Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
26.
20 септември 1941 г.


Васил Коларов

“ВЪТРЕШНАТА РАБОТА” НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО

Миналия път ние казахме, че отговорът, който нашето правителство даде на нотата на Русия, е нахално отричане на факти, които цял народ знае и вижда с очите си, и лицемерно заявление на лоялност, когато правителството търпи и явно насърчава най-жлъчни и гнусни клеветнически нападки срещу нашата освободителка както в печата, така и от отделни министри.

Самият отговор на правителството послужи като сигнал за нов вестникарски порой от хули, провокации и закани.

Тая нова противоруска вълна издава гузността на правителството, което биде заловено на местопрестъплението, и разкрива още веднаж гнусното лицемерие на неговия отговор.

Да, правителството и неговата вестникарска тайфа съзнателно лъжат, когато отричат истинността на приведените в руската нота факти. Те лъжат не само пред руското правителство, но и пред целия наш народ, когото се опитва да направи ортак на своята изтъкана от лъжи и предизвикателства политика спрямо Русия.

Но българският народ с отвращение отхвърля какъвто и да е ортаклък с хитлеристката тайфа у нас. Неговите върховни интереси като народ, който милее за своята свобода, независимост и чест, му подсказват да изобличи открито лъжците и предателите, да излезе като неподкупим свидетел, че нашите управници са продали окончателно България на Хитлер, че нашата земя е превър-

115

ната напълно в плацдарм, във военна база на Хитлер срещу Русия, че те са готови всяка минута по искане на Хитлер да хвърлят и нашия народ на гибел и унищожение в най-ужасната и престъпна война — войната срещу нашата освободителка.

Нашият народ е свидетел, че откак Хитлер нападна Русия по нашите железници се превозват за руския фронт германски войски, германско оръжие и германски материали. Нашият народ е свидетел, че във Варна и Бургас и по нашия черноморски бряг се намират германски войски и германски моряци. Че в пристанищата се притайват германски и румънски подводни лодки и други военни и превозни параходи, че германците приспособяват пристанищата ни за военни действия, минират ги и пр. Същото е с Русе, който е превърнат в германска дунавска база.

Нашият народ е свидетел, че в много летища персоналът е немски, че в летищата Балчик и Силистра има множество германски аероплани, които оттука воюват срещу Русия.

Откак у Хитлер се появи план за прегазване на Турция с цел да нападне Кавказ откъм юг, нашият народ е свидетел, че се превозват и съсредоточават на турската граница от Свиленград до Деде Агач германски и италиански дивизии. Даже в момента, когато правителството даваше своя лъжлив отговор на руската нота, нашият народ гледаше с очите си, че през София към Пловдив минаваха германски моторизирани войски.

Правителственият отговор признава, че България служела като военна база на германците срещу Югославия и Гърция. А срещу кого служи тя като база, откак Югославия и Гърция са разгромени и всичките си сили Хитлер насочва срещу Русия?

Правителството си въобразява, че ще убеди света в своята “невинност”, когато посочва нищожните военноморски сили на България. Но то не може да опровергае факта, че германците са господари в нашите пристанища; че те държат там свои и румънски военни и други параходи: че със знанието и разрешението на нашето правителство те използуват нашите пристанища срещу Русия и че при удобен момент те могат да предприемат и десант срещу Крим и Кавказ, за която цел събират

116

превозни параходи и шлепове. Разбира се, в такъв случай те не ще се подвоумят да използуват и българските параходи, колкото и малко да са те.

Правителството казва, че мобилизацията на нашите войски, тяхното изпращане на турската граница зад германските и италиански дивизии, превозването на чужди войски по нашите железници — всичко това било наша вътрешна работа. С това то не ще убеди русите, че те трябва да мълчат и спокойно да гледат как техният смъртен враг Хитлер използува “неутрална” България като своя военна база и как все повече нашите управници оплитат нашия народ в мрежата на хитлеровото съзаклятие срещу Русия и славянството.

Правителството може да туря в действие най-варварски наказателни закони, може да уволнява всеки родолюбив чиновник, да арестува и преследва всеки гражданин-патриот, който не желае да бъде съучастник на неговото предателство спрямо народа. И то действително тия дни отново извършва масови арести по цялата страна. То тика в затворите и такива видни общественици като Найден Николов и много други. Но и най чудовищните мерки не ще сломят желязната съпротива на народа. Българският народ със своя здрав ум и със своето честно сърце е на страната на Русия, той гледа на Червената армия с твърда вяра в нейната победа, с нейната победа той свързва своето национално бъдеще и тоя, който би се опитал да го хвърли срещу братския руски народ, ще си строши главата.


В. Червенков

ЗА НОВОБРАНЦИТЕ

В казармите се намират вече родените през 1921 год. наши младежи... Днес обстоятелствата са такива, че дълг на всеки истииски българин е да каже открито и ясно на нашите новобранци, на цялата наша младеж: цар Борис и Филов ги подготвят, за да ги използуват за чужди интереси, за престъпни цели. Правителственият печат не оставя никакво съмнение по това. Касае се за кръвта и живота на цвета на българския народ — на

117

неговата младеж: тя е заложена от днешните управници като пушечно месо за завоевателните цели на Хитлер.

На нашите новобранци трябва ясно и твърдо да се каже, че сега повече от всякога те не бива да забравят, че са българи, че те са кръв от кръвта и плът от плътта на нашия народ. Нашата армия трябва да брани само интересите на народа и да не става оръжие в ръцете на чужденци и на техни агенти. Всички искрени и честни сили на нашата армия — офицери, подофицери и войници — трябва зорко да бдят и да не позволяват, щото нашата армия да бъде използувана за противонародните завоевателни цели на Хитлер.


[Previous] [Next]
[Back to Index]