Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
22.
10 септември 1941 г.


В. Червенков

ТИКАТ БЪЛГАРИЯ КЪМ ПРОПАСТ

Нашите вестници буквално са припаднали от противосъветска злоба. Тия дни те всички се изредиха да преповтарят на разни гласове германското комюнике от 31 август т. г. И какво ли не щеш! И съветската балтийска флота вече хептен не съществува; и Ленинград не бил взет досега от фашистите не за друго, ами защото “фюрерът” проявил милост към него; и Червената армия била напълно вече омаломощена и разнебитена; и “новият ред” в Европа бил вече обезпечен; и българският народ с трепет се молел на бога дене и ноще да победяло германското оръжие, понеже много му се усладило германското господство в България и така нататък и така нататък...

Във в. “Зора” например преди няколко дена се изтъпани генерал Луков, за да изкомандува на българския народ, че днешната продажна управническа шайка му е намерила спасението: то било в победата на Хитлер. Професор Генов с учен вид се беше запретнал във в. “Утро” да направи двегодишна равносметка на войната и да кандардисва българите, че за тях нямало друго спасение освен победата на Хитлер и неговия гнусен “нов ред” в Европа.

Германските лакеи у нас трескаво работят. Те са получили нареждане от своите берлински господари да не се спират пред нищо, но да отровят съзнанието на българския народ, та да може той да бъде напълно ограбен и използуван като пушечно месо за интересите на Германия.

99

Предстои да се отнеме залъкът на нашите селяни в ней-близко време. Народното събрание, свикано на извънредна сесия, прие продиктуваните от Берлин извънредни драконовски мерки против нашия народ, против всяка проява на несъгласие с престъпната политика на правителството, против всеки народен протест срещу хитлеровото господство у нас. Правителството получи одобрението на Народното събрание за изземването на зърнените храни от селяните до 1 октомври. Тия храни ще бъдат, без съмнение, откарани в Германия, а нашите селяни, нашият народ — обречени на глад. След това ще дойде на дневен ред отдавна готвената авантюра — да се тикне българският народ в престъпната война, която Хитлер води срещу целия свят. Ето какво се крие зад всички славословия по адрес на фашистка Германия и зад всичките тия бесни противосъветски припадъци, с които се пълнят нашите понемчени вестници.

За нашия народ са настъпили дни на големи изпитания. Продалата се на Германия управническа шайка с бързи крачки тика България към пропастта.

Спасението е само в борбата с хитлеризма и неговите подли лакеи у нас. Спасението е само в отказа на България да бъде послушно оръдие на фашистка Германия.


В. Червенков

* * *

Злополучният военен стратег и германски храненик Ганчев, след като още преди един месец и половина “превзе” Ленинград, Москва и Киев, след като на 14 август т. г. във вестник “Слово” “предрече” неминуемото и пълно разгромяване на Червената армия за три-четири седмици, преди няколко дена пак се обади и, сякаш ни лук ял, ни лук мирисал, отбеляза, че Ленинград, Москва и Киев все още се намирали в съветски ръце.

И Ленинград, и Москва, и Киев проявяват явно пренебрежение към гениалните предсказвания на запасния полковник Ганчев. Обаче нашият оракул не се отчайва. Той е приготвил за лековерните си читатели нова “теза”.

100

“Германските войски — произнася той, без да му мигне окото — не търсят големите руски градове, а се стремят да унищожат големите маси на болшевишките войски.”

Да, кисело е гроздето, господин Ганчев! Но кой ще ви повярва, че киселиците, които сега приподнасяте, са по-сладки от гроздето?
 

* * *

“Нова вечер” от четвърти септември тази година изтърси пред читателите си “новината”, че Московското радио издигало “старите панславянски знамена на руския царски режим”.

“Нова вечер” свободно слуша всички чуждестранни радиостанции, в това число и московската. За останалите български граждани това слушане е строго запретено: то се наказва с дългогодишен затвор, а в редица случаи и със смърт. Обаче въпреки всичко нашият народ, разбира се, узнава важните съобщения на Московското радио. И знае, че призивите на Москва към славянско единство се отличават от старите царски панславянски знамена както небето от земята.

Царска Русия използуваше другите славянски народи за свои завоевателни цели. Съветска Русия зове другите славянски народи като равни, каго еднакво с нея застрашени от хитлеризма, на безпощадна борба против хитлеровата тирания, за свободата и независимостта на всеки отделен славянски народ.

Но “Нова вечер” съска и насъсква против Москва, защото за това й плащат. Плащат й с немски марки по тарифата: 33 български левове за една немска марка. Цена, както виждате, не бозна колко голяма. Но списвачите на “Нова вечер” не могат другояче, тоест честно да си изкарват хляба. И лакействуват на понижени цени.

Господа, дайте на нашия народ свободно да слуша Московското радио, не му пречете да си прави сам изводите за онова, което то предава. Защо се боите от българския народ и го ограждате с телени мрежи, с бесилки и с немски картечници от онова, което се пише и говори вън от фашистка Германия ?

Защото като бухали се боите от светлината.

101

Защото истината боде очите ви. Защото фактите са убийствени за вас.

* * *
 

Васил Коларов

Провалът на хитлеровия план за подчинение на Иран с помощта на фашисткия преврат не дава покой на мизерните храненици на немските фондове. Какви ли не измислици и дивотии не се печатат в нашия понемчен печат и не се разпространяват по официалното радио по адрес на Червената армия, на Съветския съюз и на Англия!

Продажниците на перото, които ближат подметките на Хитлер — тоя убиец и поробител на 12 европейски народи! — леят крокодилски сълзи уж за свободата на иранския народ. Фактически, водейки борба на живот и на смърт срещу хитлеровото чудовище, английските и съветски войски спасиха и иранския народ от заплашващата го опасност да сподели страшната участ на поляци, чехи, норвежци, сърби и други. Това иранският народ разбира отлично, поради което опитите на хитлеровите оръдия да предизвикат смут удариха на камък. Ние, българите, заедно с всички свободолюбиви народи сме силно въз-радвани от съединението на английските и съветските войски в Иран. Това историческо събитие разбърква хитлеровите пъклени планове на Близкия изток, които заплашват да въвлекат и нашата страна в грозния водовъртеж. То облекчава сътрудничеството между двете велики държави в борбата им срещу хитлерова Германия и усиля нашата увереност в окончателната победа на цивилизацията над фашисткото варварство.

* * *

Лондонското радио преди известно време предаде едно съобщение за странни прекъсвания в предаванията на германското радио от един глас, който наричал себе си “човек от народа”.

Неотдавна тоя глас след завършването на едно от предаванията казал: “Срещу Германия стоят най-великите държави в света — Америка, Англия, Съветският съюз.”

102

През време на друго предаване отново се чул същият глас, който казал: “На Източния фронт се унищожават една след друга германските дивизии. Хитлер изпраща всички немски войници в масов гроб. Докато Хитлер стои на власт сегашната война ще се продължава и няма да има мир!”

В неделя, на 24 м. м., в 22 часа и 18 минути “човекът ог народа” след едно предаване за спорта казал: “Най-големият спортен рекорд постигна Гьобелс. Седейки над писмената си маса, той изби 5,000,000 руски войници.”

В 22 часа и 21 минута, когато дикторът на германското радио заявил, че радиостанцията свършва предаването, “човекът от народа” се обадил: “Но лъжите ще продължат ли и утре.”

Забележително е, съобщава английското радио, че в последно време германските предавания се извършват с бързи темпове и между отделните части на предаванията няма повече паузи.

На трети септември лондонското радио предаде: “Току-що главната германска радиостанция мълча около два часа.” Мълчаха също така повече от източногерманските радиостанции, също — радиостанциите в Прага, Братислава и Югославия. Обикновено германските радиостанции преставаха да работят, когато се приближаваха английски или съветски бомбардировачи, но никога досега не са преставали да работят толкова много станции наведнаж.

На следния ден английското радио пак предаде: “Тая вечер по берлинското радио пак се появи “тайнственият глас”. Националният диктор беше прекъснат от следното заявление: “Никой в света не мисли, че Германия има макар най-малки изгледи да победи. Хитлер беснее, той изпитва страх пред “човек от народа”, който казва истината. Германската армия ще измре в Русия.” Всеки път, когато дикторът правеше пауза, разнасяше се “тайнственият глас на човека от народа”.


[Previous] [Next]
[Back to Index]