Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
33.
8 октомври 1941 г.


Васил Коларов

ПЪТЯТ КЪМ КАТАСТРОФАТА

Когато против волята на народа, който единодушно искаше пакт за дружба и взаимна помощ със Съветския съюз, цар Борис, Филов и съдружие присъединиха България към държавите на “оста”, дадоха съгласието си за идването на германските войски и превърнаха България в тяхна военна база, от която те нападнаха и разгромиха Югославия и Гърция, с това те направиха първата стъпка по пътя към катастрофата. България фактически бе превърната в немска колония, направа съучастница, помагачка на Хитлер в неговия разбойнически поход срещу свободолюбивите народи на Балканите.

Когато против волята на народа и зад неговия гръб цар Борис, Филов и съдружие отдадоха нашата страна и нейните средства в разпореждане на германските войски и превърнаха България в тяхна военна база за нападение срещу Съветския съюз, те направиха втората стъпка по пътя към катастрофата.

Третата стъпка по пътя към катастрофата — това е да бъде вкарана България във война срещу коалицията на Русия, Англия и Съединените щати, около която се групира цялото свободолюбиво човечество.

Хитлер, който понася огромни жертви на Източния фронт, а в същото време е принуден да държи големи сили в окупираните страни настоятелно иска да му бъде предоставена и българската войска.

Но българският народ знае, че тая война е гибелна за нашата страна. Ако не бъде прекратено хазяйниченето на Хитлер в България, то пламъците на войната

152

неизбежно ще обхванат и нея и виновник ще бъде не Съветска Русия и нейните съюзници, а цар Борис, Филов и съдружие. Ако правителството изпрати наши войски да охраняват окупираните от Хитлер държави, чиито народи днес въстават срещу хитлеровото иго, то това ще означава война срещу тия народи, война срещу Русия и нейните съюзници.

Тук се крие днес най-голямата опасност за българския народ. Хитлер, за да обвърже България, позволи на правителството да окупира Тракия, Македония, Нишко. Хитлер знае, че той не може да раздава земи, които временно са попаднали под негова власт, но за него бе изгодно, след като оплячкоса тия области, да възложи охраната им на България.

Продажните хитлеристки вестници тръбят пред народа, че България вече “разрешила мирно” своите задачи. На Балканите нямало армии, с които тя да воюва за тия земи. Югославската и гръцката армии били унищожени. Но те замълчават, че в 1915 г. сръбската армия също беше разгромена, но тя отново се появи в 1918 г., за да воюва срещу нас.

Когато има народи, решени да се борят, и съюзници, готови да им помогнат, бързо възникват и армиите. Югославяните и гърците доказаха, че са решени да се борят, те имат и могъщи съюзници в лицето на антихитлеристката коалиция, която е готова да им помага. Следователно, югославската и гръцката армии отново ще се появят на сцената и ще воюват против окупаторите.

Със своята авантюристическа и противонародна политика правителството вече вплете войската във война срещу гръцките партизани между Места и Струма. Утре същото може да се повтори в Македония. А това не е друго освен възпламеняване нова кръвопролитие война на Балканите, Цар Борис, Филов и съдружие в ролята на жандари и палачи на Хитлер ще навлекат неизброими беди на българския народ.

България вече с единия си крак е във войната. Хитлер и неговите васали правят всичко, за да я тласнат безвъзвратно в нея. Но решаващата дума принадлежи на народа и на неговата армия! И тя трябва да бъде казана преди да бъде късно!

153

 

Васил Коларов

КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

Българи и българки! Всички на боева мобилизация на отечествения фронт срещу Хитлер и хитлеристките оръдия.

Селяни, земеделци! Не давайте житото, царевицата, гроздето, слънчогледа, яйцата и другите си продукти на органите на експортния институт — това подкупно и покварено гнездо за плячкосване на България от хитлеристка Германия. Вашите произведения се изземат за изхранване на германските пълчища. Запазете ги за българския народ.

Работници, не работете на германците, саботирайте работата за немските хуни! Борете се против гладните заплати, против фашисткия тюрмен режим във фабриките, мините. Отказвайте се да отивате в хитлеристка Германия, гдето ви очаква робски труд, унижение и глад.

Железничари, транспортни работници! Не превозвайте, саботирайте превоза и транспорта на германски войски, оръжия, храна, материали по всички начини! Пречете, вредете на войната на Хитлер срещу Русия и свободолюбивите народи.

Офицери, войници, смъртният враг на нашата родина — това е Хитлер. Не ставайте пушечно месо на Хитлер, не бъдете презрени жандари на неговия тил и комуникации на Балканите! Не допускайте на нашите пристанища, аеродруми, във военни щабове да командуват хитлеровите генерали, не търпете нашата родина да служи като военна база на Хитлер за нападение срещу Русия. Приветствувайте открито героичната Червена армия, храбрите внуци на нашите освободители! Наложете демобилизация на войската.

Хора на умствения труд, учители, студенти, учащи се! Саботирайте варварската фашистка култура, която се насажда у нас, бойкотирайте разпространителите на оскърбителния за нашия славянски народ хитлеризъм, презирайте родоотстъпниците, продажниците, влечугите пред хитлеристките мракобеси! Защищавайте нашата демократическа национална култура, славянската солидарност, свободата, демокрацията, напредъка.

154

Българи родолюбци и патриоти, без разлика на политически убеждения, бойкотирайте хитлеристките вестници, продадените на немците вестникари! Да си припомним за борбата на “ашите бащи и деди срещу чуждия потисник и грабител! За старите хайдути и войводи, комитаджии и опълченци, за Паисий, Раковски и Каравелов, за Хаджи Димитър и Стефан Караджата, за Ботев и Левски, за Средногорското въстание! И да не се успокоим, докато кракът на последния хитлеристки войник не бъде изгонен от нашата земя!

Ето пътя за спасението на България и за осигуряване бъдещето на българския народ!


В. Червенков

НИЕ СМЕ С БРАТСКИТЕ НАРОДИ НА БАЛКАНИТЕ

“Новия ред” на Балканите, установен от хитлеристките хуни и от италианските чакали на Мусолини, всеки ден и с все по-голяма убедителност показва истинското си кръвожадно и грабителско лице. Види се, господарите на нашите управници и продажни вестникари бързат да дадат колкото се може по-нагледна практическа илюстрация на безспирните проповеди за фашисткия “нов ред”, с които тия презрени безотечественици се мъчат да заблуждават нашия народ. Илюстрацията е, безспорно, убедителна. В Югославия “ новият ред” покрай бесилките, разстрелванията и масовите избивания на сърби, хървати, черногорци и македонци с помощта на германските, италианските и български щикове, пушки и топове, е пуснал в действие и бойните щуки на Гьоринг и даже италианската марина. Също както на фронта. Редица югославски градове и села тия дни са били, според съобщенията, бомбардирани от германски и италиански щуки, след като артилерийският огън на 155-милиметровите гаубици се е оказал безуспешен. Английското радио съобщава, че в Далмация въстаниците са били обстрелвани от италиански военни кораби. Юначните и горди народи на Югославия не са превили врат пред фашистките джелати, а се намират в истинска война с тях, като отдават мило и драго за своята независимост и свобода. И хищните

155

щуки на германците няма да ги сломят. Съобщава се, че едно голямо планинско село на запад от Чачак се оказало неуязвимо за бомбардировките и на щуките. По сведения от Югославия, партизаните завладели градовете Ужице и Плевно, избили германските гарнизони, при което взели в плен 650 войници и 40 офицери. Командуващият германските войски в Югославия е получил заплашително писмо с предупреждение, че ако той не прекрати разстрелванията на заложниците, нещо, което противоречи на международното право, германските пленници ще бъдат разстреляни. Югославия е пламнала от народната борба срещу чуждоземното фашистко иго. А в това време продалите и род, и чест наши управници не само лижат ботушите на кървавото бясно куче Хитлер и искат да ни братимят с убийците на свободните народи, с тия, които душат нашите кръвни братя — сърби, хървати, черногорци и македонци, но и сами участвуват в това позорно дело, сами превръщат нашата войска и администрация в жандарин на Хитлер на Балканите, в душител на свободолюбивите балкански народи.

Ние обаче изразяваме истинските чувства на българския народ и неговата истинска воля: през главите на трижди проклетите подлеци и изменници от продажното котило на Филов ние пращаме най-сърдечни и най-искрени поздрави на братята сърби, хървати, черногорци и македонци, които днес мъжествено вдигат оръжие против германските и италиански насилници и техните български жандари! Братя, ние сме с вас! Не е далеч денят, когато в общия пожар на народното въстание на Балканите ще рухнат оковите на фашисткото робство, и заедно с тях и подлостта, и позорното предателство на българските лакеи и на Хитлер.


[Previous] [Next]
[Back to Index]