Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
27.
22 септември 1941 г.


Васил Коларов

ШЕЙЛОКОВИЯТ ДОГОВОР

Хитлер взема всички мерки за вмъкването на България във войната срещу Русия, а нашето правителство не само не му противодействува, но и то от своя страна прави всичко, за да ускори тоя съдбоносен час.

Такава цел преследва въвеждането на военно положение, масовите арести на честни български патриоти и всички други драконовски мерки на правителството за задушаване всеки глас на протест срещу неговото нечувано предателство.

Ние помним как министър Филов на времето си оправдаваше присъединяването на България към “оста” с твърдението, че по тоя начин той уж “спасил” българския народ от войната. Без да гръмне ни една пушка и без да пролее ни капка кръв, благодарение “мъдрата” политика на правителството, българският народ “осъществил” идеалите си, България станала “велика”!

Разбира се, “миролюбивите” изявления на Филов, както днес е ясно за всички, бяха една маневра за измамване и приспиване.

Махмурлукът, опиянението от тържествата и парадите по случай заемането на Македония и Тракия премина бързо и пак настъпи жестоката делнична действителност. Войната не се свърши с “победния марш” на хитлеристките орди през Балканите, както тогава ни уверяваха хитлеристките глашатаи у нас. С вероломното си нападение срещу Русия Хитлер превърна войната в един гигантски пожар, в който сега искат да тикнат и нас.

119

Преди 6 месеца на Хитлер беше достатъчна българската земя като военна база срещу Югославия и Гърция — той тогава не се нуждаеше още от кръвта на българската войска и се задоволи да й възложи “скромната” роля на жандарин — да охранява неговия тил и неговите пътища и съобщения в Тракия и Македония. Затуй и хитлеровите слуги в София — министри, депутати и газетари — можаха тогава да се удрят в гърдите и да крещят, че присъединението към “оста” спасило България от войната!

Но оттогава насам положението на Хитлер се коренно измени. Хитлеристките пълчища се топят в Русия, а “кръстоносният поход”, който трябваше да му спечели много чужди войски, се позорно провали. И той се вижда принуден да прехвърля на Източния фронт армиите си от Франция, Югославия и други окупирани страни, и то тъкмо когато народите в тия страни вдигат вече глава срещу своите угнетители. В същото време коалицията на трите най-могъщи държави стяга железния обръч около Германия. Поставен така на тясно, сега и българските дивизии стават ценни за Хитлер. Ето защо той бърза да предяви на България полицата, която Филов подписа във Виена, и да настоява за нейното незабавно плащане — плащане с кръвта на нашия народ.

Противно на “уверенията на хитлеровите глашатаи, с подписването ,на Виенския пакт Филов не спаси българския народ от война, а тъкмо наопаки: той формално и фактически заложи българския народ на Хитлер като пушечно месо за достигане на неговите луди разбойнически планове. За тоя шейлоковски договор напомня сега и римското радио, като казва, че България “получила” големи територии без жертви и че ударил часа и за нея да лее кръв за “новия ред” в Европа. Италианските човекояди също настояват за намесването на България във войната, което трябвало да се предшествува от незабавното скъсване на дипломатическите отношения с Русия.

С други думи, Хитлер иска от българския народ да заплати на Германия втори път, гдето тя му “помогнала” да “заеме” Македония — да заплати, като се намеси и в сегашната война, след като той преди четвърт век

120

воюва тъкмо три години на страната на Германия и претърпя страшна катастрофа. Грозен и неумолим е съвременният Шейлок, който е жаден и за кръвта на българския народ, след като потопи в кръв цяла Европа! Филовци, след като предоставиха нашата земя, нашите железници, нашите пристанища, нашите аеродруми в пълно разположение на Хитлер, сега подготвят фаталната стъпка — предоставянето в разположение на Хитлер и на нашата армия, кръвта на народа.

Но нашата армия, нашият народ не могат да се оставят като стадо овце да бъдат тласнати в пропастта от една шайка предатели и родоотстъпници, която е узурпирала властта в България?


Васил Коларов

НАМЕСАТА НА АМЕРИКА

Колкото и да се късат от злоба берлинските и римски кръволоци, колкото и да си кривят от мъка суратите техните софийски слуги, факт е, че от 16 септември насам Североамериканската република се намира фактически във война с хитлеристка Германия като съюзница на Англия и Русия.

Това е, което хитлеристката пропаганда, колкото тя и да се напъва, не е в състояние да убие в съзнанието на народите. Нейните усилия да внуши на света, че Германия е непобедима, се разбиват на пух и прах и народите се окуражават, че кървавото хитлеристко господство е обречено на сигурно поражение.

Но има и друго, което разбърква плановете на хитлеристите. Те проглушиха света, че войната срещу Русия е война срещу “болшевизма”, срещу “комунизма”, и обявиха “кръстоносен поход” в името на “цивилизацията” и “религията”. Нашите понемчени вестници станаха най-ревностните глашатаи на “кръстоносния поход”, те всеки ден се пълнят с какви не щеш измислици и гнусотии срещу Русия.

Тоя опит да се прикрие зверското, палаческото лице на хитлеризма не хвана дикиш и малцина са тия, които

121

се уловиха на фашистката въдица. Сега обаче, когато Америка се съюзява с Русия, то на пропагандата на хитлеристите за пкръстоносен поход” срещу болшевизма, се нанася смъртоносен удар.


В. Червенков

ХАЙКАТА СРЕЩУ РОДОЛЮБИВОТО ЧИНОВНИЧЕСТВО У НАС

Управническата тайфа у нас с голяма бързина се зае да прилага продиктуваните от Берлин и приети от “народното” събрание драконовски закони против нашия народ, против истинските и честни патриоти и народни борци. Тия последните са подхвърлени на бесни преследвания, те пълнят затворите, концентрационните лагери. Не стига това, правителството е предприело масово уволнение на всички ония държавни чиновници, които то в една или друга степен подозира като несъгласни с неговата предателска политика. Стотици и хиляди държавни служители се лишават от насъщния хляб, те и техните жени и деца се обричат на формен глад в навечерието на зимата. Защо?

Защото правителството е решило вече да изпълни всички искания на германците и да тикне нашия народ във война срещу нашите братя освободители — русите. За тая цел то е пуснало в ход всички средства, за да заглуши и сломи волята на българския народ да пази своята независимост и своята чест. В угода на немците и на тяхното пъклено пело то е обявило черна война срещу всичко будно, честно и достойно в нашата страна. Купените от немците правителствени вестници бълват кал и помии срещу всеки глас в защита на народа ни от посегателствата на кървавия хитлеризъм върху неговата самостоятелност. Политическите прайдохи от “Слово” с пяна на устата крещят, като се обръщат към прави телството: “Действувайте, действувайте докрай!”

“Слово” и другите проститутки на словото у нас, които заложиха и последната искрица от своята бъл-

122

гарска съвест в одушливия мангал на гьобелсовата пропаганда, яростно разпалват апетитите на правителството, на полицията, на всевъзможните тъмни сили от предатели и нехранимайковци за безпощадна разправа с истинските родолюбци на България. И след всичко това те имат нечувана безочливост и нахалство да отричат аргументите на руската нота, която между другото, посочи и изключителните закони, приети у нас, и извършваните масови арести като едно от доказателствата, че България е превърната в база на германците за нападение срещу СССР.

Днешната престъпна хайка протиз държавните чиновници е ново доказателство за правотата на руската нота.

Господа управници и господа вестникери! Вие съвсем сте си разпасали пояса, но знайте: омразата на нашия народ към хитлеризма и неговото грабителско дело с нищо вие няма да премахнете. И неговите чувства на солидарност с руските братя от ден на ден стават все по-силни. Не се гаси туй, що не гасне.


В. Червенков

ИВАН ВАЗОВ

Посветените на Вазов правителствени “тържества” днес са една гавра с неговата памет. Защото името на поета, който възпяваше България се произнася от устата на чужди агенти, на продалите България на германските фашисти, техните храненици у нас. Защото името на поета, който възпяваше братската дружба на нашия народ с неговите освободители — с братята руси, се произнася от устата на тия, които тикат днес българите към престъпна война с русите за целите на хитлеристките кръволоци и душители на славянството.

Вазов пееше:
 

“Русия ! Колко ни плени
Туй име свято, родно, мило!
То в мрака бива нам светило,
Надежда — в нашите злини!
123
То спомня ни, че ний кога сме
Забравени от целий свят,
Любов, що никога не гасне,
за нази бди с най-сладък свет.

Русия! Таз земя велика
По шир, по брой, по сила! Тя
С небето има си прилика
И само с руската душа!


Родоотстъпниците у нас кощунствуват и с паметта на Вазов, както кощунствуват с паметта на всички големи наши родолюбци. Да беше жив днес Вазов, щеше чрез устата на Паисий да отправи към филовци и поповци с много малко изменения — гневните думи на хилендарския йеромонах:

“Че е срам за всякой, който се отрича
От своя си рода и при немци тича,
И своето име, и божи дар
Захвърля безумно, като една твар.
Горко вам, безумни, агенти платени,
Със немска отрова що сте напоени,
Дето се срамите от вашия брат
И търсите пища в немския разврат,
И ругаете грешно бащини си кости
И нашите нрави, че те били прости:
Та не вашето племе срам нанася вам,
О, продажни люде, а вий сте му срам!”


[Previous] [Next]
[Back to Index]