Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
32.
6 октомври 1941 г.


Васил Коларов

ПЪТЯТ НА СПАСЕНИЕТО

Светът преживява изключително време. На Източният фронт великият руски народ, сплотен здраво около съветското правителство, отбива с небивала упоритост, с рядък героизъм и самопожертвувание бесния щурм на хитлеристките пълчища, коварно и разбойнически нахлули в неговата земя.

В тая, наложена нему от фашистките човекоядци, война на живот или смърт Съветският съюз има могъщи съюзници в лицето на Британската империя и Съединените американски държави, които си дават точна сметка, че от изхода на гигантските боеве в Русия зависи съдбата на цяла Европа, на цялото човечество. На страната на Съветския съюз са също така борещите се против хитлеристките бандити европейски народи, на които Червената армия носи на щиковете си освобождението им от ноктите на хитлеристкия звяр.

Хитлеристка Германия вече губи своите преимущества, благодарение на които тя успя временно да прегази цяла Европа. Свободолюбивите народи, които тя завари неподготвени и разединени, вече се обединяват в могъщ антихитлеристки фронт, който трескаво мобилизира своите неизчерпаеми, много пъти надминаващи тия на Германия човешки и материални сили, и в едно непродължително време той ще бъде в състояние да нанесе съкрушителен удар върху хитлеристка Германия, силите на която от ден на ден се намаляват, материалните и човешките й резерви се изчерпват. Унищожението на хитлеристката разбойническа банда е вече

147

предрешено. Ще възтържествуват свободолюбивите народи, ще бъде спасена общочовешката култура и напредък. В това днес не може да се съмнява нито един човек със здрав разум.

Какво участие взема България в тоя гигантски двубой, в който се решават и съдбините на българския народ? На коя страна тя помага на дело, защото думите и пожеланията нямат знечение за изхода на борбата, а само делата?

Властвуващата тайфа, подбрана и водена от цар Борис, със своите дела взе открито страната на хитлеристка Германия и свърза съдбата на народа с нея С коварство и измама, против волята на народа, тя не само формално присъедини България към държавите на оста, т. е. обяви България васална на хитлеристка Германия, но и на дело допусна тя да бъде окупирана от германски войски. България предателски биде лишена от своята самостоятелност и се превърна в немска колония. Това биде наречено възприемане на новия ред в Европа.

Българският народ вече изпита на гърба си какво значи тоя хитлеров “нов ред”. С настаняването си в България германците усилиха икономическото поробване на страната, нейното нагло оплячкосване. Те подкупиха печата, завладяха машината за обработване на мозъците и почнаха духовното поробване на народа, особено на младежта. Те си подчиниха полицията и почнаха да се разпореждат с армията. Те диктуват на министри и депутати. Управляващата тайфа начело с цар Борис се превърна в жалко, безхарактерно и любоугодническо оръдие на Хитлер.

Със съгласието на правителството Хитлер превърна България в плацдарм, от който той подло нападна и разгроми защищаващите своята независимост народи в Югославия и Гърция. Днес България е вече плацдарм за нападение срещу Русия. По българските железници се превозват немски войски и военни материали за Източния фронт. Българските пристанища са превърнати в морска база на Хитлер. Българската войска се мобилизира и съсредоточава според плановете на Хитлер, Цар Борис и неговите министри се мъчат да направят българския народ против волята му съучастник на Хитлер

148

в разбойническата война срещу Русия — нашата велика освободителка. Тяхното престъпление е толкова по-чудовищно и гнусно, че те го вършат в един момент, когато срещу Хитлер се надига могъщият фронт на свободолюбивите народи и всеки може да се убеди в неизбежното разгромяване на хитлеристка Германия.

Остава да бъде направена последната стъпка, за да бъде сгромолясана България в пропастта, а именно — отдаването на българския народ като пушечно месо на Хиглер.

Ще успее ли Хитлер и в това си домогване?

Той разполага с могъщи средства за натиск върху своите васали в София.

Македония и Тракия са най-силният му коз. Хитлеристката пропаганда вече, тръби, че България е разширила територията си, без да даде никакви “жертви”. Значи Македония и Тракия, гдето България изпълнява жандарска роля, още не са заплатени. Тяхната цена на хитлеристката борса е прякото участие на българския народ във войната срещу Русия.

През м март т. г. цар Борис със своята компания успя да преодолее съпротивлението на народа, което не беше достатъчно силно, и да прикачи България към колесницата на Германия. Сега той отново се опитва да приспи народа, да разколебае неговата вяра в победата на Русия и съюзниците й, да отслаби и разбие неговата съпротива, за да довърши убийството на България. Волята на народа няма значение за тая предателска компания. Разобличенията и протестите малко я тревожат. Тя е уязвима само от делата, действията, ударите по всички фронтове на народната борба. Тя се страхува само от боевата мобилизация на народа, от избухването на народния гняв.

Само смелата, решителна и самоотвержена борба на българския народ, на неговата армия, на патриотичното офицерство и интелигенция, само единният, отечествен и национален фронт, който обхваща всичко честно, патриотично, родолюбиво, всичко, което ненавижда робството и е готово да се бори докрай без оглед на жертвите за запазване независимостта на своята родина от хитлеристките хищни нокти, е в състояние да пресече пре-

149

стъпните ръце на хитлеровите оръдия и да предпази страната от пропастта.

Нека се добре запомни: жертвите, които нашият народ може да бъде принуден да даде в тая своя борба, ще бъдат хилядократно по-малки от тия огромни жертви, които той ще понесе, ако агентите на Хитлер съумеят да го тикнат в престъпната война против братския руски народ.


Васил Коларов

ВЪСТАНИЕТО В ДРАМА — УДАВЕНО В КРЪВ

В Драмско и Серско е избухнало въстание. За никой честен и съвестен гражданин не може да има съмнение, че то е предизвикано от свирепия окупационен режим в Гърция. Тоя режим тук се поддържа от кпиката на цар Борис, Филов, Габровски и съдружие, върху която Хитлер изля милостта си като й възложи жандарската служба — разбира се, срещу съответно възнаграждение за сметка на изтерзаното и умиращо от глад гръцко население — да поддържа “реда и спокойствието” в тила на германските хунски орди, когато те днес разбойничествуват във временно завзетите области на Русия. Тоя режим на грабеж и хищничество предизвиква дълбока ненавист на населението в Тракия и Македония не само против германските окупационни власти, но и против българските администратори. И сега на българските въоръжени сили предоставят палаческата роля: под командата на хитлеровите атамани да потопят в кръв въстаналото население.

“Специалистът” по македонския въпрос Данаил Крапчев във в. “Зора” се опитва да прикрие престъпленията на хитлеристките народоубийци, на техните софийски мекерета и търси причините за “извършените кръвопролития” в ... “външните влияния” — както впрочем и на “безредиците от такъв характер” в Полша, Чехословашко, Норвегия и др. Разбира се, не може да се очаква друго от внука на един прилепски чорбаджия, народен предател и изедник, золумите на когото и досега проклина прилепската сиромашия.

150

Ние за лишен път изтъкваме сатанинския план на Хитлер — да копае кървава пропаст и да затруднява примирението и сътрудничеството между балканските народи. Ние бием тревога заради страшното бъдеще, което готви на българския народ властвуващата хитлеристка банда, като със своята гнусна палаческа роля извиква буря от възмущение у свободолюбивите народи.


[Previous] [Next]
[Back to Index]