагат в Германия грижите за запазване на “чистотата” на германската раса и за по-бързото размножаване на германците? Как са устроени например публичните домове, в които жените и сестрите на намиращите се на фронта германски войници и офицери се събират, за да бъдат оплодотворявани от нарочно подбрани “чистокръвни” щурмоваци из отредите на хитлеристката орда?

2. Какъв е броят на кастрираните в Германия и какви са изгледите за разширението на това извънредно голямо “културно” начинание на “новия ред”?

3. Какви са най-новите усъвършенствувания за избиванията на нервноболните в Германия и в какъв срок се смята да се очисти по тоя начин страната от нервните заболявания ?

4. Какво е писал Хитлер в книгата си “Моята борба” за славяните и за необходимостта от тяхното физическо изтребление, понеже се размножават много бързо, като се приведат точно извадки по тоя въпрос с посочване на страниците и на изданието на книгата? Какви са конкретните данни за изпълнението на тая хитлерова цел в окупираните от него земи в тоямомент ?

А нашата академическа младеж, нашите учащи се, нашата честна и неподкупна интелигенция нека посрещне тия фашистки професори с дружния вик :

Не сквернете Софийския университет!

Долу хитлеристките мракобеси!

159

Отворете университетите и училищата в Чехословашко, в Полша, в Норвения, в Югославия!

Свобода за арестуваните чешки, полски, сръбски и норвежки професори, учители и студенти!


В. Червенков

ПОЗИВЪТ НА “БРАННИК”

Ръководството на “Бранник”, след като ходи на поклонение при своите господари в Рим и Берлин и получи оттам подробни инструкции за своята противонародна работа у нас, е издало позив към българската младеж да навлезе в организацията “Бранник”. Д-р Клечков, още като беше в Рим, тури тигана на огъня, макар и той, и черноризците, пред които направи това, да знаеха, че рибата си е още в реката и с дребосъка, с който разполага доктор Клечков, приятно угощение той не може да достави на авангарда на Мусолини. Но доктор Клечков все пак им се похвали, че българската младеж ще бъде включена в организацията “Бранник”, т. е., че макар сега тиганът да му е празен, той се надява, като се върне в България, да налови много риба и да я приподнесе на любезните си патрони.

Доктор Клечков, провъзгласеният от Рим и Берлин “фюрер” на българската младеж, прочее, се е запретнал да лови рибата. Би било непозволително обаче да се счита, че възванието на “Бранник” е само една клечковщина. Зад възванието на “Бранник” стои целият апарат на държавата, с който разполагат преминалите на служба у Хитлер и Мусолини наши управници. Печат, училища, казарма, черква, полиция — всичко се опитват да поставят в действие, за да отровят съзнанието и душата на нашата младеж с фашистката идеология и я превърнат в пушечно месо за чужди цели.

Към нашата младеж отдавна вече се протягат престъпните ръце на родоотстъпниците. Много опити да се откъсне тя от своя народ, от антифашисткия път, по който тя върви, като следва примера на бащите и на по-възрастните си братя, пропаднаха. Но фашистките агенти у нас не се отчайват. Чуждото злато не престава да се лее. И колкото и безцветни и далечни за народа

160

да са всичките тия клечковци, натрапени отгоре като младежки ръководители, ние бием тревога по повод на новите усилия на правителството да фашизира нашата младеж.

Млади народни синове и дъщери, пазете се от фашистката отрова! Не следвайте призивите на тия, които хвалят Хитлер и Мусолини — кървавите главатари на разбойническия поход срещу народите, срещу нашите братя руси, чехи, поляци, сърби! Хитлер превърна нашата страна във военен плгцдарм за нападение срещу Русия. На борба срещу хитлеризма и неговите лакеи у нас, които тласкат страната към страшна пропаст!

Българската младеж е била с народа, е с народа и трябва да си остане завинаги и докрай с народа.


В. Червенков

ЗА ОРДЕНА И КОМИСИОННИТЕ НА ГОСПОДИН ДОЧЕВ

Директорът на експортният институт Дочев е получил орден от Хитлер. Някои може би ще запитат за какви заслуги пред Германия българинът Дочев е получил германски орден?

О, господин Дочев е много, много заслужил човек за Хитлер. Благодарение на института, директор на който е Дочев, години подред произведенията на нашите стопани, с явни загуби за последните, се обираха от тях и изнасяха в Германия. Тоя обир сега е засилен обаче дотам, че в Германия се изнасят и последните произведения на нашите стопани, които са лишени от правителството да разполагат свободно със собствените си стоки, а са задължени на ниски цени да ги предоставят на разположение на експортния институт.

Хитлер чрез окачения на гърдите на господин Дочев орден показва къде именно отиват нашите богатства и колко пари чинат правителствените залъгалки, че то прибирало селскостопанските произведения, за да изхранело градското население.

Но както е известно, Хитлер не оставя верноподаните си слуги без награда и от по-друго естество. Може

161

ли господин Дочев да ни каже например колко десетки или даже стотици милиони лева той и неговата алчна компания от Експортния институт са пипнали като разни възнаграждения и комисионни за употребявания труд да обират българския производител и да примъкват техните произведения в Германия? Ние скоро сами ще излезем с факти и документи по тоя въпрос.


[Previous] [Next]
[Back to Index]