Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
23.
13 септември 1941 г.


Васил Коларов

СЪВЕТСКАТА НОТА ДО БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО

Вчера слушахме предаваната от Московското радио нота, която Съветското правителство е съобщило на 10 септември на нашия посланик в Русия Стаменов.

По стара привичка гузните Филов и Попов се опитват и тоя път да скрият от нашия народ тежките обвинения на Съветското правителство, които се съдържат в неговата нота. Продажният печат у нас, който така охотно предава всяка измислица и клевета против Съветския съюз, и до днес пази гробно мълчание по тази нота. Но една такава сериозна стъпка на нашата велика освободителка, която разкрива престъпните дела на българското правителство, излагащи на опасност съществуването, бъдещето на нашата страна, не може и не бива да остане тайна за народа.

В съветската нота българското правителство се обвинява: 1. Че то е превърнало България в плацдарм на Германия и съюзниците й за нападение срещу Русия; 2. че то търпи и насърчава провокациите срещу Русия и 3. че то заедно с Германия се готви да хвърли България във война срещу Русия.

Вярно на своята византийска политика да лъже и заблуждава света и да крие своите истински цели, нашето правителство, разбира се, в своя отговор отрича изброените Ъ съветската нота многочислени въпиющи факти и преструвайки се на невинна девица, се опитва да отхвърли отправените срещу него обвинения. Но неговите отричания и възмущения не ще излъжат никого.

104

Особено те не ще измамят нашия народ, който сам е очевидец на фактите, изброени в съветската нота, и на много още други такива, неупоменати в нея; нашият народ, откакто е настъпила военната криза на Балканите, неуморно протестира и се бори срещу авантюристите и предателите, които в интереса на Хитлер тласкат страната ни във война срещу Русия.

Нищо няма измислено и преувеличено, когато съветската нота отбелязва, че България е превърната в плацдарм, във военна база на Германия и че правителството готви България за война срещу Русия. Съветската нота казва това, което целият български народ вижда със собствените си очи и което го кара да бъде нащрек, за да не допусне да се стегне около шията му фашистката примка, която ще го задуши като народ и независима държава.

Нима ние, българските граждани, не сме живи свидетели, че по нашите железници се превозват германски и италиански войскови части, германски оръжия и военни материали? Нима ние не виждаме, че на нашите аеродруми се разпореждат германците? Нима Варна и Бургас не приличат на окупирани от немците градове, нима ние не виждаме германски и румънски военни и транспортни параходи в нашите пристанища Варна, Бургас, Русе, нима същинските господари в нашите пристанища не са германците?

Съветската нота не съдържа нищо заплашително срещу България. Но нима за нас, българите, не е ясно, че правителството си играе с огъня? Нима се иска много ум, за да се разбере, че воюващите германски войски, които със съгласието на правителството се концентрират на наша територия, превръщат я в своя военна база, могат всяка минута да довлекат и войната на наша територия?

Царборисовите министри по всичко изглежда са решили да отидат докрай в службата си на Хитлер. Тяхното поведение към нашата освободителка е не само нелоялно, както е казано в съветската нота, а враждебно и провокаторско. То не само не отговаря на интересите на България и на българския народ, както е казано в съветската нота, а е фатално и убийствено за нашето

105

съществуване и бъдеще като народ и независима държава.

Съветската нота е своевременно предупреждение към правителството, продиктувано от дружествени братски чувства към нас, българския народ, чиято съдба е близка на великата наша освободителка.

Българи и българки! Да си вземем бележка от нея и да удвоим усилията си за предотвратяване на непоправимото зло!


В. Червенков

ЗА ЕДИНСТВОТО И ЗА ПРЕДАТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

По даден знак от Берлин прзвителствените вестници откриха силен словесен огън срещу истинските патриоти, които те нахално наричат “предатели” на българския народ. В същото време тия вестници не се скъпят на усилия да се представят за ревнители и защитници на единството на българския народ.

За единството на нашия народ плачат и се разпъват и Димитър Павлов в “Днес”, и Тодор Недков в “Слово”, и Велчо Велчев в “Мир” и цяла редица още писачи в столичната и провинциална правителствена преса. На разни гласове тия храненици на Гьобелсовата пропаганда, които правят всичко, за да разцепят единния ни народ и да отслабят неговата съпротива, преповтарят известните изявления на Филов, на Попов, на Митаков и другите български министри на германска служба за “вътрешно единство”, за “обединение” на нашия народ в тоя момент.

За какво единство говорите и пишете, господа?

Кои са всъщност предателите на българския народ?

Колкото се отнася до самия български народ, до честните и родолюбиви български граждани и селяни, те са и единни, и обединени: вашите апели поради това за тях са безпредметни. Но те са единни и обединени, не за да залагат своята родина пред кървавия Хитлер, а за да запазят страната си от катастрофа, от вмъкването й във войната за интересите на хитлерова Германия, да запазят хляба

106

и имота на народа от грабежа на германците. Единодушието на нашия народ в това отношение не подлежи на съмнение; то се чувствува на всяка крачка и очевидно това единодушие именно ви тревожи повече от всичко; вие сте тъкмо против него. Вие плачете и се разпъвате за друго “единодушие”. Вие сте за единодушие на народа с хитлеровата тайфа, която бърза да тика страната ни в пропастта, като окончателно я предаде в ръцете на фашистка Германия. Но такова “единство” и “обединение” на народа с народните предатели би означавало самоубийство за България. Научен от горчивия опит на миналото и от позорното положение, в което филовци поставиха нашата страна днес, като пуснаха в нея ордите на Хитлер да се разполагат като у дома си и да я използуват за целите на своята престъпна война срещу другите народи и на първо място срещу братска Русия — нашият народ с всички сили пази своето истинско единство, като решително се обявява против “единството” и “обединението” с платените оръдия на Хитлер.

Какво “единство” може да има на народа с неговите собствени притеснители и с чуждите агенти, с родоотстъпниците, с тия, които залагат неговата кръв и бъдещето му за чужди цели и интереси? За какво единство с народа претендират филовци и митаковци, тия палачи на народа ни, които въведоха смъртно наказание за всеки патриот, който издига гласа си в защита на националната независимост и националното достойнство на България? За какво единство с народа претендирате вие, германски аргати и копои, които пред очите на целия свят се отричате от славянското си потекло, черните и хулите освободителите на нашата земя — русите, и унизявате и позорите България, като лижете ботушите на фашистките кръволоци, пред скутовете на които в ла-кейското си усърдие вие сложихте изцяло нашата държава ?

Никакво единство между нашия единен и обединен в своя стремеж да запази независимостта си народ и правителствената шайка от негови предатели не може да има и няма да има!

107

Господа български куислинговци! Не плачете и не викайте за “единството” на българския народ: той е единен. Единен е обаче без вас и против вас, без Хитлер и против Хитлер.

Никого също така вие няма да сандардисате и с крясъците си против “предателите”: предателите сте тъкмо вие. В привичките на крадците е да викат: “дръжте крадеца!” Но тая ваша привичка вече счупен грош не струва.


[Previous] [Next]
[Back to Index]